Hudební centrum je skvělý způsob, jak si doma užít vysoce kvalitní zvuk. Pokud však nemáte dostatečnou hlasitost nebo prostorový zvuk, můžete připojit další reproduktory. Toto je vynikající řešení pro ty, kteří si cení vysoce kvalitního zvuku a chtějí ve svém pokoji vytvořit filmový efekt.

V tomto článku vám řekneme, jak připojit další reproduktory k hudebnímu centru. Poskytneme vám pokyny krok za krokem, které vám s tím pomohou bez zbytečných potíží. Budete-li se řídit našimi doporučeními, můžete si vychutnat úžasný zvuk hudby a filmů naplno.

Než začnete připojovat další reproduktory, zkontrolujte kompatibilitu s vaším hudebním centrem. Ujistěte se, že máte všechny potřebné kabely a konektory pro připojení.

Potřebné nástroje pro připojení dalších reproduktorů: kabely, konektory, šroubovák a nůžky na drát. Při práci s vodiči a konektory buďte opatrní. Pokud si nejste jisti svými schopnostmi, je lepší kontaktovat odborníka, aby tento postup provedl. Ale pokud jste připraveni převzít tuto práci sami, pokračujte!

Kontrola dostupnosti a kompatibility portů

Před připojením dalších reproduktorů k hudebnímu centru se ujistěte, že máte v zařízení dostatek volných portů. Připojení reproduktorů může vyžadovat různé typy portů, jako je USB nebo audio. Také se ujistěte, že vaše hudební centrum podporuje připojení dalších reproduktorů.

Chcete-li zkontrolovat dostupnost a kompatibilitu portu, přečtěte si specifikace vašeho sterea. Měly by obsahovat informace o přítomnosti a typu portů, které lze použít pro připojení dalších reproduktorů. Pokud nemůžete najít specifikace, podívejte se do uživatelské příručky nebo požádejte o pomoc výrobce zařízení.

Pokud máte přístup k internetu, informace o portu a kompatibilitě najdete také na stránkách výrobce. Obvykle web uvádí všechny dostupné porty a jejich účel. To vám pomůže určit, zda vaše hudební centrum podporuje požadované porty.

Kromě kontroly dostupnosti portů se také ujistěte, že váš stereo systém podporuje další reproduktory. To lze nalézt ve specifikacích nebo uživatelské příručce. Pokud tato funkce není uvedena, požádejte výrobce zařízení o vysvětlení.

Zkontrolujte dostupnost portu a kompatibilitu vašeho hudebního centra, abyste se ujistili, že můžete úspěšně připojit další reproduktory a užívat si vysoce kvalitní zvuk.

Připojení reproduktorů k hudebnímu centru

Další reproduktory mohou zlepšit zvukové vlastnosti hudebního centra a vytvořit výkonnější zvukový prostor. Chcete-li připojit další reproduktory, postupujte podle následujících pokynů:

 1. Zkontrolujte, zda máte správné audio jacky na zadní straně vašeho sterea. Ty jsou obvykle označeny „AUX OUT“ nebo „LINE OUT“. Pokud jsou tyto konektory přítomny, pokračujte dalším krokem. V opačném případě nahlédněte do uživatelské příručky vašeho stereo systému nebo se obraťte na výrobce pro podrobnosti o možnostech připojení dalších reproduktorů.
 2. Vezměte kabel vhodné délky a tovární konektor na jednom konci, který by se měl připojit k audio jackům na zadní straně sterea. Vhodný typ jacku závisí na modelu sterea, ale často se používají RCA (červený a bílý) nebo 3.5mm jack.
 3. Připojte konektory k odpovídajícím audio konektorům na zadním panelu hudebního centra. Věnujte pozornost barevnému schématu konektorů a všimněte si, že červený konektor představuje pravý kanál a bílý konektor představuje levý kanál.
 4. Připojte druhý konec kabelu ke konektorům na zadní straně přídavných reproduktorů. Ve většině případů mají tyto reproduktory vlastní konektory nebo používají stejné typy konektorů jako stereo (RCA nebo 3.5 mm).
 5. Nainstalujte další reproduktory na určené místo pro reproduktory. Umístěte je tak, aby poskytovaly rovnoměrné rozložení zvuku a maximální pohodlí při poslechu.
 6. Zapněte stereo a ujistěte se, že je správně připojeno k dalším reproduktorům. Zkontrolujte zvuk, abyste se ujistili, že další reproduktory fungují a znějí v souladu se stereo systémem.
ČTĚTE VÍCE
Jak upevnit vlnitou lepenku na střechu pomocí samořezných šroubů?

Nyní, po úspěšném připojení dalších reproduktorů, si můžete vychutnat vylepšený zvuk z vašeho hudebního centra!

Testování a seřizování zvuku

Po připojení dalších reproduktorů k hudebnímu centru se doporučuje provést test zvuku, abyste se ujistili, že je vše správně připojeno a funguje bez problémů. Zde je několik kroků k otestování a úpravě zvuku:

1. Zkontrolujte připojení:

Ujistěte se, že jsou všechny kabely správně připojeny ke stereu a dalším reproduktorům. Vodiče musí být bezpečně připojeny a nesmí způsobovat rušení. Zkontrolujte, zda jsou zapojeny reproduktory.

2. Zkontrolujte vyvážení zvuku:

Upravte vyvážení zvuku na hudebním centru. Použijte funkci vyvážení, abyste zajistili, že zvuk bude produkován rovnoměrně a rovnoměrně z každého reproduktoru. Zkontrolujte, zda každý reproduktor zní dobře.

3. Zkontrolujte nastavení ekvalizéru:

Pokud má vaše stereo ekvalizér, upravte jej tak, abyste získali zvuk, který chcete. Vyzkoušejte různé přednastavené režimy ekvalizéru nebo jej upravte ručně, abyste získali nejlepší kvalitu zvuku z vašich dalších reproduktorů.

4. Zkontrolujte hlasitost:

Ujistěte se, že je hlasitost sterea a dalších reproduktorů nastavena na pohodlnou úroveň. Vyhněte se příliš vysoké hlasitosti, abyste si nepoškodili sluch.

5. Zkontrolujte vyvážení a ekvalizér pro různé zdroje zvuku:

Pokud používáte stereo k přehrávání zvuku z více zdrojů, jako je CD, rádio nebo externí zvukové zařízení, ujistěte se, že nastavení vyvážení a ekvalizéru je pro každý zdroj optimální. Některé zdroje zvuku mohou vyžadovat podrobnější nastavení.

Připomenutí: Pokud máte problémy se zvukem, zkontrolujte všechna připojení a přítomnost a správné připojení dalších reproduktorů. Pokud problém přetrvává, nahlédněte do uživatelské příručky hudebního centra nebo se obraťte na technickou podporu výrobce.

Subwoofer je důležitou součástí audio systému a může výrazně zlepšit kvalitu zvuku hudby a filmů. Mnoho lidí však naráží na potíže při připojení subwooferu k hudebnímu centru. Abychom vám s tímto procesem pomohli, poskytujeme podrobné pokyny.

Prvním krokem je určit, zda má vaše hudební centrum samostatný výstup pro subwoofer. Pokud ano, budete potřebovat RCA kabel, který propojí subwoofer se středem. Pokud není k dispozici výstup pro subwoofer, můžete použít jiné způsoby připojení.

Nejprve najděte vyhrazený výstup na zadní straně vašeho sterea, označený jako „Subwoofer Output“ nebo „Sub Out“. Vložte jeden konec RCA kabelu do tohoto výstupu a druhý konec do odpovídajícího vstupu na zadní straně subwooferu. Ve většině případů je vstup subwooferu také označen jako „Sub In“ nebo „LFE In“.

Vezměte prosím na vědomí, že kabel musí být vložen opatrně a pevně, aby nedošlo k nežádoucímu rušení a ztrátě zvuku.

Po připojení subwooferu k hudebnímu centru jej musíte správně nakonfigurovat. Ve většině případů lze nastavení subwooferu najít v menu na stereu. Otevřete tuto nabídku a najděte sekci zodpovědnou za nastavení zvuku nebo zvuku.

ČTĚTE VÍCE
Je možné položit elektrické kabely pod zem?

Uvnitř této sekce byste měli najít možnost podobnou “Subwoofer” nebo “LFE”. Chcete-li subwoofer aktivovat, nastavte tuto možnost na „On“ nebo „Enabled“. V této sekci máte také obvykle možnost upravit úroveň hlasitosti subwooferu a frekvenční rozsah, který bude reprodukovat. Doporučuje se ponechat úroveň hlasitosti na výchozí úrovni a upravit frekvenční rozsah mezi 80-120 Hz.

Po dokončení všech těchto kroků si můžete vychutnat vysoce kvalitní a výkonný zvuk ze subwooferu spolu s vaším hudebním centrem. Pamatujte, že správné připojení a konfigurace subwooferu vám umožní plně využít potenciál vašeho audio systému.

Krok 1: Příprava hudebního centra

Než připojíte subwoofer ke stereu, musíte provést některé přípravné práce.

1. Ujistěte se, že hudební centrum podporuje připojení subwooferu. Chcete-li to provést, přečtěte si pokyny k vašemu hudebnímu centru nebo zjistěte, zda je na zadním panelu odpovídající výstup.

2. Pokud hudební centrum podporuje připojení subwooferu, zkontrolujte volný zvukový výstup na zadním panelu. Obvykle se jedná o výstup AUX nebo výstup pro připojení externích reproduktorů.

3. Ujistěte se, že je hudební centrum odpojeno od napájení a od všech ostatních zařízení.

4. Určete místo, kde bude subwoofer instalován. Vyberte umístění tak, aby bylo v optimální vzdálenosti od vašeho poslechového místa.

5. Zkontrolujte, zda máte potřebné kabely a konektory pro připojení subwooferu k hudebnímu centru. Ve většině případů budete potřebovat audio kabely s konektory RCA nebo mini-jack.

Krok 2: Výběr správného typu subwooferu

Než začnete připojovat subwoofer ke stereu, je důležité vybrat správný typ subwooferu. Výběr subwooferu závisí na vašich preferencích a požadavcích na zvuk.

Existují dva hlavní typy subwooferů: aktivní a pasivní.

Aktivní subwoofer má vestavěný zesilovač a samostatně řídí jeho činnost. Připojuje se přímo k hudebnímu centru pomocí RCA kabelu nebo audio kabelu a nevyžaduje další zařízení. Aktivní subwoofery mají obvykle ovládání hlasitosti, fáze a frekvenčního rozsahu.

Pasivní subwoofer nemá vestavěný zesilovač a k provozu vyžaduje externí zesilovač. K hudebnímu centru se připojuje přes zesilovač pomocí speciálního kabelu. Pasivní subwoofery se často používají v profesionálních audio zařízeních a vyžadují pečlivější nastavení.

Výběr mezi aktivním a pasivním subwooferem závisí na vašich potřebách a rozpočtu. Aktivní subwoofery se obvykle používají pohodlněji a vyžadují méně dodatečného vybavení, ale pasivní subwoofery mohou při správné konfiguraci nabídnout vyšší kvalitu zvuku.

ČTĚTE VÍCE
Kolik kolíků musí být zaraženo do země, aby bylo uzemněno?

Krok 3: Umístěte subwoofer do místnosti

Správné umístění subwooferu v místnosti může výrazně zlepšit kvalitu zvuku a vytvořit nejrealističtější akustické prostředí.

Zde je několik tipů pro výběr nejlepšího umístění pro váš subwoofer:

1. Umístění blízko akustického středu místnosti: Subwoofer je vhodné umístit blízko akustického středu místnosti, aby bylo zajištěno rovnoměrné rozložení nízkých frekvencí v celém prostoru.

2. Odstranění ze stěn a rohů místnosti: Neumisťujte subwoofer přímo ke stěnám nebo do rohů místnosti, protože to může způsobit rezonance a zkreslení zvuku. Optimální vzdálenost od stěn a rohů je přibližně 30 cm.

3. Experimentujte s různými místy: Umístění subwooferu v místnosti není snadný úkol a optimální umístění může záviset na vlastnostech vaší místnosti. Vyzkoušejte různá umístění a upravte svůj subwoofer tak, abyste dosáhli nejlepšího zvuku.

4. Použití speciálních stojanů nebo stojanů: Pro dosažení optimálního zvuku subwooferu můžete použít speciální stojany nebo stojany. Umožňují zvednout subwoofer z podlahy a zabránit vibracím nebo rezonancím.

Pamatujte, že správné umístění subwooferu může výrazně zlepšit váš zvukový zážitek a vytvořit realističtější zvukový zážitek. Experimentujte s různými možnostmi a nastaveními, abyste našli nejlepší umístění pro váš subwoofer v místnosti.

Krok 4: Zkontrolujte připojení

Po připojení subwooferu k hudebnímu centru je třeba zkontrolovat správnost připojení. Tím zajistíte, že všechna připojení budou provedena správně a zvuk bude hrát bez problémů.

Chcete-li zkontrolovat připojení, postupujte takto:

 1. Ujistěte se, že jsou všechny kabely a konektory pevně připojeny. V případě potřeby zkontrolujte, zda nejsou kabely přetržené nebo poškozené.
 2. Zapněte stereo a subwoofer.
 3. Přehrajte hudbu nebo film a zkontrolujte přehrávání zvuku. Věnujte pozornost kvalitě zvuku a hlasitosti.
 4. V případě potřeby upravte úroveň hlasitosti na stereo a/nebo subwooferu, abyste dosáhli požadovaného zvukového efektu.

Pokud je zvuk reprodukován bez problémů a splňuje vaše očekávání, je připojení provedeno správně. Pokud máte problémy s přehráváním zvuku, znovu zkontrolujte připojení a ujistěte se, že jsou provedena v souladu s pokyny výrobce.

Zkontrolujte také nastavení sterea a subwooferu, abyste se ujistili, že jsou správně nastaveny úrovně hlasitosti a další nastavení.

Po kontrole připojení a nastavení si můžete vychutnat vysoce kvalitní zvuk, který doplní váš hudební nebo filmový prostor a vytvoří atmosféru skutečného zvukového ponoření!

ČTĚTE VÍCE
Jak zapojit vinutí asynchronního elektromotoru 220 380 k připojení do sítě 380V?

Krok 5: Upravte úroveň hlasitosti

Po úspěšném připojení subwooferu k vašemu stereu je třeba upravit úroveň hlasitosti, abyste dosáhli požadovaného zvukového efektu.

1. Zapněte stereo a nakonfigurujte zdroj zvuku: Ujistěte se, že máte zapnuté stereo a že je vybrán vhodný zdroj zvuku, jako je CD přehrávač, rádio nebo TV.

2. Zapněte subwoofer a nastavte optimální polohu: Zapněte subwoofer a umístěte jej na volné místo vedle sterea. Experimentujte s pozicemi subwooferu, abyste dosáhli nejlepší kvality zvuku.

3. Nastavte úroveň hlasitosti na subwooferu: Subwoofer by měl mít několik ovladačů hlasitosti. Začněte nastavením ovladače hlasitosti do střední polohy. Poté postupně zvyšujte hlasitost a pozorně poslouchejte zvukové efekty. Zastavte se na úrovni, která zní nejpříjemněji a nejplněji.

Tip: Pro dosažení optimálního výsledku možná budete muset několikrát upravit úroveň hlasitosti. Také mějte na paměti, že nastavení úrovně hlasitosti může záviset na konkrétním modelu subwooferu a stereo systému.

Krok 6: Otestujte subwoofer

Po připojení subwooferu k hudebnímu centru je třeba zkontrolovat jeho činnost a ujistit se, že zvuk je reprodukován správně. Proces testování subwooferu zahrnuje následující kroky:

 1. Ujistěte se, že stereo a subwoofer jsou připojeny k napájení a zapnuty.
 2. Vyberte skladbu nebo zvukovou nahrávku, která obsahuje nízké frekvence a basové linky. Pomohou vyhodnotit výkon subwooferu.
 3. Přehrajte vybranou zvukovou nahrávku v hudebním centru.
 4. Vyhodnoťte zvukové pole a kvalitu přehrávání. Ujistěte se, že subwoofer poskytuje nízké frekvence jasně a hluboko, aniž by přehlušil ostatní zvukové rozsahy.
 5. V případě potřeby můžete upravit hlasitost subwooferu na stereu nebo na subwooferu samotném.
 6. Proveďte další testy, jako je poslech různých žánrů hudby nebo filmů s různým zvukovým designem, abyste se ujistili, že subwoofer funguje správně za různých podmínek.

Pokud během testování zjistíte problémy s provozem subwooferu, zkontrolujte správné připojení, úroveň hlasitosti a nastavení hudebního centra. Vyplatí se také ujistit, že je subwoofer kompatibilní s vaším stereo systémem. Pokud problémy nelze vyřešit vlastními silami, doporučujeme vyhledat odbornou pomoc nebo kontaktovat výrobce pro další pomoc.