V jaké vzdálenosti od čerpadla je lepší instalovat zpětný ventil? Od čerpadla ke vstupu v domě bude někde, maximálně 8-10 m. Možná má smysl to instalovat přímo v domě? Pak bude zmrazení úplně vyloučeno, pokud tomu rozumím. A načerpáním vody do hydraulického akumulátoru bude pro čerpadlo opět snadné utažení dalších 10 metrů.

Rozumím tomu správně, nebo je lepší to umístit metr dva od pumpy?
Děkujeme!

;-)

Vezměte kus trubky, ponořte ji do vody, jeden její konec zacpěte prstem a vyjměte, jejda – ze spodního konce nevytéká voda
voda bezpečně zůstane uvnitř HDPE a zmrzne tam pozoruhodně dobře, ale nemyslím si, že tlakový rozdíl v různých částech potrubí před/za ventilem bude mít dobrý vliv na komponenty, které tvoří systém.
Zpětný ventil se našroubuje přímo na čerpadlo, pouze tímto způsobem a žádným jiným způsobem.

[Zpráva upravena uživatelem dne 26.10.2011 12:18]

Jen si nemyslím, že tlakový rozdíl v různých částech potrubí před/za ventilem bude mít dobrý vliv na komponenty, které tvoří systém.

:-)

možná je to svinstvo. Ale nelíbí se mi, že je vypnutý a nezmrzlý ( ) není tlak PŘED ventilem (na straně čerpadla), ale PO je alespoň 2 atmosféry. V okamžiku, kdy je čerpadlo zapnuto, řečeno jazykem elektronického inženýra, jsou možné některé přechodné procesy a proč by to vzdali.

shl
proč je to možné: budou! Tlak se zvyšuje, ventil se hned neotevře, čerpadlo je výkonné – dojde k rázu tlaku. To je teoreticky. V praxi nevím.

[Zpráva upravena uživatelem dne 26.10.2011 13:59]

Pokud umístíte zpětný ventil daleko od čerpadla, voda se vrátí zpět do studny, v potrubí (plastové nebo pryžové) vznikne podtlak a potrubí se „zhroutí.“ Když je voda přiváděna, narovná se .A tak dále, dokud se nerozbije.Proto je ventil umístěn hned za čerpadlem a drží sloupec vody až k expanzní nádobě.No, aby nezamrzla, položte jej pod bod mrazu půdy.

Zpětný ventil se našroubuje přímo na čerpadlo, pouze tímto způsobem a žádným jiným způsobem.

Automat mám v domě 11 let Studna je 4 metry od domu a 4 metry kolem domu.Systém je proveden se spádem do studny a před ventilem je vypouštěcí ventil, tj. vypněte čerpadlo, otevřete kohoutek, voda odejde a potrubí zůstane prázdné.To je pro ty případy, kdy nejde elektřina a odcházíte na delší dobu. Takže netřeba psát

Ventil drží vodní sloupec. Je lepší jej umístit bezprostředně před čerpadlo. Pokud dojde k úniku vody v trase od ventilu k automatizaci, nijak to neovlivňuje provoz. Ale někteří instalátoři dali

Pokud v tomto případě uniká, musíte urychleně odstranit čerpadlo, protože. začne plivat. V zimě, když je venku zima, to není zrovna zábavná činnost.

ČTĚTE VÍCE
Proč se do obvodu pro zapínání zářivky zavádí tlumivka?

Mám to před automatizačním systémem v mém domě již 11 let.
Pokud v tomto případě uniká, musíte urychleně odstranit čerpadlo, protože. začne plivat

Proč. Během provozu dojde k netěsnosti v místě úniku, kdy se čerpadlo vypne a vytlačí přetlak a je to.
Když ale celý sloupec vody v potrubí (ventil brání vypuštění) zamrzne.Za předpokladu, že nejde el.

Pro snížení frekvence aktivace čerpadla je instalována expanzní nádrž; spolu s tlakovým spínačem se v systému vytváří potřebný tlak; Jako každá „baterie“ samozřejmě vyrovnává tlakové rázy. Jeho účinek se však nevztahuje na část až k ventilu na straně čerpadla.

Membránovou nádrž dnes nemám vůbec nainstalovanou a nějak se bez ní obejdu, ale neříkám, že je to tak A v dítěti je díra, ale pořád se houpe

Děkuji vám! Stále ničemu nerozumím, ale namontuji zpětný ventil před čerpadlo a zpětný ventil u vchodu do domu.
A do kesonu namontuji vypouštěcí ventil. Možná dokonce nainstaluji kabelový systém a přivedu je do domu. Když jdete do práce, zatáhnete za jeden kabel a vypustíte vodu. Vytáhl druhou a zavřel ji zpět

Možná dokonce nainstaluji kabelový systém a přivedu je do domu. Když jdete do práce, zatáhnete za jeden kabel a vypustíte vodu. Vytáhl druhou a zavřel ji zpět

Citace:
Od uživatele: s.enns

topný kabel vás zachrání před JZD

Například vyhořel, tak co potom?

Do výkopu jsem vložil manžetu červené kanalizační trubky 110 a schoval do ní HDPE s topným kabelem obaleným v isoflexu.

Takže jsem odšrouboval jeden vývod v kesonu, jeden vývod ve sklepě, vyndal trubku, vyměnil kabel. podnikání na hodinu.

Přišroubujte jej přímo k čerpadlu přes vsuvku.
u vchodu do domu nechápu, k čemu ten ventil je

pokud je na půdě akumulační nádrž jeden a půl krychle. A potrubí se spádem do studny. Navíc je tu zásoba vody pro případ požáru (a to doslova i pro případ výpadku proudu). Nevýhodou je mohutná a těžká věc nad hlavou.

Existují alespoň dvě standardní řešení:
1. klasické schéma, kdy je zpětný ventil přišroubován k čerpadlu ve studni (obvykle na spoji čerpadla a potrubí), (je lepší nepoužívat měkkou hadici). Vodní sloupec se v potrubí drží 100% času a v zimě může zamrznout, pokud potrubí není dostatečně hluboko v zemi a nedochází k vytápění. Pokud je spodní voda vysoká, je technicky obtížné zajistit prohloubení a ohřev. I v této variantě musí přívodní potrubí končit hydraulickým akumulátorem, čerpadlo je stejně jako celý systém 100% pod tlakem, což není dobré pro těsnění a zdá se mi, že snižuje životnost pumpa. Mezi výhody tohoto systému patří jeho relativní levnost, kompaktnost a absence nutnosti čerpání vody potrubím ze studny (zejména pokud je vodní hladina hluboká) pokaždé, když dojde její rezerva v hydraulickém akumulátoru.
2. Také celkem běžné řešení, kdy je zpětná klapka umístěna přímo v domě. Před zpětným ventilem (podél toku vody ze studny) je instalován standardní vstupní ventil, který při zastavení provozu čerpadla propouští vzduch do potrubí. Voda z části potrubí mezi čerpadlem a zpětným ventilem je automaticky vypouštěna
do studny.

ČTĚTE VÍCE
Jaké metody formování se používají při výrobě keramických obkladů a dlažeb?

Připojení hydraulického akumulátoru k vodovodnímu řádu s povrchovým a hloubkovým čerpadlem

Ve venkovském domě nestačí jen vytvořit autonomní systém zásobování vodou. Schéma zásobování vodou by mělo zajistit bezproblémový provoz zařízení, které je v něm obsaženo, a to i při poklesu tlaku v systému, protože pokud je dodávka vody nestabilní, je pravděpodobné, že domácí spotřebiče jednoduše selžou. Připojení akumulátoru k vodovodnímu systému tento problém řeší, ale abyste si vybrali správné zařízení, musíte znát jeho vlastnosti.

Proč potřebujeme hydraulický akumulátor, jeho rozdíl od expanzní nádrže

Hydraulické akumulátory jsou často zaměňovány s expanzními nádržemi, a to i přes zásadně odlišné problémy, které tato zařízení řeší. V systémech vytápění a zásobování horkou vodou je zapotřebí expanzní nádrž, protože chladicí kapalina, která se pohybuje systémem, se nevyhnutelně ochlazuje a její objem se mění. Expanzní nádrž je konfigurována se „studeným“ systémem, a když se chladicí kapalina zahřeje, její přebytek, který vzniká v důsledku expanze, má kam jít.

Akumulátor je potřeba pro úplně jiné účely: pokud není instalován ve vodovodním systému, čerpadlo se aktivuje při každém otevření jakéhokoli kohoutku. Pokud se to stává často, rychleji se opotřebovává nejen čerpadlo, ale celý systém, protože pokaždé, když tlak skokově stoupá – dochází k takzvanému vodnímu rázu.

V důsledku toho je akumulátor instalován tak, aby se zbavil vodních rázů a prodloužil životnost systému jako celku. Kromě toho má akumulátor další funkce:

 • Vytváří určitou zásobu vody (užitečné při vypnutém napájení).
 • Snižuje frekvenci spouštění čerpadla. Nádrž je naplněna malým množstvím vody. Pokud je průtok malý, například si potřebujete umýt ruce nebo obličej, z nádrže začne vytékat voda, zatímco čerpadlo zůstane vypnuté. Aktivuje se poté, co zbývá velmi málo vody;
 • Udržuje stabilní tlak v systému. Aby tato funkce mohla být vykonávána správně, je k dispozici prvek, nazývaný tlakový spínač vody, schopný udržovat daný tlak v přísných mezích;

Všechny výhody hydraulických akumulátorů činí toto zařízení nepostradatelným prvkem jakéhokoli autonomního systému zásobování vodou ve venkovských domech.

Konstrukce a odrůdy

Hydraulický akumulátor je speciální uzavřená kovová nádrž, která je uvnitř rozdělena elastickou membránou na dvě části. Samotná membrána je vyrobena ve formě membrány nebo balónu. První je připojen přes nádrž a hruška je na vstupu poblíž vstupní trubky.

Hydraulické akumulátory jsou vybaveny dvoustupňovou ochranou – manometrem a mechanickým ventilem Zdroj montagtrub.ru

ČTĚTE VÍCE
Jak správně položit podložku pod laminát podélně nebo příčně?

Hydraulické akumulátory mají různé účely. Nejprve se zařízení dělí na zařízení určená pro zásobování teplou a studenou vodou, topné systémy. Ty jsou natřeny červenou barvou a instalatérské jsou modré. Nádrže používané při vytápění jsou zpravidla menší a cenově dostupnější. Je to dáno ne tak kvalitním membránovým materiálem, protože pitná voda je v běžném vodovodním řádu a technická voda v topení.

Hydraulické akumulátory se také dělí podle typu umístění – zařízení umístěná svisle nebo vodorovně. Ve spodní části vertikálních modelů jsou nohy, kterými jsou umístěny na povrchu, a některé modely poskytují speciální desky, které umožňují jejich upevnění na stěnu.

Připojení hydraulického akumulátoru, stejně jako výběr jeho charakteristik, není snadný úkol Zdroj sharanavti.ru

Hydraulické akumulátory instalované v topných systémech jsou vybaveny radiálními membránami, které vypadají jako desky. Pro vodovodní systémy se častěji volí zařízení s gumovou hruškou.

Princip činnosti

Pracovní cyklus je rozdělen do několika fází:

 • Pokud je uvnitř akumulátoru pouze vzduch, pak bude tlak standardní – 1.5 atm (tovární nebo nastavený nezávisle, v závislosti na tlaku v systému).
 • Když je čerpadlo aktivováno, voda je nasávána do hrušky, což způsobuje její větší objem. Vzduch umístěný mezi membránou a stěnou nádrže je v důsledku plnění nádrže stlačen.
 • Když tlak vzduchu dosáhne nastaveného tlaku, čerpadlo se vypne a systém se stabilizuje.
 • Pokud ventil otevřete, tlak v systému klesne a vzduch začne vytlačovat vodu z akumulátoru. Bude proudit, dokud tlak vzduchu neklesne pod specifikovanou značku. Poté se čerpadlo znovu zapne a cyklus se bude opakovat.

Systém je nakonfigurován tak, že při vysoké spotřebě vody, například když se potřebujete vykoupat, čerpadlo začne čerpat vodu při přepravě, tedy bez čerpání do nádrže. Ten bude napsán, když budou všechny kohoutky zavřené. Zapíná a vypíná čerpadlo takový prvek, jako je tlakový spínač.

Instalace baterie

Schéma připojení akumulátoru k čerpadlu a vodovodnímu systému se může lišit, protože během práce používají nejen ponorné, ale také povrchové čerpadlo. Každé ze schémat má své vlastní funkce připojení.

Schéma s povrchovým čerpadlem

Pokud je voda čerpána do vodovodního systému přes přívod vody (to znamená, že čerpadlo nemusí být ponořeno), je namontováno hned vedle baterie. Schéma připojení není složité, ale měli byste se seznámit s nuancemi.

Před instalací zařízení je nutný přesný výpočet pracovního a minimálního tlaku. Různé systémy nastavují různé tlaky, ale pokud se uvažuje o standardním malém systému, pak je zde standardem tlak 1.5 atm. Stává se, že zařízení je připojeno v systémech, které potřebují k provozu vysoký tlak, takže se parametr zvýší až na 6 atm, ale ne více, protože to může nepříznivě ovlivnit potrubí a jejich spojovací prvky.

ČTĚTE VÍCE
Proč byste neměli otevřít dvířka myčky, když je v provozu?

Schéma s ponorným čerpadlem

Schéma instalace hydraulického akumulátoru do vodovodního systému pomocí ponorného čerpadla. Takové schéma se používá, pokud je voda pro systém odebírána ze studny nebo když je čerpadlo z nějakého důvodu instalováno pod celým systémem.

Takové schéma má klíčovou vlastnost – v systému je namontován zpětný ventil. Toto zařízení zabraňuje zpětnému úniku vstřikované vody. Zpětný ventil by měl být instalován před připojením následujících prvků systému. Nejčastěji se ventil montuje přímo na čerpadlo (vstup ventilu) a na druhý je připojeno potrubí vedoucí k akumulátoru (výstup ventilu). Někteří odborníci doporučují připojit zpětný ventil ne přímo k čerpadlu, ale přidat mezi ně asi metr potrubí.

Postup připojení baterie k pumpě je následující:

 • Nejprve změří hloubku, kam bude čerpadlo spuštěno (mělo by být umístěno 30 cm nad povrchem dna studny nebo studny). Vzdálenost se obvykle měří pomocí lana s připojeným závažím;
 • Čerpadlo, ke kterému je již ventil připojen, je spuštěno do studny a upevněno bezpečnostním kabelem;
 • Potrubí z čerpadla, které vychází na povrch, je přivedeno na místo akumulátoru a dalších zařízení. Pro další zapojení se používá speciální tvarovka s pěti konektory.
 • K armatuře je připojen tlakový spínač, hydraulický akumulátor spotřebovávající vodu a řídicí systém. Na základě toho je armatura s pěti konektory nejoptimálnější. Důležité je, aby všechny spoje byly vzduchotěsné, k čemuž se výborně hodí páska FUM nebo obyčejná koudel, kterou je nutné nejprve napustit tmelem.

Popis videa

Jak jsou ponorné čerpadlo a akumulátor zapojeny, viz video:

Pokud plánujete instalaci hydraulického akumulátoru, je důležité vědět, jak určit kritický tlak. Na základě provozní hodnoty musíte nejprve určit minimální tlak, tedy ten, při kterém čerpadlo začne pracovat. Tlakový spínač je nastaven na tuto hodnotu. Dále se změří tlak v prázdném akumulátoru. Výsledek by měl být nižší než kritický parametr asi o 0.5 – 1 atm. Poté je systém sestaven. Jeho středem, stejně jako v předchozí situaci, je armatura s pěti konektory, kam se postupně připojují: baterie, potrubí od čerpadla (je připojeno ke zdroji vody), domovní vodovod, relé a manometr .

Jak nastavit instalatérské zařízení

Jak instalovat hydraulický akumulátor pro vodovodní systémy je pochopitelné, ale všechna zařízení musí být pečlivě nastavena, aby výsledný systém efektivně fungoval. Klíčovým prvkem, kterému je třeba věnovat pozornost, je tlakový spínač. Navenek zařízení, i když vypadá jednoduše, může trvat několik hodin, než jej opravíte. Specialista se zpravidla vyrovná s úkolem rychle, ale pokud neexistují žádné speciální znalosti, můžete zařízení zničit.

Popis videa

Jak správně pumpovat vzduch do akumulátoru, viz následující video:

ČTĚTE VÍCE
Co mám dělat, když při vysílání do mého televizoru není slyšet žádný zvuk?

Chcete-li nastavit tlakový spínač, bez ohledu na to, jak banálně to může znít, nejprve se ze zařízení odstraní kryt. Na samotném víku je zátka, kterou mnozí mylně považují za seřizovací šroub, ale není tomu tak – víko je nutné sejmout.

Pod krytem vidíme dva šrouby – velký a malý – s nasazenými pružinami, které jsou zase upevněny maticemi.

Pro správné nastavení tlakového spínače potřebujete příslušné znalosti a zkušenosti, proto je lepší svěřit tento postup odborníkovi Zdroj builld.ru

Napětí větší pružiny je zodpovědné za posun tlakového rozsahu, při kterém se čerpadlo zapíná a vypíná. Tito. pokud je pružina vůbec odstraněna, bude to například 1-2 atm a pokud začnete utahovat pružinu, pak 2-3 atm a tak dále.

Napětí menší pružiny je zodpovědné za šířku samotného tlakového rozsahu – pokud je pružina odstraněna, bude to 1-2 atm, a pokud ji začnete utahovat, pak 1-3 atm a tak dále.

Obecně je napětí pružin zodpovědné za zapnutí a vypnutí čerpadla při dosažení určitého tlaku. Normy uvedené v pokynech pro zařízení uvádějí, že rozdíl mezi režimy je 2 atm. Napětí pružin by mělo být nastaveno na požadovanou hodnotu. To se provádí následovně:

 • Obě pružiny co nejvíce zeslabte.
 • Zapneme čerpadlo a podíváme se na manometr – na jaké indikátory tlaku se zapíná a vypíná.
 • Pokud je spodní práh nedostatečný, utáhněte větší pružinu a kontrolujte tlak, dokud nedosáhne požadované hodnoty.
 • Zkontrolujte horní mez tlaku. Pokud je nedostatečná, pak menší pružinu dotáhneme a tlak kontrolujeme, dokud nedosáhne požadované hodnoty.
 • Při nastavování menší pružiny se obvykle mírně zvedne spodní mez tlaku a napětí větší pružiny je potřeba mírně povolit. Ale v každém případě se musíte nejprve podívat na hodnoty manometru.

Popis videa

Vizuálně si prohlédněte celý proces nastavení tlakového spínače v tomto videu:

Přes zdánlivou jednoduchost je nastavení tlakového spínače pro laika poměrně obtížným úkolem, ale pokud je to provedeno správně, lze nastavovací práce považovat za dokončené.

Kromě přímého nastavení hydraulické nádrže hodně závisí na správně zvoleném schématu připojení. A pokud je vše provedeno správně, pak ve venkovském domě bude vždy stabilní tlak vody.

Závěr

Hydraulický akumulátor je speciální zařízení, jehož úkolem je stabilizovat tlak ve vodovodním systému. Správná instalace akumulátoru pro vodovodní systémy je důležitá, ale také byste měli pečlivě zvážit výběr zařízení. V procesu práce se bere v úvahu mnoho různých parametrů, počínaje místem instalace zařízení a konče výběrem objemu nádoby. Je také důležité pochopit, jak je samotná jednotka uspořádána. Tyto znalosti vám umožní sestavit spolehlivý a stabilní vodovodní systém.