Nabízíme pronájem výrobních prostor v dílně. V dílně jsou dva nájemníci. Kdo by měl vytvořit evakuační plán pro naši oblast? Smlouva pouze stanoví dodržování pravidel požární bezpečnosti. Děkuji.

Tento plán je povinen vypracovat nájemce. Nikdo jiný není schopen na diagramu naznačit, kde a co se nachází.

Potřebné doklady pro nájemce v souladu s pravidly požární bezpečnosti

Pronajímatel vystaví nájemci fakturu na náklady na požární hlásiče v pronajatých prostorách.

Pronajímatel fakturoval nájemci náklady na instalaci požárního hlásiče v pronajatých prostorách. V dohodě je uvedeno, že nájemce musí zajistit dodržování bezpečnostních a požárních předpisů. Má nájemce zaplatit fakturu nebo je požadavek pronajímatele nezákonný?

Majitel prodejny bude pokutován za porušení požárních předpisů, přestože se porušení dopustil nájemce.

Jsem majitel obchodu a pronajímám obchodní prostory podnikatelům. Proběhla kontrola státního zástupce, nájemník bez mého vědomí umístil na požární schodiště zástěnu (dveře byly otevřené dle požárních předpisů)

V nájemní smlouvě je uvedeno, že za požární bezpečnost odpovídá nájemce! Ale pokutu uděluji mně (majiteli), a ne nájemníkovi! Proč? Neporušil jsem pravidla požární bezpečnosti.

Nedostatek odpovědnosti za požární bezpečnost v pracovní smlouvě: kdo by měl zaplatit pokutu – zřizovatel nebo ředitel kulturního střediska?

V pracovní smlouvě není stanovena odpovědnost za požární bezpečnost, ale je stanoveno dodržování požární bezpečnosti, kdo pak má platit pokutu: zřizovatel jako majitel nebo já jako ředitel kulturního domu?

Kdo musí zajistit evakuační plán a hasicí přístroj v pronajatém obchodním prostoru: nájemce nebo pronajímatel?

Nabízíme k pronájmu obchodní prostory v obchodním centru. Prosím, řekněte mi, kdo by měl poskytnout pronajatým nebytovým prostorům evakuační plán a hasicí přístroj? Nájemce nebo pronajímatel? Vyvstala otázka, protože v naší nájemní smlouvě na téma požární bezpečnosti nebylo v žádné z doložek uvedeno nic, tento bod jsme ve fázi uzavírání přehlédli.

S pozdravem Anna.

Odpovědnost za požární bezpečnost v pronajatých prostorách: rizika pronajímatele při absenci objednávky od nájemce.

Nájemce je dle nájemní smlouvy odpovědný za dodržování norem požární bezpečnosti. Zároveň je povinen poskytnout pronajímateli kopii objednávky ustanovující osobu odpovědnou za opak. Bezpečnost. Nájemce ale neposkytuje. Jaká rizika hrozí pronajímateli?

ČTĚTE VÍCE
Jak vybrat pohodlné křeslo pro práci u počítače?

Je vyžadována licence na výrobu požárně bezpečnostních zařízení, včetně evakuačních plánů, požárních schémat

Vyžaduje výroba požárně bezpečnostních zařízení licencování, zejména evakuační plány, požární schémata, požárně bezpečnostní značky a značky? Děkuji.

Jak zahrnout pravidla požární bezpečnosti do smlouvy GPC?

Nutnost poučit nájemce v souladu s pravidly požární bezpečnosti při pronájmu

Je nájemce povinen při pronájmu butiků v nákupním centru provést vstupní prohlídku? Opakované instruktáže s nájemci a jejich zařazení do protokolů instruktáží, pokud nájemní smlouva stanoví, že nájemci musí dodržovat pravidla požární bezpečnosti.

A kdo je odpovědný za požární bezpečnost regulačním orgánům?

Pokud v pronajatých prostorách nebyl instalován protipožární systém, kdo by měl nést náklady na jeho instalaci – pronajímatel nebo nájemce (v nájemní smlouvě je stanoveno, že nájemce musí dodržovat normy požární bezpečnosti)? a Kdo je odpovědný za požární bezpečnost regulačním orgánům?

Má nájemce právo trvat na proplacení výdajů spojených s instalací elektrického napájení? ostrahu pronajatých prostor? Je to přirozené zlepšení?

