44.1. Přenosné elektrické nářadí a svítilny, ruční elektrické stroje, oddělovací transformátory a další pomocná zařízení musí splňovat požadavky technických předpisů, národních (mezistátních) norem a technických specifikací týkajících se elektrické bezpečnosti a být používány při práci v souladu s Pravidly.

44.2. Pracovníkům skupiny II musí být umožněna práce s přenosným elektrickým nářadím a ručními elektrickými stroji třídy 0 a I v prostorách se zvýšeným nebezpečím.

Připojení pomocných zařízení (transformátory, frekvenční měniče, proudové chrániče) k elektrické síti a jejich odpojení od sítě musí provádět elektrotechnický personál skupiny III obsluhující tuto elektrickou síť.

44.3. Třída přenosného elektrického nářadí a ručních elektrických strojů musí odpovídat kategorii provozovny a podmínkám práce s použitím, v některých případech, elektrických ochranných prostředků podle požadavků uvedených v tabulce č. 7.

Podmínky používání elektrického nářadí a ručních elektrických strojů různých tříd

Místo výkonu práce

Třída elektrického nářadí a ručních elektrických strojů podle typu ochrany před úrazem elektrickým proudem

Podmínky používání elektrických ochranných prostředků

Prostory bez zvýšeného nebezpečí

Použití alespoň jednoho elektrického ochranného prostředku

Se systémem TN-S – bez použití elektrických ochranných zařízení při připojení přes proudový chránič nebo s použitím alespoň jednoho elektrického ochranného zařízení. Se systémem TN-C – pomocí alespoň jednoho elektrického ochranného zařízení

Bez použití elektrických ochranných pomůcek

Bez použití elektrických ochranných pomůcek

Prostory se zvýšeným nebezpečím

Se systémem TN-S – při použití alespoň jednoho elektrického ochranného zařízení a při připojení přes proudový chránič nebo při připojení přes proudový chránič, nebo když je pouze jeden elektrický přijímač (stroj, nářadí) napájen ze samostatného zdroje (izolační transformátor, generátor, měnič).

Se systémem TN-C – s použitím alespoň jednoho elektrického ochranného zařízení a při napájení pouze jednoho napájecího přijímače ze samostatného zdroje

Se systémem TN-S – bez použití elektrických ochranných prostředků při připojení přes proudový chránič nebo při napájení pouze jednoho elektrického přijímače (stroj, nářadí) ze samostatného zdroje (oddělovací transformátor, generátor, měnič). Se systémem TN-C – pomocí alespoň jednoho elektrického ochranného zařízení

Bez použití elektrických ochranných pomůcek

Bez použití elektrických ochranných pomůcek

Zvláště nebezpečné prostory

Není dovoleno používat

ČTĚTE VÍCE
Jaký tlak se používá k natlakování nízkotlakého plynovodu?

S ochranou proudovým chráničem nebo použitím alespoň jednoho elektrického ochranného zařízení

Bez použití elektrických ochranných pomůcek

Bez použití elektrických ochranných pomůcek

V případě zvláště nepříznivých podmínek (v nádobách, přístrojích a jiných kovových nádobách s omezenou schopností pohybu a výstupu)

Není dovoleno používat

Není dovoleno používat

Použití alespoň jednoho elektrického ochranného prostředku

Bez použití elektrických ochranných prostředků při připojení přes proudový chránič nebo při napájení pouze jednoho napájecího přijímače ze samostatného zdroje

Bez použití elektrických ochranných pomůcek

44.4. Ve vysoce rizikových a zvláště nebezpečných oblastech musí mít přenosné elektrické svítilny napětí nejvýše 50 V.

Při práci ve zvláště nepříznivých podmínkách (spínací jímky, rozváděčové prostory, kotlová tělesa, kovové nádrže) musí mít přenosné svítilny napětí nejvýše 12 V.

44.5. Před zahájením práce s ručními elektrickými stroji, přenosným elektrickým nářadím a lampami byste měli:

určit třídu stroje nebo nástroje z pasu;

zkontrolovat úplnost a spolehlivost upevnění dílů;

ověřte vnější prohlídkou, že kabel (šňůra), jeho ochranná trubice a zástrčka jsou v dobrém stavu, neporušenost izolačních částí pouzdra, kryty rukojeti a držáku kartáče a ochranné kryty;

zkontrolujte činnost spínače;

provést (v případě potřeby) testování proudového chrániče (RCD);

zkontrolujte chod elektrického nářadí nebo stroje při volnoběžných otáčkách;

Zkontrolujte funkčnost zemnícího obvodu stroje třídy I (tělo stroje – zemnící kontakt zástrčky).

Není dovoleno používat ruční elektrické stroje, přenosné elektrické nářadí a svítilny s příslušným pomocným zařízením, které mají závady a neprošly periodickou kontrolou (testováním).

44.6. Při použití elektrického nářadí, ručních elektrických strojů, přenosných lamp, jejich drátů a kabelů by měly být zavěšeny, kdykoli je to možné.

