Je možné umístit slepý plot mezi sousedy v soukromém domě?

Otázka oplocení vlastního území přichází v každém případě. Postavit samotný plot není tak obtížné, ale stojí za to zjistit, zda je možné nainstalovat pevný plot mezi sousedy v soukromém domě, aniž by došlo k porušení zákona. O tom dnes bude mluvit redakce HomeMyHome.

Je možné umístit slepý plot mezi sousedy v soukromém domě?

Je možné instalovat slepý plot mezi pozemky?
FOTO: seattlehelpers.org

Mezi sousedy jsme postavili pevný plot

V soukromém sektoru je silná touha postavit mezi sousedy pevný plot, protože lidé jsou zde zvyklí vést životní styl, který špiony netoleruje. Je to ale v souladu se zákonem?

Co říká SNiP o možnosti postavit slepý plot

Prostudováním zákona o pravidlech pro stavbu slepého plotu mezi letními chatami se můžete vyhnout nedorozuměním. Ale přesto budete muset pečlivě přemýšlet, protože SNiP 30/02/97 byl dvakrát editován, stará verze SP 53.13330.2011 umožňovala více svobody, pokud jde o stavění plotu mezi sousedy. A v roce 2018 bylo přijato nové vydání, které popírá možnost instalace souvislého plotu mřížkového typu.

Co nařizují normy při stavbě plotu mezi sousedními pozemky v SNT?

Je možné mít v SNT souvislý plot mezi sousedy? Regulace dokumentů začala v roce 2019: nyní je instalace plotu povinným postupem. Hranice je vyznačena, když katastrální organizace s příslušnou státní licencí provádí vyměřování a vše dokumentuje. Poté je rozhodnuto o tom, jaký druh bariéry lze nainstalovat.

Určitě se na všem shodneme

Určitě se na všem shodneme
FOTO: chel.kp.ru

Pokud například soused postavil plot bez souhlasu blízkých sousedů, pak je to již soudní záležitost – to vyvolává otázku ochrany práv vlastníka.

V roce 2018 byly přijaty změny, které stanovily jak výšku, tak typ plotu: vymezení hranice zahrnuje instalaci pletiva. Neexistuje žádné oficiální povolení k instalaci pevného plotu, což nebrání zkušeným právníkům najít skulinu a kladně odpovědět na otázku, zda je možné instalovat pevný plot mezi sousedy.

Proč je takový odpor k instalaci slepého plotu na pozemku mezi sousedy? Celé je to v tom, že tímto způsobem lze snadno zablokovat přístup vzduchu a světla na sousední pozemky a to už je porušení práv jiného vlastníka pozemku.

Legálně je souvislý plot instalován na straně ulic, rokle nebo dálnice

Legálně je souvislý plot instalován na straně ulic, rokle nebo dálnice
FOTO: zaborsebe.ru

Normy pro postavení slepého plotu jsou takové, že jeho výška může být v rozmezí 0,75-1 m a nad ním je umístěna část propustná pro vzduch a světlo.

ČTĚTE VÍCE
Je možné aplikovat dekorativní omítku na dřevěný povrch?

Optimální je otevřený typ plotu: cirkulace vzduchu je prospěšná pro území majitele i jeho sousedů.

Podle standardů SP 53.13330.2011 byla přípustná výška nad standardy, ale plot by neměl zasahovat do provzdušňování a slunečního záření. Nové vydání je ale již přísnější, protože nyní je pro SNT povoleno pouze pletivové oplocení.

Při instalaci plotu mezi sousedy v zemi a v soukromém domě bereme v úvahu všechny jemnosti stavby a zákonů

Jaký druh plotu lze tedy na místě nainstalovat? Podívejme se na všechny nuance tohoto problému.

výška

Zde není mnoho možností: slepý plot by neměl přesáhnout 1,5 m.

Typ správného plotu mezi sousedy

Typ správného plotu mezi sousedy
FOTO: diz-cafe.com

Proto při výběru toho, jak vysoký plot může být instalován v chatě, musíte pochopit, že jakýkoli plot lze instalovat z úrovně země, ale jeho výška bude 1,5 m nebo méně.

Požární ochrana

SNiP také diktuje normy požární bezpečnosti. Závisí na tom životy a majetek majitelů na obou stranách plotu.

Dokument uvádí, v jaké přípustné vzdálenosti lze stavbu od mezisousedského oplocení umístit. Pokud je stavba betonová nebo zděná, měl by být plot od ní vzdálen 6 m, dřevěný – 15 m, kamenný kombinovaný se dřevem – 8 m.

Existují normy, které vám pomohou dělat vše podle pravidel.

