Standardní uspořádání domácích spotřebičů v bytě nebo domov vyžadují pečlivé plánování. Jednou z důležitých otázek je, zda je možné umístit lednici vedle plynu sloupec a jak je to bezpečné? V tomto článku se podíváme na tento problém a dát jasná doporučení k zajištění bezpečnosti.

V jaké vzdálenosti od plynového kotle lze umístit ledničku?

Podle předpisu požadavky, mezi plynem sporák a chladnička by měla být v minimální vzdálenosti 25 cm a více. Tento požadavek je dán nutností předcházet požáry nebo otrava oxidem uhelnatým. Ale, někdy je v návodu k lednici uvedena jiná vzdálenost. Pokud pokyny ne nebo potřebujete nainstalovat chladničku blíže, doporučuje se použít stůl nebo jiný předmět, který bude sloužit jako dělicí bariéra mezi plynem sloupec a lednicí.

Je možné umístit lednici vedle plynoměru?

Mnoho lidí se diví otázka, nemá umístění chladničky vedle plynoměru vliv na její správnou funkci. Odpověď je jednoduchá – ne, vaše chladnička neovlivňuje stav plynoměru. Tak způsob, můžete chladničku umístit do těsné blízkosti plynoměru bez jakýchkoliv následků na její provoz.

Co nedělat s plynovým ohřívačem vody

Pro zajištění bezpečnosti při používání plynového ohřívače vody existují určité předpisy, jehož dodržování je povinné:

 1. Nenechávejte kolonový hořák bez konstanty dozor, zvláště když svítí.
 2. Nenechávejte plynový ventil otevřený, když zapalovací hořák nesvítí.
 3. Je nutné se vyvarovat používání plynového ohřívače vody s vadnou bezpečnostní automatikou.

Dodržování těchto pravidel je nejen nezbytnou podmínkou pro předcházení možným nehody, но a požadavky na bezpečný provoz plynového ohřívače vody.

Bezpečnost skladování plynové láhve v blízkosti chladničky

Skladování plynové láhve v blízkosti chladničky není bezpečné. Kompresor chladničky vydává teplo, což může vést k zahřívání plynových lahví иJak následkem, zvýšení tlaku v nich. To může vést k nouzové situaci. Proto se doporučuje neskladovat v blízkosti plynové lahve s lednicí a poskytnout jim samostatné bezpečné místo.

Užitečné tipy

 • Při instalaci spotřebičů vždy dodržujte pokyny výrobce.
 • Pokud pokyny k lednici neuvádějí minimální vzdálenost od plynu reproduktory, splňují regulační požadavky akty, které vyžadují, aby byla chladnička instalována ve vzdálenosti min 25 cm ze sloupu.
 • Pokud potřebujete nainstalovat chladničku blíže, použití stůl nebo jiný předmět jako dělicí bariéru.
 • Vždy zajistěte správnou funkci plynu reproduktory a dodržovat všechna bezpečnostní pravidla.
ČTĚTE VÍCE
Jak správně natřít interiérové ​​dřevěné dveře?

Závěry

Tak, můžete provést následující zjištění:

 1. Mezi plynem sloupec a chladnička by měla být v minimální vzdálenosti 25 cma další, jak to vyžadují předpisy.
 2. Pokud návod k lednici neuvádí minimum vzdálenost, pro zajištění bezpečnosti se doporučuje dodržovat regulační požadavky.
 3. Umístění chladničky v blízkosti plynoměru neovlivňuje její provoz.
 4. Při používání plynového ohřívače vody je třeba dodržovat určitá bezpečnostní pravidla.
 5. Uskladnění plynové láhve v blízkosti chladničky je nebezpečný a nedoporučuje se.

Správná implementace těchto doporučení zajistí bezpečnost při používání plynu reproduktory a lednicí.

Je možné umístit pračku vedle plynového kotle?

Umístění pračky vedle plynového kotle může být nebezpečné a je zakázáno. To je způsobeno skutečností, že zařízení využívající plyn vyžadují určité bezpečnostní podmínky. Používání plynu k provozu kotle znamená přítomnost hořlavé látky a možnost jejího výbuchu nebo úniku. Pokud je pračka umístěna vedle nebo přímo pod plynovým kotlem, existuje riziko jiskření nebo přehřátí, což může vést k nebezpečným následkům. Proto se doporučuje umístit pračky a plynové kotle v bezpečné vzdálenosti od sebe. Toto oddělení zařízení pomáhá zajistit bezpečný provoz a předcházet možným nouzovým situacím spojeným se zařízeními využívajícími plyn.

