Protože Jedná se o společný majetek v souladu s článkem 36 bytového zákoníku Ruské federace, odpovědnost za jejich nahrazení pak spočívá na trestním zákoně. Máte právo obrátit se na trestní zákoník s žádostí o výměnu potrubí ve sklepě, pak v případě zamítnutí máte právo podat stížnost státnímu zastupitelství na nečinnost trestního zákoníku. nebo s žalobou u soudu na povinnost vyměnit potrubí ve sklepě.Pokud budou vaše požadavky splněny, obdržíte exekuční titul a předložíte jej soudním exekutorům. a začnou tento dokument provádět

Pavle, kanalizační potrubí v suterénu je společným majetkem bytového domu. Výměna takových trubek je velká práce. Správcovské společnosti platíte pouze běžnou údržbu společného majetku domu a větší opravy si musíte hradit sami (vlastníci) na základě rozhodnutí valné hromady vlastníků domu. Vy jako majitel (nejlépe s podporou správcovské společnosti) máte právo iniciovat schůzku, kde by měla být otázka výměny potrubí zařazena na pořad jednání (zde je však vhodné mít odhad). Pokud dojde k takovému rozhodnutí, objeví se v účtech sloupec: pro velké opravy. Částka se vybere a správcovská společnost (nebo jimi přitahovaná organizace) je nahradí.

Další možností je zapojit se do Programu generálních oprav (pokud jej máte), kontaktovat vaši administrativu nebo správcovskou společnost, vysvětlí vám, co je k tomu potřeba (ale i protokol, odhad). Majitelé v tomto případě zaplatí 5 % a zbytek doplatí stát.

A jako poslední byl nyní přijat zákon o velkých opravách, kde kraj stanoví sazbu úhrady velkých oprav a my platíme každý měsíc. Peníze se shromažďují buď na domovním účtu, nebo ve speciálním fondu, kde se rozhoduje o vydání objednávky větších oprav v domech. V našem městě se takové platby začnou vybírat od 1.10.15. října XNUMX, ale v mnoha krajích se již vybírají. Prosím zkontrolujte.

Krajská vláda se ale v současnosti těmito problémy nezabývá.

Dobrý den, vinou správcovské společnosti došlo k zatopení bytu, správcovská společnost uznala vinu a je připravena vyplatit náhradu škody, otázkou je, zda může správcovská společnost stanovit lhůty, do kterých musíme opravu provést, nesouhlasit s položkami a ceny zboží, které jsme si vybrali, odvezeme starý nábytek, je nějaký termín, do kterého má firma vyplatit náhradu? Děkuji

ČTĚTE VÍCE
Jaký alkohol lze použít místo odmašťovače?

Pohádal jsem se doma po telefonu poté, co jsem upustil skříňku a rozbilo se sklo, sousedé zavolali policii, tito sousedé mi vyhrožovali a uráželi mě, protože jsem mladší než oni, je mi 28 let, jsem svobodná holka a můj starý děda mě nenávidí a uráží, pokud ho za cokoli volají, je jim líto, že jsem porušil zákon mlčení, pak jsem se nikoho nedotkl, padaly květiny a linoleum, hodil jsem to z balkónu, je světlo a ve 3 ráno tu nejsou žádní lidé! Pak jsem vstal a teprve v 10 ráno děda v domluvě se sousedem vylomil dveře na prahu! Byl jsem v šoku, přijela policie, všichni mě postavili, sundal bych to sklo z toho domu, co spadlo, ministerstvo pro mimořádné situace mi rozbilo dveře a protože děda bydlí na adrese Drkglm a vytáhl jeho věci, to je jeho negativita! Prostě mě nenávidí a chce se mě zbavit! Řekl jsem, že v nemocnici je vše v pořádku, ale neotevřu dveře, protože jsem právě vstal, vím, že mě chtějí postavit a neotvírám dveře, záchranáři vylamují dveře , je tam jednotka intenzivní péče! V 10:3 jsem nic nedělal a nedělal žádný hluk! Proč nedorazili ve 6:3? Zavolal jsem policii a řekl jsem, že dělám hluk kvůli domácímu sporu. Po rozbití dveří donutili muže, aby se oblékl, spoutali, zmrzačili mu ruce a nacpali je do bobu! Že jsme šli do psychiatrické léčebny, přišli se stavem akutní psychózy, kterou mensch ještě nikdy neměl!Protože každý může plakat a rozbíjet nádobí, když je před menstruací nervózní. Pak vás vzali do psychiatrické léčebny a řekli: “Zamykáme tě tady!” Jakým právem jsem Shocked, All Buried, strkali papír, podepisovali, strkali do mě rukama, křičeli. Všichni doktoři křičeli a ty nepodepíšeš, u soudu tě zavřeme na 9 měsíců! Ten samý den jsem se pohádal s policií a řekl jsem jim, aby se po telefonu vyprdli. Myslím, že nám, majitelům 2 lidí, otevřeli dveře bez mého svolení! Byl jsem naštvaný a křičel, nedotýkej se dveří toho tvora a přísahej. Odvezli mě v poutech do psychiatrické léčebny, nutili mě podepisovat papíry, strkali do mě a křičeli na mě! Strávil jsem tam 6 hodin výslechu. Nic jsem nepodepsal, chtěli hospitalizaci. Zaznamenali jsme, že pokud jste hospitalizováni, za XNUMX týdny vás soudně uzavřeme na XNUMX měsíců! Nikdy jsem nešel spát, nechodil k psychologům, nikdo nikdy neřekl nic špatného! Napsal jsem mnoho žádostí na policejní oddělení, myslím, že jsem napsal pomstu na konto práce. Pak mě nechtěli pustit, všechno chtěli zavřít, přišla máma a odvezla mě! Promiň, ale výhrůžka žalobou! Co se stane potom, je vtip a nic jsem nepodepsal. Jsem zdravý, proč mi řekli, že jsem blázen? Zákon o mlčení a psychiatrická léčebna jsou dvě různé věci, že? Budou žalovat, že nechci jít do psychiatrické léčebny?