Přímý kontakt vodičů a kabelů s horkými, mokrými nebo mastnými povrchy nebo předměty není povolen.

Kabel elektrického nářadí musí být chráněn před náhodným mechanickým poškozením a kontaktem s horkými, vlhkými a zaolejovanými povrchy.

Kabel není dovoleno tahat, kroutit nebo ohýbat, zatěžovat jej nebo dovolit, aby se protínal s kabely, kabely nebo hadicemi pro svařování plynem.

Pokud jsou zjištěny jakékoli poruchy, práce s ručními elektrickými stroji, přenosným elektrickým nářadím a lampami musí být okamžitě zastaveny.

44.7. Ruční elektrické stroje, přenosné elektrické nářadí a svítilny, pomocná zařízení vydávaná a používaná při práci musí být zohledněna v organizaci (samostatné jednotce), musí být kontrolována a zkoušena ve lhůtách a objemech stanovených technickými předpisy, národními a mezistátními normy, technické specifikace pro výrobky v platném objemu a normy pro zkoušení elektrických zařízení a elektrických instalací.

ČTĚTE VÍCE
Jak zkontrolovat kabeláž v autě pomocí multimetru?

Pro udržení dobrého stavu provádějte periodické zkoušky a revize ručních elektrických strojů, přenosného elektrického nářadí a svítilen, pomocných zařízení, musí být příkazem vedoucího organizace jmenován odpovědný pracovník skupiny III.

44.8. V případě výpadku proudu nebo přerušení provozu musí být elektrické nářadí a ruční elektrické stroje odpojeny od elektrické sítě.

44.9. Pracovníkům používajícím elektrické nářadí a ruční elektrické stroje je zakázáno:

převést ruční elektrické stroje a elektrické nářadí alespoň na krátkou dobu na jiné zaměstnance;

demontovat ruční elektrické stroje a elektrické nářadí, provádět případné opravy;

držte se drátu elektrického stroje, elektrického nářadí, dotýkejte se rotujících částí nebo odstraňujte hobliny a piliny, dokud se nástroj nebo stroj úplně nezastaví;

nainstalujte pracovní část do sklíčidla nástroje, obrobte a vyjměte ji ze sklíčidla a také seřiďte nástroj, aniž byste jej odpojili od sítě;

práce ze žebříků;

přinést přenosné transformátory a frekvenční měniče do kotlových bubnů a kovových nádrží.

44.10. Při použití izolačního transformátoru je třeba dodržovat následující požadavky:

pouze jeden elektrický přijímač může být napájen z izolačního transformátoru;

uzemnění sekundárního vinutí oddělovacího transformátoru není povoleno;

Těleso transformátoru musí být v závislosti na neutrálním režimu napájecí elektrické sítě uzemněno nebo neutralizováno. V tomto případě není nutné uzemnění krytu elektrického přijímače připojeného k oddělovacímu transformátoru.

10.1. Přenosné elektrické nářadí a svítilny, ruční elektrické stroje, oddělovací transformátory a další pomocná zařízení musí splňovat požadavky státních norem a technických specifikací na elektrickou bezpečnost a být používány při práci v souladu s těmito Pravidly.
10.2. Pracovníkům s kvalifikací skupiny II musí být umožněno pracovat s přenosným elektrickým nářadím a ručními elektrickými stroji třídy I* v prostorách se zvýšeným nebezpečím* *.
Připojování pomocných zařízení (transformátorů, frekvenčních měničů, ochranných jističů apod.) k elektrické síti a jejich odpojování od sítě musí provádět elektrotechnický personál skupiny III obsluhující tuto elektrickou síť.
10.3. Třída přenosného elektrického nářadí a ručních elektrických strojů musí odpovídat kategorii místnosti a podmínkám práce s použitím, v některých případech, elektrických ochranných prostředků v souladu s požadavky uvedenými v tabulce 10.1.
10.4. Ve vysoce rizikových a zvláště nebezpečných oblastech musí mít přenosné elektrické svítilny napětí nejvýše 50 V.
Při práci ve zvláště nepříznivých podmínkách (spínací jímky, rozváděčové prostory, kotlová tělesa, kovové nádrže atd.) musí mít přenosné svítilny napětí nejvýše 12 V).
10.5. Před zahájením práce s ručními elektrickými stroji, přenosným elektrickým nářadím a lampami byste měli:

 • určit třídu stroje nebo nástroje z pasu;
 • zkontrolovat úplnost a spolehlivost upevnění dílů;
 • ověřte vnější prohlídkou, že kabel (šňůra), jeho ochranná trubice a zástrčka jsou v dobrém stavu, neporušenost izolačních částí pouzdra, kryty rukojeti a držáku kartáče a ochranné kryty;
 • zkontrolujte činnost spínače;
 • provést (v případě potřeby) testování proudového chrániče (RCD);
 • zkontrolujte chod elektrického nářadí nebo stroje při volnoběžných otáčkách;
 • Zkontrolujte funkčnost zemnícího obvodu stroje třídy I (tělo stroje – zemnící kontakt zástrčky).
ČTĚTE VÍCE
Kolik metrů je v roli vliesové tapety o šířce 1 metr?