Existují normy, které vám pomohou dělat vše podle pravidel.
FOTO: shtaketniki.ru

Hygienická pravidla

Pro venkovský plot mezi sousedy existují také hygienické normy, které zahrnují:

  • vzdálenost k obytné budově je nejméně 3 m a zpráva pochází z okraje verandy, pokud vyčnívá více než 50 cm;
  • dodržování doporučených norem pro vzdálenost budov různých typů od plotu;
  • vzdálenost, na kterou jsou odstraněny stromy a keře: rostliny s výškou větší než 10 m jsou odstraněny o 2 m a menší než 10 m o 1 m. Velmi vysoké stromy by měly růst 4 m od plotu se svými sousedy.

Tyto požadavky jsou odvozeny od tlaku na půdu ze strany budov a kořenového systému stromů.

Nejlepší volba pro plot mezi sousedy v zemi

Nejlepší volba pro plot mezi sousedy v zemi
FOTO: livemaster.ru

Jaký je nejlepší způsob, jak ohradit své sousedy na venkově a v soukromém sektoru?

Existují tři úspěšná řešení pro návrh plotu, ale nejsou slepá. Budete si muset pohrát s kombinací materiálů nebo udělat plot průběžný do výšky 0,75 m a horní část ozdobit pletivem, plaňkovým plotem nebo kovanými kovovými prvky.

Foto pevného a nepříliš vysokého plotu mezi sousedními pozemky
FOTO: drive2.ru Prázdný plot vyrobený z vlnitých plechů může překračovat povolené normy
FOTO: stroymanual.com

ČTĚTE VÍCE
Jak ošetřit maliny na podzim proti škůdcům a chorobám?

Jak získat povolení k oplocení pozemku slepým plotem: právní otázky

Pokud chcete postavit slepý plot, musíte získat oficiální povolení pro pozemek, jinak jsou pravděpodobné negativní důsledky. Jak dělat vše správně?

Fáze získání povolení jsou následující:

  • napíšeme žádost adresovanou vedoucímu správy lokality, do které stránka patří;
  • Přikládáme listiny o vlastnických právech a katastrální plán;
  • Přikládáme písemné povolení od sousedů.

Co se může stát, pokud byl pevný plot instalován bez povolení

Je tedy možné postavit plot bez souhlasu sousedů? Nebo obcházení správního úřadu?

Pokud na území není alespoň jeden úl, který umožňuje oplocení dvoumetrovým pevným plotem od sousedova pozemku, mohou nastat právní problémy.

Děláme to proto, abychom nemuseli všechno bourat

Děláme to proto, abychom nemuseli všechno bourat
FOTO: st59.domofond.ru

Ve všech ostatních případech, se zuřivým odporem sousedů a vzájemnou neochotou najít kompromis, budou stoupenci konfliktu čelit soudu. Totéž se stane, pokud přijde kontrola ze strany správních orgánů. Není proto třeba nesmyslně bojovat, ale je lepší udělat vše hned podle litery zákona.

Video: jaké ploty lze instalovat v zahradnictví

Výška plotu mezi sousedními oblastmi

Ploty a zábrany

Výška plotu mezi sousedními pozemky je podle zákona jedna věc, ale ve skutečnosti máme často něco úplně jiného, ​​což často zasahuje do našich práv. Redakce HomeMyHome vám řekne, jak tento problém vyřešit, se zaměřením na literu zákona.

Výška plotu mezi sousedními oblastmi

Plot mezi pozemky
FOTO: selinskiedachi.ru

Co nám říká zemský zákoník Ruské federace: zamýšlený účel pozemků a jejich oplocení

Není třeba nic vymýšlet, vše je uvedeno v zemském zákoníku Ruské federace, který uvádí, že od 1. ledna 2019 se všechny letní chaty a zahrádky nazývají TSN – partnerství vlastníků nemovitostí. Dále pozemky sídel zahrnují individuální bytovou výstavbu – individuální bytovou výstavbu a soukromé vedlejší pozemky – osobní vedlejší pozemky. Každý takový pozemek může mít ze zákona svůj plot.

Co takhle bez plotu? Plot mezi sousedními úseky individuální bytové výstavby a TSN je postaven podle parametrů uvedených v dokumentačních normách

Co takhle bez plotu? Plot mezi sousedními úseky individuální bytové výstavby a TSN je postaven podle parametrů uvedených v dokumentačních normách
FOTO: stoydiz.ru

Vzhledem k tomu, že normy SNiP č. 30-02-97 týkající se výšky plotu mezi sekcemi mají poradní povahu, je zajímavé a užitečné prostudovat si Pravidla využití a rozvoje území.

ČTĚTE VÍCE
Co mohu udělat, aby rotavirová infekce zmizela rychleji?

Stanovujeme předpisy pro oplocení pozemků zahrad, zeleniny a chat

Každý se sám rozhodne, jaký plot by chtěl vidět jako dělicí plot, ale protože se stále jedná o hranici mezi dvěma oblastmi, má smysl o tomto problému diskutovat se sousedy.

Jaký plot by měl být mezi sousedy? V praxi není vždy dosaženo dobrého výsledku, který vyhovuje oběma stranám. V tomto případě se člověk obrací na doporučené standardy.

Co říká zákon o výšce a dalších rozměrech plotu mezi sousedy

Jak vysoký by měl být plot mezi sousedy? SNiP přímo uvádí, že přijatelná výška plotu oddělujícího dvě sousední oblasti je 1,5 m. Existuje také údaj, že by se mělo jednat o plot z pletiva nebo mříže. Pouze v tomto případě nebude ovlivněno proudění vzduchu prostoru ani jeho osvětlení sluncem.

Existuje také nové vydání SP 53.13330.2011, ze kterého je zřejmé, že pro SNT úseky nejsou stanoveny žádné specifické požadavky na výšku plotu, ale přesto se doporučuje plot z pletiva.

Při navrhování je třeba vzít v úvahu normy pro výšku plotu mezi sousedy v soukromém sektoru

Při navrhování je třeba vzít v úvahu normy pro výšku plotu mezi sousedy v soukromém sektoru
FOTO: zaborvmoskve.ru

Charta společnosti pro všechny účastníky TSN předepisuje přijatelné standardy, se kterými by se měl každý seznámit. Výšku plotu mezi sousedními pozemky individuální bytové výstavby stanoví i litera zákona.

Poradenství! Všechny dohody se sousedy je lepší uzavřít písemně s podpisy a příslušnými poznámkami v dokumentaci partnerství dacha.

Designový tip

Jaký plot lze postavit mezi sousedními pozemky, aby nedocházelo k hádkám se sousedy? Nemá smysl si kazit dobré sousedské vztahy, je lepší se řídit stanovami TSN a udělat plot podle předpisů.

Pokud je z nějakého důvodu obtížné tyto normy dodržet a chcete postavit vysoký plot, můžete si vytvořit dekorativní plot mezi sousedovým a vaším pozemkem a na svém vlastním pozemku, ustoupit o metr, postavit požadovaný plot , ale budete to muset nazvat „budova a jiné stavby“ .

Související články:

V jaké vzdálenosti od plotu můžete postavit záchod?: regulační požadavky SNiP, optimální vzdálenost od obytné budovy, plotu, umělých nádrží, odborné poradenství – přečtěte si publikaci.

Zvláštnosti regulací pro výšku a další parametry plotů v obydlených chatových obcích

Dacha spolky jsou skvělé, ale co můžeme říci o plotech v chatových vesnicích?

Soukromý dům: výška a další rozměry plotu mezi sousedy

Je požadováno zaměření území: všechny hranice jsou vyměřeny s osazením hraničních kolíků, vyfotografováním výsledku a uložením dokumentů.

ČTĚTE VÍCE
Které skupiny obyvatel mají nárok na bezplatné léky?

Toto je první krok k instalaci plotu, který nebude porušovat něčí práva. Je povolena chyba do 20 cm: odsazení je provedeno uvnitř území. Nyní to nejdůležitější: vezměte stavebně-geodetické pravítko, aplikujte jej podél hranice pozemku a plotu, vše je mnohokrát vyfotografováno. Toto opatření je potřeba k tomu, aby sousedé nevyužívali zápočet katastru a soud neshledal chybu.

Po splnění všech standardů se majitel stránek vyhne mnoha problémům v budoucnu.

Po splnění všech standardů se majitel stránek vyhne mnoha problémům v budoucnu.
FOTO: moydom.media

Při projektování zohledňujeme pravidla místních úřadů

Vždy existuje nějaký dokument, který něco upravuje. Při sestavování návrhu hranic a oplocení byste se měli také řídit dokumentací. Ne všude ale výška plotu uvedena není, v tomto případě je třeba zajít na správu magistrátu a ujasnit si, z jakých norem by se mělo vycházet.

Ujasňujeme si normy, nezapomeňte uložit veškerou dokumentaci, jinak se budeme muset velmi hlasitě dohadovat

Ujasňujeme si normy, nezapomeňte uložit veškerou dokumentaci, jinak se budeme muset velmi hlasitě dohadovat
FOTO: sokurnso.ru

Co říká místní samospráva, lze doložit v PZZ. Je lepší si předem ověřit jeho doporučení a standardy. Pro zjištění potřebných informací vyhledávají informace o PZZ na webových stránkách MO, případně písemně kontaktují správu lokality.

Požadavky SNiP na oplocení soukromého území s ploty různých typů

Plot lze postavit dočasně nebo trvale ve formě slepého plotu.

Dočasné oplocení

Provizorní oplocení staví pracovní četa nejčastěji z laťkového plotu, ale může to být i pletivový plot nebo dřevěný plot bez základu.

Dočasné bariéry mohou také překážet

Dočasné bariéry mohou také překážet
FOTO: kupol.ibud.ua

Stává se, že dočasný plot musí být vážnější než narychlo sražené desky a výška konstrukce může být více než tři metry na výšku.

SNiP 3.01.01-85 upravuje fáze stavebních prací, počínaje přípravou místa, kde se provádí značení, a dalšími předběžnými opatřeními.

Během etap výstavby se staví dočasné ploty – mobilní nebo stacionární. Stacionární vysoké ploty jsou instalovány tam, kde je plánována dlouhodobá výstavba.

Často preferují nikoli dřevěné konstrukce oplocení, ale sekce, které se snadno instalují a následně odstraňují

Často preferují nikoli dřevěné konstrukce oplocení, ale sekce, které se snadno instalují a následně odstraňují
FOTO: etsk.ru

Jaká je povolená výška plotu mezi sousedy při přechodném ubytování? Vzhledem k tomu, že plot je dočasný, nedochází k žádným porušením.

Slepé ploty podél tras

Ale pokud mluvíme o sousedovi jako je dálnice, pak řekněme 5 m. Má to dobrý důvod: v první řadě je to snížení hladiny hluku.

ČTĚTE VÍCE
Jak dlouho by měla být dýňová semínka namočená?

Oplocení chaty a obytných oblastí mezi sousedy, ani v blízkosti dálnic, nesmí přesáhnout 1,5 m

Oplocení chaty a obytných oblastí mezi sousedy, ani v blízkosti dálnic, nesmí přesáhnout 1,5 m
FOTO: shtaketniki.ru

Ale pokud je s nimi dosaženo dohody o urovnání, je sepsána písemně s uvedením výšky plotu a všech souvisejících měření.

Maximální výška slepého plotu je 2,2 m. Tento plot slouží jako dodatečná zvuková izolace pro každou stranu.

Bylo by lepší nainstalovat takový plot na přední straně dvora

Bylo by lepší nainstalovat takový plot na přední straně dvora
FOTO: wiki-land.ru

Související články:

Je možné umístit slepý plot mezi sousedy v soukromém domě?: Doporučení SNiP, normy pro SNT, zákony o výšce, požární bezpečnost, získání povolení k postavení plotu, důsledky nezákonné instalace slepého plotu – v publikaci.

Různé případy montáže plotu

Stává se, že sousedé vedou velmi hlučný životní styl, ze kterého se můžete snadno unavit. Vysoký živý plot se často stává spásou. Ale co když mají normy svůj způsob?

Co dělat, když potřebujete nainstalovat vysoký plot od sousedů

Rozhodli jsme se, jak vysoký plot lze nainstalovat mezi sousedy. Neměli byste však čekat, až se problém s hlukem vyřeší sám, a tak jsme postavili vysoký plot.

Je snazší nainstalovat vyšší plot a nemusíte trpět
FOTO: astprof.ru Pro oplocení můžete použít polykarbonát
FOTO: str-tver.ru

Jak nainstalovat plot mezi sousedy, pokud musí být vysoký? Budete muset jít a koordinovat své kroky s místními úřady.

Jak napadnout, pokud soused nainstaloval vysoký plot

Co dělat, když vás plot nainstalovaný sousedem obtěžuje? Nejprve jdeme za viníkem neoprávněného rozhodnutí, stále je šance se dohodnout.

Ne každý vždy šťastně pozdraví svého hádavého souseda. Někdy potřebujete pomoc místního policisty

Ne každý vždy šťastně pozdraví svého hádavého souseda. Někdy potřebujete pomoc místního policisty
FOTO: econet.ru

Pokud se soused schoval za svůj plot a nechce toto téma probírat, obracíme se na soud. Zde se budete muset odkázat na normy charty TSN v SP 53.13330.2011. To ale nemusí stačit. Je lepší požadovat posouzení porušení článku 304 občanského zákoníku „Ochrana práv vlastníka před porušením, které nesouvisí se zbavením držby“.

Bude vyžadován důkaz o tom, jak přesně sousedův plot porušil zájmy žalobce

Bude vyžadován důkaz o tom, jak přesně sousedův plot porušil zájmy žalobce
FOTO: realty.ria.ru

Můžete odkazovat na stín, který struktura vrhá a brání růstu vaší zeleně.

Hodně štěstí při stavbě požadovaného plotu!

Užitečné video: výška plotu u dachy podle SNIP