Ahoj! Matka zdědila dům (dvoupatrový dům se samostatnými vchody). Pozemek ale není zapsán jako majetek. Řekněte mi, je možné zprivatizovat vaši část pozemku bez souhlasu sousedů? Dům je v havarijním stavu, nemůžeme ho prodat, chceme se pokusit prodat pozemek.

Pozemek můžete nabýt do vlastnictví i bez souhlasu sousedů. Před privatizací ale bude nutné provést geodetické práce. Zde je nutný souhlas sousedů.

11. Osoby, jejichž práva mohou být dotčena při vyměřování pozemků (vlastníci pozemků, vlastníci pozemků, uživatelé pozemků a nájemci pozemků, příslušné orgány státní správy a (nebo) orgány územní samosprávy), jsou vyrozuměni nejpozději 7 kalendářních dnů před zahájením měření. pracovní dobu a místo průzkumu.
Při vypracování mapy (plánu) objektu územního řízení zasílá zhotovitel díla dodatečně písemné požadavky na přítomnost inženýrských sítí ve vlastnictví jiných osob a (nebo) jejich zabezpečení, hygienické ochrany a dalších zón na území objektu územního řízení. se zvláštními podmínkami pro využívání půdy.
12. Oznámení (Příloha 2) je předáno zúčastněným stranám proti potvrzení (Příloha 3) nebo jiným způsobem potvrzujícím skutečnost a datum jeho přijetí (například doporučená zásilka označená „Doručit osobně“ s doporučeným doručením účtenky přímo adresátům).
Oznámení a stvrzenky se vyhotovují ve dvou vyhotoveních, z nichž jeden je přílohou pozemkové dokumentace.
13. Oznámení určená právnickým osobám, státním orgánům a samosprávám se předávají oprávněným osobám.

Je zde jeden a půl hektaru zemědělské půdy. CX-3. Moskevský region. Z obou stran je les. Na jedné straně je obec se soukromými pozemky pro bytovou výstavbu. Na čtvrté straně území není pozemek rozdělen. Z obou stran teče malá říčka. A na jednom místě vstoupí na místo (zřejmě se tak mohlo stát v SSSR). Chci postavit několik rekreačních domů a pronajmout je. Do jaké kategorie mohou a mají být takové pozemky převedeny?

Dne 31 byl zakoupen pozemek o rozloze 2020 akrů. Předchozí majitelé, kteří nám tento pozemek prodali, provedli geodetické práce. Zároveň vzhledem k tomu, že nebylo možné kontaktovat sousedy a Jednotný státní registr nemovitostí neměl údaje o místě bydliště sousedů atd. Oznámení o dohodě bylo zveřejněno v místních novinách okresu Priozersky Leningradské oblasti. Při průzkumu hranice pozemku jsme se zastavili u sousedovy stodoly (vyznačeno na plánu a schématu ulice). Sousedé v březnu 8,5 kontaktovali katastrální společnost s tím, že v důsledku zaměření pozemku byla porušena jejich práva a velikost jejich pozemku se skutečně zmenšila. Zaměstnanci katastrální společnosti, kteří pracovali na základě smlouvy, zároveň tvrdí, že před 2023 lety byla část našeho areálu přístupná po cestě, která vede mezi dvěma zahradami a je ve společném majetku naší zahrady. V katastrálním operátu z roku 30 bylo přiloženo osvědčení podepsané tehdejším současným předsedou zahradnictví o tom, že při provádění geodetického zaměření této lokality byl zjištěn určitý nesoulad mezi skutečnými hranicemi lokality a plánem k.ú. organizace a rozvoje zahradnictví a důvodem zřejmě bylo odstranění nivelety přilehlé komunikace při její výstavbě v roce 2002. Současný předseda zahradnictví se komunikaci s majiteli všemožně vyhýbá, schůze se nekonají a na místě ho nikdy není možné zastihnout. V březnu tohoto roku došlo k vyjasnění hranic mezi sousedy a vytyčení nové hranice. Do Jednotného státního rejstříku byl proveden záznam, že po vyjasnění hranic mezi sousedy je plocha našeho pozemku nyní 1994 a sousedova 7,17 (podle dokumentů by měli mít 7,96 akrů). Otázkou je – co v takové situaci, jak obnovit hranice lokality, kdo je vinen a co dělat, pokud je podle dokumentů plocha lokality 8,15 akrů, ale podle aktualizovaného hranice je 8,5?

ČTĚTE VÍCE
Jaké stylové techniky se používají v krajinářství?

V roce 2007 byl proveden terénní průzkum přilehlých ploch. v souladu s MSK. Existuje akt dohody se sousedy. Soused však chce posunout hranici mým směrem podle nových satelitních měření o 1m. má pravdu? Jeho požadavky se nevztahují pouze na můj web, ale na celé město Kislovodsk, protože k posunům na nové souřadnice dochází v celém městě. Ukazuje se, že je podle jeho chápání nutné zbourat ploty, domy, komunikace, silnice a postavit vše nově podle satelitních souřadnic?

Blíží se naše rekonstrukce a byt je zprivatizován, jediným vlastníkem je moje tchyně. Registrováno je pět lidí: ona, její syn, já a dvě děti. S jejím synem jsme od roku 2016 rozvedení. On a já nic nevlastníme. Našemu nejstaršímu synovi bude příští rok 18 let, nejmladšímu synovi 15 let. Jaká máme práva a je možné získat samostatné byty, vzhledem k tomu, že byt je privatizován a je zde pouze jeden vlastník a jsme v něm všichni zapsáni.

Ahoj! Otázka je následující: je zde soukromý dům pro 2 vlastníky, který je považován za vícebytový, já jsem vlastníkem jedné poloviny, je zde soused, který je vlastníkem druhé poloviny. Pozemek dosud nebyl zprivatizován, protože soused kategoricky odmítá souhlas s privatizací pozemku. Poskytuje zákon možnost privatizace bez jeho souhlasu nebo se mám obrátit na soud? pokud ano, tak s jakými požadavky, jaký hlavní článek zákona byl porušen?

Dobré odpoledne V tomto případě je ještě potřeba získat souhlas.Samozřejmě se můžete obrátit na soud s požadavkem zavázat druhého vlastníka k udělení souhlasu, ale myslím, že v tomto případě se u soudu ničeho nedosáhne, jelikož souhlas nelze vynutit privatizace a polovina nemůže být privatizována.

Ahoj! Privatizace je dobrovolná akce a není možné nutit souseda k účasti na privatizaci. Hodně štěstí!

Takže z této situace není žádné východisko? Dá se s tím něco dělat? Co když se obrátíte na soud se stížností na zneužití práva?

Máš právo využít všech možností, v tomto případě soud, to je jediná příležitost, tady je potřeba se podívat do dokumentů a pochopit, a vypracovat plán, jak podat žádost, jen neumíš přesněji poradit za několik minut.

ČTĚTE VÍCE
Co potřebujete k instalaci sprchové kabiny v soukromém domě?

Dobrý den. Samozřejmě můžete takový nárok na obranu svých práv podat, ale není skutečností, že to bude mít vliv na situaci. Bohužel zákon v této věci nic neříká. Tyto vztahy nebyly vyřešeny. Mnoho lidí to proto používá.

Možnost privatizace pozemku pod OV po skončení 50-ti letého pronájmu

Je možné privatizovat pozemek pod soukromým domem, pokud existuje doklad, že pozemek je pronajatý na 50 let, dům byl postaven v roce 1937 a stále na tomto pozemku stojí. výše není moje otázka:

Můj dotaz: skončila nájemní smlouva na pozemek na 50 let pod OV, je nějaká možnost prodloužení nájmu?

Druhá otázka: soukromý dům pro dva vlastníky pod jednou střechou, je možné privatizovat pozemek pod domem bez souhlasu souseda?

Mohou podle platné legislativy privatizovat půdu bez našeho souhlasu?

Je zde dům pro dva majitele, jejich plocha je o 2mXNUMX větší než naše. Pozemek u domu není privatizován. Sousedé se rozhodli pozemek zprivatizovat, prohlásili se za nejstaršího, kvůli výhodě v oblasti domu a kvůli našemu nesouhlasu s privatizací pozemku chtějí všechny pozemky vykoupit. je to legální? Mohou podle platné legislativy privatizovat půdu bez našeho souhlasu?

Je privatizace půdy legální?

Sousedé chtějí pozemek privatizovat pro výstavbu. Předložili dokumenty k privatizaci. Nedáváme souhlas s privatizací, ale bylo jim řečeno, že mohou pozemky privatizovat bez našeho souhlasu.

Máma privatizovala dům bez našeho souhlasu: je to legální?

Máme soukromý dům, podle dokladů je majitelkou moje matka, ta tvrdí, že není potřeba dům privatizovat. V tomto domě je nás kromě maminky 6 trvale přihlášených. Nedávno zprivatizovala pozemek bez našeho souhlasu. Je to legální? V domě jsme byli registrováni dávno před privatizací. Žijeme v Simferopolu, v souvislosti s nedávnými událostmi se říká, že je nutné formalizovat privatizaci podle ruských zákonů. To je pravda? Privatizace pozemků nebyla kvůli změnám dokončena.

Privatizace pozemků: nutnost a náklady na druhou polovinu domu zakoupeného v Sevastopolu v roce 2016

Dům pro dva majitele.V roce 2016 jsem koupil druhou polovinu domu ve městě Sevastopol. Pozemek není privatizován. Mám já a majitel druhé poloviny domu pozemek zprivatizovat? Kolik bude stát privatizace zimy mé poloviny domu, když jsem ji koupil v roce 2016?

ČTĚTE VÍCE
Které sprchové dveře jsou lepší, posuvné nebo pantové?

Privatizace pozemku s domem: jedna strana převezme všechny pozemky, druhá strana zůstane bez pozemku

Otázka zní: Pozemek s domem pro 2 vlastníky, pozemek sousedící s pozemkem před privatizací byl rozdělen rovným dílem mezi oba vlastníky. Z podnětu jedné ze stran byla provedena privatizace, při které si strana, která privatizaci iniciovala, přidělila celý pozemek. V důsledku toho se jedna ze stran ocitla bez pozemku. V době před privatizací patřil dům a polovina pozemku jedné dnes již zesnulé babičce, pouze její podpisy jsou na všech dokumentech. Její dědicové se nedávno dozvěděli o změnách v zeměměřickém plánu.

Jak privatizovat pozemky u poloviny domu, kde chybí majitelé?

Existuje následující situace. Majitelem domu jsem z jedné poloviny já a z druhé poloviny majitelé zemřeli, ale žije tam hromada lidí, kteří se vlastnictví nepřevzali. Chci privatizovat pozemek poblíž mé poloviny. Potřebuji souhlas od těch, kteří bydlí v druhé polovině, když tam nejsou vlastníci?

Jak privatizovat pozemek ze soukromého domu se dvěma vlastníky, když jeden odmítne souhlasit?

Máme soukromý dům pro dva vlastníky, pouze dům je ve vlastnictví, pozemek chceme zprivatizovat, dokud je státní, ale oni to privatizovat povolili, ale majitel druhé poloviny to odmítá. Co lze v tomto případě dělat, protože je nutný její souhlas?

Právní odpovědnost a postup při vystěhování nájemníků bydlících bez souhlasu jednoho ze dvou vlastníků v domě na společném pozemku

Dům pro dva vlastníky, pozemek ke společnému užívání, v jedné polovině majitelé nebydlí, nájemníci vpouštějí dovnitř bez vědomí majitelů z druhé poloviny. Je to legální? Jak můžete legálně vystěhovat nájemníky?

Potřebuji k prodeji ze zákona souhlas souseda (vlastníka druhé poloviny domu) a jaké další souhlasy musí dát?

Jsem vlastníkem poloviny domu a chystám se ho prodat. Potřebuji k prodeji ze zákona souhlas souseda (vlastníka druhé poloviny domu) a jaké další souhlasy musí dát?

Je nutný souhlas mého bratra k reprivatizaci bytu po zrušení předchozího soudního rozhodnutí?

Je k privatizaci nutný souhlas mého bratra? V roce 2009 byl byt již jím privatizován bez mého souhlasu, rozhodnutím soudu byla privatizace zrušena. S bratrem jsme přihlášeni ve dvoupokojovém bytě. Prosím, řekněte mi, je možné privatizovat byt, když můj bratr dal souhlas k privatizaci již v roce 2009? Souhlas jsem nedal v roce 2009 a o privatizaci jsem se dozvěděl v roce 2010. Při privatizaci jsem nebyl v bytě přihlášen, měl jsem vystavenou rezervaci (zabezpečovací list), jako bych pracoval na Dálném severu, kde jsem byl lokalizován. Soud označil privatizaci za nezákonnou, rozhodnutím soudu v Kurganu byl byt v roce 2012 převeden zpět do vlastnictví obce. Nyní mám chuť byt zprivatizovat, bratr se mnou odmítá souhlasit s reprivatizací, potřebuje celý byt. Neexistuje žádný kompromis ani kompenzace. Bezplatná privatizace bydlení brzy skončí v roce 2015. Formálně už s privatizací souhlasil a písemně ji neodmítl. Pokud podám Žádost o privatizaci a aktualizuji certifikáty, může mě vedení města právně odmítnout bez jeho opakovaného souhlasu s privatizací? Byl bych Vám velmi vděčný za odpověď. Děkuji.