Není dovoleno používat ruční elektrické stroje, přenosné elektrické nářadí a svítilny se souvisejícím pomocným zařízením, které mají závady.
10.6. Při použití elektrického nářadí, ručních elektrických strojů, přenosných lamp, jejich drátů a kabelů by měly být zavěšeny, kdykoli je to možné.
Přímý kontakt vodičů a kabelů s horkými, mokrými nebo mastnými povrchy nebo předměty není povolen.
Kabel elektrického nářadí musí být chráněn před náhodným mechanickým poškozením a kontaktem s horkými, vlhkými a zaolejovanými povrchy.
Kabel není dovoleno tahat, kroutit nebo ohýbat, zatěžovat jej nebo dovolit, aby se protínal s kabely, kabely nebo hadicemi pro svařování plynem.
Pokud jsou zjištěny jakékoli poruchy, práce s ručními elektrickými stroji, přenosným elektrickým nářadím a lampami musí být okamžitě zastaveny.
10.7. Ruční elektrické stroje, přenosné elektrické nářadí a svítilny, pomocná zařízení vydávaná a používaná při práci musí být kontrolována a zkoušena ve lhůtách a objemech stanovených GOST, technickými specifikacemi výrobků, aktuálním rozsahem a normami pro zkoušení elektrických zařízení a elektrické instalace zařízení.
Pro udržení dobrého stavu provádějte periodické zkoušky a revize ručních elektrických strojů, přenosného elektrického nářadí a svítilen, pomocných zařízení, musí být příkazem vedoucího organizace jmenován odpovědný pracovník skupiny III.
10.8. V případě výpadku proudu nebo přerušení provozu musí být elektrické nářadí a ruční elektrické stroje odpojeny od elektrické sítě.
10.9. Pracovníkům používajícím elektrické nářadí a ruční elektrické stroje není dovoleno:

 • převést ruční elektrické stroje a elektrické nářadí alespoň na krátkou dobu na jiné zaměstnance;
 • demontovat ruční elektrické stroje a elektrické nářadí, provádět případné opravy;
 • držte se drátu elektrického stroje, elektrického nářadí, dotýkejte se rotujících částí nebo odstraňujte hobliny a piliny, dokud se nástroj nebo stroj úplně nezastaví;
 • nainstalujte pracovní část do sklíčidla nástroje, obrobte a vyjměte ji ze sklíčidla a také seřiďte nástroj bez odpojení od sítě pomocí zástrčky;
 • práce ze žebříků: pro provádění výškových prací musí být instalováno pevné lešení nebo lešení;
 • vnést dovnitř kotlová tělesa, kovové nádrže atd. přenosné transformátory a frekvenční měniče

Podmínky použití elektrického nářadí
a ruční elektrické stroje různých tříd

Místo výkonu práce

Třída elektrického nářadí a ručních elektrických strojů podle typu ochrany před úrazem elektrickým proudem

ČTĚTE VÍCE
Jaké typy chladniček existují na základě jejich provozních principů?

Potřeba aplikace
Ochranné vybavení před elektrickým napětím

Prostory bez zvýšeného nebezpečí,
vysoce rizikové prostory

Použití alespoň jednoho z elektrických ochranných prostředků (izolační rukavice, koberce, stojany, galoše)

Bez použití elektrických ochranných prostředků, pokud pouze jeden elektrický přijímač (stroj nebo nástroj) přijímá energii z oddělovacího transformátoru, autonomního motorgenerátoru, frekvenčního měniče s oddělovacím vinutím nebo přes proudový chránič (RCD)

Bez použití elektrických ochranných pomůcek

Bez použití elektrických ochranných pomůcek

Zvláště nebezpečné prostory

Není dovoleno používat

Bez použití elektrických ochranných pomůcek

Bez použití elektrických ochranných pomůcek

Venku (exteriérové ​​práce)

Není dovoleno používat

Bez použití elektrických ochranných pomůcek

Bez použití elektrických ochranných pomůcek

V případě zvláště nepříznivých podmínek (v nádobách, přístrojích a jiných kovových nádobách s omezenou schopností pohybu a výstupu)

Není dovoleno používat

Použití alespoň jednoho z elektrických ochranných prostředků (izolační rukavice, koberce, stojany, galoše)

Bez použití elektrických ochranných prostředků, pokud pouze jeden elektrický přijímač (stroj nebo nástroj) přijímá energii z oddělovacího transformátoru, autonomního motorgenerátoru, frekvenčního měniče s oddělovacím vinutím nebo přes proudový chránič (RCD)

Bez použití elektrických ochranných pomůcek

10.10. Při použití oddělovacího transformátoru je třeba dodržovat následující: