Moje lhůta pro ověření elektroměru vypršela, platím standardně měsíčně včas. Nainstalovali mi na elektrický sloup takzvaný „chytrý“ měřič. Mohu tento měřič odmítnout a nepodepsat smlouvu o výměně?

Postup výměny měřicích zařízení za „inteligentní“ je regulován Federální zákon č. 35-FZ ze dne 12. března 2003 „O elektroenergetice“ и Federální zákon č. 522-FZ ze dne 27. prosince 2018.

Kompletní přechod na měřidla nového typu musí být v souladu se stanovenými dokumenty proveden do 1. ledna 2022. Před tímto datem se provádí výměna starých měřicích zařízení za „chytrá“, pokud bylo stávající zařízení rozbité nebo vypršela jeho ověřovací lhůta.

Ve vašem případě vypršela lhůta pro ověření měřiče, což znamená, že bohužel nebude možné odmítnout „chytrý“ měřič.

Nemůžete, nebo spíše můžete, ale pak se připravte na soud poté, co vám začnou účtovat zvýšené sazby.

Nemáte šanci, protože vše je v souladu se zákonem –

Federální zákon č. 35-FZ ze dne 12. března 2003 „O elektroenergetice“ a federální zákon č. 522-FZ ze dne 27. prosince 2018.

Zákon říká, že měřidla s třídou přesnosti 2 a vyšší, která jsou používána fyzickými osobami, lze nadále používat až do konce stanoveného data jejich používání. Jejich životnost je až třicet let.

Po uplynutí doby uvedené v pasportu musí být měřidla vyměněna za zařízení, která mají třídu přesnosti ne nižší, než je uvedeno v nařízení vlády.

Jednotlivec spotřebovávající elektřinu, který má funkční měřidlo s třídou přesnosti ne nižší než 2,5, by jej neměl vyměnit, dokud nevyprší životnost uvedená v pasu.

Časové rozlišení dle standardu vs. vypovězení odchylky: co je správné dělat, když uplynula lhůta pro ověření vodoměru?

U mého jednotlivého vodoměru vypršela ověřovací lhůta, tři měsíce bylo časové rozlišení dle průměru a poté dle normy nebylo měřidlo přijato k výpočtu.Když jsem měřič měnil, protože jsem si myslel, že je lepší za než musím ověřit zařízení. Ukázalo se, že mám spotřebu vody více podle měřiče, než mi bylo účtováno podle normy. A tento rozdíl mi byl sdělen. Měli právo přidat další, když se nepočítalo s měřičem a probíhala normová spotřeba?

ČTĚTE VÍCE
Jaký je rozdíl mezi dveřmi do bytu a dveřmi do privátu?

Zákonnost a nutnost výměny elektroměru s prošlým datem státního ověření

Uplynula lhůta pro státní ověření elektroměru, elektroměr je umístěn v elektrickém panelu na podestách. Nechali mi poznámku o urgentní výměně za přístroj s třídou přesnosti 1. Na čí náklady by se měl pořizovat a je vůbec výměna nutná?

Je nutné přepočítat spotřebu plynu, pokud uplynula doba ověření měřidla a plomby jsou neporušené?

Doba ověření plynoměru vypršela. Služba časově rozlišila výdaje dle standardu. Zavolal jsem inspektory, aby zaznamenali odečty a vyměnili měřič. Těsnění na zařízeních jsou neporušená. Měřič ale neprošel ověřením. Je možné přepočítat spotřebu plynu na základě stavu měřiče, protože plomby jsou neporušené? Samozřejmě nainstalujeme nový měřič.

Energosbyt vystavuje fakturu bez zohlednění odečtů měřidel a požaduje ověření zařízení

Energosbyt účtuje elektřinu podle normy, ignoruje stavy elektroměrů, a motivuje to tím, že podle jejich názoru vypršela lhůta pro ověření elektroměru a toto zařízení je třeba odeslat do laboratoře na testování. Přestože podobná situace nastala již dříve, z rozmaru energetické společnosti byl elektroměr zkontrolován a nebyly zaznamenány žádné odchylky v jeho provozu, je otázkou, zda je možné kontrolu elektroměru legálně odmítnout, nebo provést kontrolu elektroměru. kontrolní měření spotřeby elektrické energie na místě, to znamená v bytě, existují metody a metody pro tuto kontrolní kontrolu na místě, mnohé jsou popsány v technické literatuře! Těším se na vaši zprávu, předem děkuji!

Musí spotřebitel elektřiny přenášet údaje z inteligentních elektroměrů přes internet?

Prosím o pomoc, dotaz: je odběratel elektřiny, fyzická osoba žijící v soukromém domě, povinen ze zákona předkládat společnosti Energosbyt měsíční odečty spotřebované elektřiny z měřicího zařízení, je-li měřicím zařízením chytrý elektroměr, určený k přenášet odečty přes internet, instalovaný na sloup od Energosbyt?