Co je umístěno vedle fotografie zesnulého?

Jedná se o starověký ruský rituál, který má jedinečný symbolický význam. Předpokládá se, že sklenice tekutiny a kousek chleba jsou určeny k uhašení žízně a hladu duše zesnulého. Tekutinou může být voda nebo víno a chléb může být obyčejný nebo posvěcený. Tyto předměty jsou umístěny vedle fotografie nebo ikony zesnulého, aby mu poskytly klid a pohodlí v onom světě.

Obvykle jsou tyto předměty umístěny na stole před ikonou nebo fotografií, která je umístěna ve speciálním rohu místnosti určené k připomenutí předků. Věřící příbuzní nebo blízcí obvykle ve dnech památky nebo výročí zesnulých přinášejí před tuto fotografii jídlo a pití.

Tento rituál je jakýmsi projevem péče a zájmu o předky, stejně jako aktem úcty, vzpomínání a vzpomínání.

Co můžete přidat do Crotonu?

Croton je okrasná rostlina, která má jasně barevné listy. Preferuje světlou místnost s dostatečnou vlhkostí. Pokud máte krotona a chcete zkrášlit jeho prostředí, je možné k němu přidat další vlečné rostliny. Jde hlavně o to, že jsou podobné krotonu, co se týče nároků na údržbu – je potřeba jim zajistit odpovídající množství světla a vlhkosti. Jednou z dobrých možností by byly břečťany. Vypadají velmi krásně ve vysokých hrncích a jsou vhodné pro vytváření objemových kompozic. Výběr rostlin však závisí na vašich preferencích a podmínkách. Je důležité si uvědomit, že všechny rostliny osázené krotonem musí být v souladu s požadavky na podmínky pěstování.

ČTĚTE VÍCE
Jak silná by měla být spára pro pokládku cihlové zdi?

Je možné zavěsit kuchyňskou skříňku nad sporák?

Za prvé je vaření na sporáku spojeno s možnou ztrátou mastných kapek a výparů, které se mohou usazovat na povrchu skříně. Pokud je skříň umístěna nad sporákem, mohou se tyto mastné usazeniny zahřívat a představovat nebezpečí požáru.

Za druhé, při zavěšení skříně nad kamna může dojít k narušení přirozeného prostoru výměny vzduchu, což povede k nerovnoměrnému rozložení tepla. To může vést k přehřátí kamen a jejich poškození.

Také je třeba mít na paměti, že plynový sporák vyžaduje přístup k ventilaci pro normální spalování plynu. Umístěním skříně nad sporákem můžete zasahovat do tohoto procesu, což povede ke špatnému spalování plynu a otravě životního prostředí.

Obecně platí, že pro zajištění bezpečnosti a výkonu plynového sporáku se doporučuje neinstalovat nad něj kuchyňskou skříňku.

Ne, nemůžete umístit chladničku vedle plynového ohřívače vody. To může vést k nebezpečným následkům, protože gejzíry mohou být zdrojem otevřeného ohně. Standardní bezpečnostní pravidla doporučují instalovat chladničku ve vzdálenosti minimálně 25 centimetrů od plynových spotřebičů. To je nezbytné pro zabránění požáru a zajištění dostatečného větrání v případě úniku plynu. Při nedodržení těchto pravidel může hrozit nebezpečí výbuchu nebo požáru. Proto se doporučuje dodržovat doporučení výrobce chladničky a plynového zařízení ohledně jejich vzájemného umístění. Pokud máte pochybnosti o bezpečnosti instalace chladničky vedle plynového ohřívače vody, doporučuje se poradit se s kvalifikovaným odborníkem.

dizajn-malenkoj-kuxni-v-xrushhyovke-s-gazovoj-kolonkoj-4

Abychom parafrázovali známý výrok klasiků, můžeme říci, že majitelé malých kuchyní v činžovních domech z chruščovské éry mají dva problémy: lednici a plynový ohřívač vody. Pro moderního člověka je těžké žít bez lednice a plynový ohřívač vody je obvykle umístěn tak, že se do něj nevejdou žádné jiné kuchyňské skříňky. Majitelům bytů s gejzíry lze na jednu stranu závidět: nemají problémy s přerušením dodávky teplé vody. Na druhou stranu vlastní plynový spotřebič, který vyžaduje další prostor pro instalaci ve stísněné kuchyni. Jak umístit vše, co potřebujete, pohodlně a krásně – podívejme se na některé možnosti návrhu standardních plánovacích řešení v kuchyni Chruščovovy éry.

Proč je plynový ohřívač vody tak nevhodně umístěn?

Obviňování nevyhovujícího uspořádání činžovních domů z Chruščovovy éry a mikrokuchyň v nich je v poslední době považováno za téměř slušné vychování. Nebudeme diskutovat o jemnostech vnitřní politiky sovětského státu v oblasti řešení bytové otázky před půl stoletím. Zamysleme se nad otázkou, proč stavitelé umísťují zařízení, které ohřívá vodu tak nepohodlně pro koncového uživatele. Kapitalisty samozřejmě moc nezajímá, kde bude mít konkrétní majitel kuchyně polici s nádobím. Plynové spotřebiče a komunikace k nim jsou však instalovány z nějakého důvodu, ale v souladu s požadavky na rozvody plynu a pravidly požární bezpečnosti. Obecné požadavky a normy týkající se plynovodů a zařízení pro distribuci plynu jsou shromážděny v SNiP 2.04.08-87 a SNiP42-01-2002.

ČTĚTE VÍCE
Kdy mohu nanést druhou vrstvu vodou ředitelné barvy?

Reproduktor v kuchyni musí být umístěn v souladu s bezpečnostními předpisy

Stručně řečeno, pro majitele kuchyně vybavené plynovým sporákem a plynovým ohřívačem vody se normy scvrkají na následující body:

 • vzdálenost od plynovodu k případným stavebním konstrukcím musí umožňovat možnost demontáže a instalace zařízení – to znamená, že plynovod musí procházet ve vzdálenosti minimálně 70 mm od stěny;
 • Na plynovodu musí být instalovány uzavírací ventily pro zajištění případného uzavření plynu a měřicí zařízení;
 • uzavírací ventil je instalován ve výšce 1500 mm od podlahy a nejméně 200 mm vlevo nebo vpravo od kamen;
 • plynovodní potrubí musí být ocelové, se svařovanými spoji, použití ohebného potrubí je povoleno pouze za uzavíracím ventilem pro připojení k přístrojům, délka ohebného potrubí by neměla přesáhnout 3000 mm;

Důležité! Pro připojení plynových spotřebičů je přípustné použít pouze speciální pružnou plynovou přípojku, pružná vodovodní přípojka není vhodná.

 • potrubí přivádějící plyn je zakázáno zazdívat do zdí: přípojná místa, uzavírací armatury a měřidlo musí být přístupné;
 • gejzír musí být instalován tak, aby jeho spodní část byla nejméně 1200 mm od podlahy a horní část zařízení nebyla blíže než 300 mm ke stropu;
 • vzdálenost od bočního povrchu plynového ohřívače vody ke stěně by měla umožnit vyjmutí a instalaci nového zařízení;

Reproduktor by se neměl dotýkat povrchu nábytku

 • pokud jsou skříňky zavěšeny vedle gejzíru, musí být vzdálenost mezi stěnou přístroje a boky skříněk minimálně 30 mm, tento požadavek platí i pro případ zdobení gejzíru ve skříňce – rozměry skříňky musí brát v úvahu rozměry zařízení plus 30 mm po stranách a mezi předním panelem a dveřmi.

Veškeré práce spojené s přeložkou plynovodů a montáží plynových rozvodů musí být provedeny podle odsouhlaseného projektu a odbornými montážníky plynových zařízení. Pokud tedy plánujete přesun plynového hořáku nebo změnu uspořádání plynovodu, měli byste se nejprve obrátit na správcovskou společnost, tedy bytový úřad.

Nelze přesunout, skrýt

Jedním z často navrhovaných způsobů, jak vyřešit problém malé kuchyně a umístit do ní veškerý potřebný nábytek a vybavení, jsou razantní změny – spojení kuchyně a obývacího pokoje. Ale pokud jste občan, který dodržuje zákony, pak nemůžete provést přestavbu, která kombinuje kuchyň a obývací pokoj. Přesněji je to možné, ale pouze pokud je sporák v kuchyni elektrický a bojler také. Plynové zařízení – sporák nebo plynový hořák je nutné instalovat v místnosti oddělené od obytných místností stěnou s dveřmi.

ČTĚTE VÍCE
Potřebuji povolení k výstavbě druhého patra v soukromém domě?

Stejně jako v pohádce je umístění čárky v této frázi velmi důležité. Pokud se rozhodnete, že množství práce, schválení a finančních nákladů nestojí za moderní design interiéru kuchyně, pokusíme se problém vyřešit pomocí dekorativních metod.

Reproduktor v kuchyňské skříni

 • Gejzír jako součást kuchyňského setu. Toto je nejjednodušší a nejzřejmější způsob: uzavřete plynový ohřívač vody do nábytkové skříně, pak zvenčí nebude patrné, kde se zařízení nachází – bude skryto dveřmi skříně. Při objednávání nábytku byste měli vzít v úvahu pouze požadavky na instalaci plynových spotřebičů.

Rada. Možná by stálo za to změnit model gejzíru, pokud je zařízení ve vašem bytě stále starý model: moderní modely jsou kompaktnější a jejich tělo se pro takové maskování lépe hodí.

 • Gejzír v ozdobném pouzdře. Z výše uvedených rad vyplývá další řešení: moderní modely plynových průtokových ohřívačů vody mohou mít nejen funkční, ale krásné tělo, které nechcete skrývat. Existují velmi dekorativní řešení: se skleněným panelem zdobeným malbou nebo fotografickým tiskem.
 • Gejzír a lednice. Stojí za to mluvit o lednici v malé kuchyni, ale nyní zmiňme možnost tandemové chladničky a gejzíru. Pokud to umístění sloupu umožňuje, můžete pod sloup umístit malou ledničku. Tato možnost také vyžaduje použití moderních modelů plynových ohřívačů vody. Jejich konstrukce je taková, že hořák je umístěn v horní části a spodní část zařízení se nezahřívá. Navíc mají automatické zapalování: plamen hořáku se rozsvítí při zapnutí vody, takže není potřeba zajistit snadný přístup k zapnutí hořáku. Při umístění spotřebičů tímto způsobem byste měli vzít v úvahu, kde je sporák umístěn, aby nedošlo k poškození chladničky.
 • Pokud to nemůžete skrýt, musíte to krásně ukázat.. V industriálním nebo půdním stylu interiéru se součástí designu může stát plynový ohřívač vody, potrubí a komín. Další možnost je vhodná pro interiér ve venkovském stylu. Na boky plynového ohřívače zavěste dřevěné police v retro stylu, položte na ně krásné nádobí nebo kuchyňské náčiní a na tělo ohřívače nakreslete poličku s předměty.

Existuje mnoho možností, jak skrýt plynový ohřívač vody v malé kuchyni. Na fotografii můžete vidět různá řešení.

ČTĚTE VÍCE
Jaký je rozdíl mezi zvukovou izolací a pohlcováním zvuku?

Pár slov o lednici

Druhou Achillovou patou malých kuchyní v bytech Chruščovovy éry je umístění lednice. Velkou jednotku je těžké schovat, zpravidla na toto zařízení nezbývá místo a jde do chodby, do místa bývalého skladu nebo i do pokoje. Ale lednici lze jen stěží nazvat dekorací obývacího pokoje.

Kompaktní model chladničky se perfektně hodí do malé kuchyně.

Možná byste se v rámci přestavby kuchyně mohli zamyslet nad tím, zda opravdu potřebujete obrovskou dvoukomorovou domácí ledničku? O potraviny v obchodech nouze není, vyplatí se zásobit se mraženým masem na půl roku dopředu, nebo je lepší kupovat chlazené maso podle potřeby?

Kromě lednic s mrazničkou jsou v prodeji spotřebiče, které mají pouze chladicí komoru. Jsou mnohem skladnější – není potřeba silná vrstva tepelné izolace a velký kompresor. Takové modely jsou často určeny pro instalaci pod pracovní desku.

Existují také možnosti pro nezávislé spotřebiče: mrazicí a chladicí oddíl jsou navrženy jako nezávislé samostatné spotřebiče, které lze pohodlněji umístit do kuchyně. Nebo dokonce nechte v prostoru kuchyně pouze ledničku, protože se používá častěji. A dejte mrazák do jiné místnosti.

Pokud přistupujete k designu interiéru malé kuchyně promyšleně, pak malá plocha není rozsudkem smrti. Vždy existuje optimální řešení pro vytvoření pohodlného obytného prostoru.

Nápady na design malé kuchyně: video