ČTĚTE VÍCE
Musím vytápěnou podlahu před položením dlažby zahřát?

Dobrý den, můžete poradit se změnou zakládací listiny společnosti? Toto je situace – LLC-UK má jediného zakladatele 100% LLC-UGOL, jehož zakladateli jsou zase 50% fyzické osoby a 50% LLC-STS, LLC-STS má jediného účastníka – jednotlivce. Potřebovali jsme provést změny v Chartě LLC-UK. Právník učinil rozhodnutí jediného účastníka LLC-UK zastoupeného ředitelem LLC-UGOL. A také zápis ze schůze zakladatelů LLC-UGOL zastoupených ředitelem LLC-STS a jednotlivcem, jakož i rozhodnutí jediného účastníka LLC-STS. Motivující, že je potřeba celý řetězec vlastníků. Od finančního úřadu jsme obdrželi zamítnutí – „Podle Jednotného státního rejstříku právnických osob je jediným účastníkem LLC-UK LLC-UGOL. Zároveň byla schválena přiložená změna zakládací listiny zápisem z valné hromady účastníků LLC-UK, který byl přijat účastníky jediného zakladatele a nezákonně podepsán ředitelem LLC-STS. Proto jsou v balíku dokumentů spolu s rozhodnutím jediného účastníka LLC-UK připojeny dokumenty jiné právnické osoby, a to protokol LLC-UGOL. Nesprávně provedená změna zakládací listiny LLC-UK tedy nemůže být základem pro státní registraci.“ Řekněte mi, prosím, je vše, co je potřeba, je rozhodnutí jediného účastníka LLC-UK zastoupeného ředitelem LLC-UGOL ? Celý tento řetězec není potřeba. Formulář pro změny samotné Charty byl schválen zápisem z valné hromady zakladatelů LLC-Ugol, a proto byl podepsán jednotlivcem a ředitelem LLC-STS. Muselo být schváleno rozhodnutím jednotlivého účastníka LLC-UK a podepsáno ředitelem LLC-UGOL? Bojíme se udělat chybu a opět musíme týden čekat na rozhodnutí finančního úřadu. K získání licence je naléhavě nutná změna charty

V našem činžáku je havarijní stav s potrubím, ve sklepě je neustále voda, vše teče, potrubí je shnilé.

Bytový úřad na stížnosti nereaguje, přestože je situace havarijní.

Mohu si jako obyvatel domu na vlastní náklady opravit potrubí ve sklepě a vyúčtovat bytovému úřadu? Nebo požadovat, aby mi náklady na opravy byly odečteny z měsíčních plateb za bydlení a komunální služby (myslím, že to stačí na 5 let).

Obecně, co je v takové situaci správné dělat, bytový úřad to zřejmě opravovat nechystá a situace je kritická.

Suterén je společným majetkem bytového domu. Před provedením oprav je nutné uspořádat valnou hromadu obyvatel a rozhodnout o provedení opravy a toto doporučuji oznámit (upozornit) správcovskou společnost. Po zjištění, že správcovská společnost je nečinná, vypracování aktu. A pak – provést opravy a jít k soudu.

ČTĚTE VÍCE
Kdy bude valorizace poskytnuta pracujícím důchodcům v roce 2023?

Ale je lepší – ne tak riskantní – obrátit se na soud s nárokem na povinnost provést opravy. Otázkou ale je, zda se jedná o zásadní opravu nebo rutinní opravu, protože pokud se jedná o zásadní opravu, správcovská společnost odpoví: „Promiňte, dům čeká na opravy __ rok.“ A to neschvaluje a neprovádí trestní zákoník.

V praxi se správcovská společnost často snaží svalit práci na velké opravy a zbavit se jejich provádění.

Se stížností se obraťte na Bytovou inspekci nebo státní zastupitelství (jelikož hrozí ohrožení života – havarijní stav).

V souladu s částí 1 Čl. 161 bytového zákoníku Ruské federace (dále jen Bytový zákoník Ruské federace) musí správa bytového domu zajistit občanům příznivé a bezpečné podmínky pro život, řádnou údržbu společného majetku v bytovém domě, řešení otázky týkající se užívání uvedeného majetku, jakož i poskytování služeb občanům žijícím v takovém domě. Vláda Ruské federace stanoví normy a pravidla pro správu bytových domů.
Na základě smlouvy o správě bytového domu jedna smluvní strana (správcovská organizace) na pokyn druhé smluvní strany (vlastníci prostor v bytovém domě, správní orgány společenství vlastníků bytů, správní orgány družstva bytového družstva nebo řídících orgánů jiného specializovaného spotřebního družstva, osoba uvedená v § 6 odst. 2 části 153 tohoto zákoníku, nebo v případě stanoveném v § 14 části 161 tohoto zákoníku developer) v rámci dohodnuté období se za úplatu zavazuje poskytovat služby a provádět práce na řádné údržbě a opravách společného majetku v takovém domě, poskytovat vlastníkům prostor v takovém domě a uživatelům prostor v tomto domě osobám, provádět další činnosti zaměřené na dosažení cílů správy bytového domu (část 2 článku 162 zákona o bydlení Ruské federace).
Podle části 1 Čl. 36 bytového zákoníku Ruské federace vlastníci prostor v bytovém domě vlastní z práva společného spoluvlastnictví společný majetek v bytovém domě, včetně prostor v daném domě, které nejsou součástí bytů a jsou určeny k obsluhovat více prostor v daném domě, mezibytové podesty, schodiště, výtahy, výtahové a jiné šachty, chodby, technická podlaží, půdy, sklepy, ve kterých jsou inženýrské sítě, další zařízení obsluhující více místností v daném domě ( technické sklepy), střechy, uzavírající nosné a nenosné konstrukce daného domu, strojní, elektrická, zdravotně – technická a jiná zařízení umístěná v daném domě mimo areál nebo uvnitř areálu a obsluhující více místností;
Vlastníci prostor v bytovém domě na základě části 2 Čl. 36, část 1 čl. 44 bytového zákoníku Ruské federace vlastnit, užívat a v mezích stanovených bytovým zákoníkem a občanskými právními předpisy disponovat společným majetkem v bytovém domě a také nést břemeno nákladů na údržbu společného majetku v bytovém domě .
Podle Čl. Umění. 210 a 249 občanského zákoníku Ruské federace a čl. 158 bytového zákoníku Ruské federace je vlastník prostor v bytovém domě povinen nést náklady na údržbu prostor, které mu patří, a podílet se na nákladech na údržbu společného majetku v bytovém domě v poměru na svůj podíl na právu společného vlastnictví této nemovitosti zaplacením poplatku za údržbu a opravy bytových prostor.
V souladu s Pravidly pro údržbu společného majetku v bytovém domě, schválenými nařízením vlády Ruské federace ze dne 13. srpna 2006 N 491 (dále jen Pravidla), je řádná údržba společného majetku v závislosti na o způsobu správy bytového domu zajišťují vlastníci prostor, a to i uzavřením dohody o správě bytového domu se správcovskou organizací (odst. 16).

V souladu s článkem 42 Pravidel správcovské organizace a osoby poskytující služby a vykonávající práce v přímé správě bytového domu odpovídají vlastníkům prostor za porušení jejich povinností a odpovídají za řádnou údržbu společného majetku v bytovém domě. v souladu s právními předpisy Ruské federace a smlouvou.

Podle čl. 18 Pravidel se běžné opravy společné nemovitosti provádějí rozhodnutím valné hromady vlastníků prostor tak, aby nedocházelo k předčasnému opotřebení a byla zachována provozní výkonnost a výkonnost, odstraňovány škody a poruchy společné věci nebo jejích jednotlivých prvků ( bez výměny obvodových nosných konstrukcí, výtahů).
Větší opravy společné nemovitosti se provádějí rozhodnutím valné hromady vlastníků prostor k odstranění fyzického opotřebení, zachování a obnovení provozuschopnosti a ukazatelů výkonnosti, v případě porušení (nebezpečí porušení) stanovené maximální přípustné spolehlivosti a bezpečnostní charakteristiky, jakož i v případě nutnosti výměny příslušných prvků společné nemovitosti (včetně obvodových nosných konstrukcí bytového domu, výtahů a jiných zařízení) (čl. 21 Pravidel).

U soudu bude nutné prokázat, že bytový úřad neplní své povinnosti.

ČTĚTE VÍCE
Jaké druhy zpracování kovů se používají při nákupu?

Rozsudek Nejvyššího soudu Republiky Bashkortostan ze dne 13.05.2014. května 33 ve věci č. 5741-2014/XNUMX
Poptávka: Uznat údržbu a neprovádění běžných oprav suterénu bytového domu jako nenáležitou.
Okolnosti: Žalobce poukazoval na to, že žalovaný jako správcovská společnost nesprávně udržoval a neopravoval suterén spravovaného bytového domu.
Rozhodnutí: Žaloba byla zamítnuta, protože neexistovaly důkazy o nesprávné údržbě suterénu spravovaného bytového domu ze strany žalované.