Rezidenti se převádějí na chytré měřiče

1. července vstoupila v platnost pravidla pro přechod na inteligentní systémy měření elektrické energie 1 . Staré elektroměry budou po výpadku starých elektroměrů nebo po uplynutí kalibračního intervalu (doba, po kterou výrobce elektroměru garantuje jeho přesný provoz) vyměněny za nové, chytré.

Jak se nové měřiče liší od starých?

  • Hlavní rozdíl mezi novými měřiči je v tom, že po jejich instalaci není potřeba odečítat a přenášet odečty. Inteligentní měřič ukládá a předává data energetické společnosti, načež je spotřebiteli fakturována. Způsob přenosu informací určuje dodavatel – pomocí mobilní komunikace nebo přes internetové připojení.
  • Spotřebitelé budou moci sledovat odečty online a kontrolovat je na měřiči.
  • Inteligentní měřiče zaznamenávají úroveň napětí a frekvenci, což vám umožňuje sledovat kvalitu elektřiny.
  • Tarif elektřiny bude možné měnit online (aktuálně existují tři skupiny tarifů v závislosti na době odběru během dne).
  • Pokud je zákazník pozadu s platbami faktur, systém inteligentního měření umožňuje dodavateli elektřiny na dálku omezit nebo pozastavit dodávku elektřiny.
  • Inteligentní účetní systémy musí splňovat stanovené požadavky na ochranu informací a reagovat na případy neoprávněného přístupu do systému. Očekává se, že to pomůže předejít případům krádeží elektřiny.
  • Většina chyb při účtování elektřiny je spojena s nesprávným přenosem odečtů účastníky. Jelikož se zavedením chytrých elektroměrů budou na dálku včas předávána spolehlivá data o spotřebované elektřině, měl by se snížit počet sporů mezi dodavateli elektřiny a spotřebiteli.
  • Instalace chytrých měřičů by měla pomoci zkrátit dobu přerušení dodávky elektřiny – podle požadavků na inteligentní systém přenáší informace o výpadcích proudu a obnovuje napájení.
ČTĚTE VÍCE
Kolik stojí auto na dálkové ovládání s driftem?

V jakém časovém horizontu by měli být všichni převedeni na inteligentní systémy měření energie?

Výměna měřicích zařízení bude probíhat po etapách. Od 1. července 2020 mohou síťové organizace instalovat konvenční i chytrá měřicí zařízení podle svého uvážení. Bytové domy uvedené do provozu po 1. lednu 2021 musí být vybaveny chytrými měřiči. Od 1. ledna 2022 budou instalovány pouze chytré měřiče.

Úplný přechod na nové měřiče musí být dokončen do 1. ledna 2023. Od tohoto data začnou být pokutovány společnosti, které spotřebitelům neposkytly možnost používat chytré měřiče.

Je možné odmítnout instalaci nových měřičů?

Spotřebitel nebude mít právo odmítnout instalaci inteligentního měřiče. V případě, že zástupcům garantujícího dodavatele nebo organizace sítě bude dvakrát odepřen přístup k instalaci elektroměru, je platba za dodávku elektřiny vypočítána na základě standardů spotřeby energie s rostoucím faktorem 1,5 aplikovaným na náklady. To znamená, že budete muset platit více za bydlení a komunální služby.

Kdo zaplatí nové měřiče?

Zákon stanoví přechod povinnosti platit za instalaci, provoz, ověřování a výměnu elektroměrů ze spotřebitelů na poskytovatele zdrojů: z obyvatel bytových domů na dodavatele poslední instance, z ostatních spotřebitelů na síťové organizace. Spotřebitel musí zajistit neporušenost měřicího zařízení pouze v případě, že je měřidlo umístěno uvnitř jeho provozovny nebo na hranicích jeho pozemku.

Odpovědnost za nákup a instalaci zařízení nese organizace sítě. V budoucnu podle zákona podléhají tyto výdaje zahrnutí do tarifu za služby přenosu elektrické energie.

Jak poznáte, že podvodník nabízí instalaci nového měřiče?

Během přechodu na inteligentní systémy měření energie se mohou podvody stát běžnou záležitostí. Útočníci mohou obyvatelům nabídnout instalaci nových měřidel „za sníženou cenu“. Proto je důležité si pamatovat: zástupce elektrické sítě nebo organizace prodeje energie musí ukázat certifikát s pečetí organizace. Za instalaci nových měřičů nebudou peníze účtovány přímo spotřebitelům – náklady organizací zásobujících zdroje budou zahrnuty do sazeb za elektřinu. O tarifech a pravidlech přechodu na nové měřiče se můžete informovat u správcovské společnosti nebo poskytovatele služeb.

1 Federální zákon č. 27-FZ ze dne 2018. prosince 522 „O změnách některých právních předpisů Ruské federace v souvislosti s rozvojem systémů měření elektrické energie (výkonu) v Ruské federaci.“