V obchodech, kancelářích a kavárnách je třeba dodržovat požární bezpečnost. Ministerstvo pro mimořádné situace to sleduje. Zákony nikde neříkají, kdo je zodpovědný za alarmy, výjezdová schémata a protipožární opravy, pokud jsou prostory pronajaty. Nájemníci a vlastníci často přenášejí odpovědnost na sebe. Oba ale riskují, že zaplatí pokutu a budou odpovědní za požár – soudy se tím zabývaly více než jednou.

  • Porušovatelé požární bezpečnosti obdrží pokutu a uhradí ztráty způsobené požárem
  • Kdo musí zajistit požární bezpečnost v prostorách: nájemce nebo vlastník
  • Užitečné tipy pro nájemce

Porušovatelé požární bezpečnosti obdrží pokutu a uhradí ztráty způsobené požárem

Je důležité, kdo je odpovědný za požární bezpečnost.

Porušení se pokutuje podle čl. 20.4 Kodex správních deliktů Ruské federace. To provádějí inspektoři ministerstva pro mimořádné situace po kontrole. Kontrolu mohou provádět pravidelně – jednou za tři roky i neplánovaně – na základě stížností klientů, zaměstnanců a sousedů.

nebo pokuta od 2 000 do 3 000 rublů

Pokud jsou zárubně nalezeny po požáru, jsou pokuty vyšší. Podnikatel navíc penězi kompenzuje ztráty z požáru a hašení: spálené zboží sousedů, zatopené opravy, zacházení s lidmi nebo ještě horší.

ČTĚTE VÍCE
Je možné umístit mikrovlnnou troubu na troubu?

Za jedno porušení můžete dostat dvě pokuty – inspektoři ministerstva pro mimořádné situace to povolili. Nejprve vám na základě výsledků kontroly dají pokutu a řeknou vám, co máte dělat. Byli potrestáni za nedostatek hasicích přístrojů a úzkých dveří – je potřeba je opravit. Inspektoři určitě přijdou s kontrolou. Pokud skórujete a nevyřešíte to, budete znovu pokutováni podle čl. 19.5 Kodex správních deliktů Ruské federace.

Kdo musí zajistit požární bezpečnost v prostorách: nájemce nebo vlastník

Za požární bezpečnost může být potrestán majitel prostor i nájemce. To se říká v čl. 38 zákona o požární bezpečnosti. Odpovědnost za opravy a vybavení hasicích prostředků je rozdělena v nájemní smlouvě. Ve smlouvě ale často taková klauzule není.

Existuje doložka o požární bezpečnosti

Potíže a náklady na požární bezpečnost v prostorách nese osoba uvedená v nájemní smlouvě. Vyplývá to z otázky 14 Přehledu ozbrojených sil RF ze dne 27.09.2006. září XNUMX.

V každém případě nájemce dbá na bezpečnost a odpovídá za požár pouze v hranicích svého areálu. Nájemce neručí za sousední kanceláře, společná schodiště, východy, půdy a sklepy. Ale instruování pracovníků je zcela na něm.

Žádná doložka o požární bezpečnosti

Pokud v nájemní smlouvě není slovo o požární bezpečnosti, platí následující pravidla.

Za primární protipožární opatření odpovídá nájemce. Jedná se o hasicí přístroje, protipožární štíty, místní alarmy, evakuační plány, únikové značky, bezpečné vymalování. Nájemce si zařízení koupí a nainstaluje na vlastní náklady. Otáčet stoly na majitele nebude možné. Má se za to, že se jedná o náklady na údržbu nemovitosti podle Čl. 616 občanského zákoníku Ruské federace.

Například servisní středisko dostalo pokutu 20 000 rublů. Zaměstnanci podnikatele neprošli školením požární bezpečnosti. V místnosti visely lampy s odstraněnými uzávěry a poblíž byla láhev benzínu. Dveře skladu jsou vyrobeny z požárně nebezpečného materiálu. Nechyběly hasicí přístroje, alarmy ani odvětrávání kouře.

Nájemce je odpovědný za jakákoli porušení, pokud k nim dojde v důsledku jeho práce nebo přestavby, kterou provedl.

Například společnost dostala pokutu 150 000 rublů. Únikové cesty budovy byly zasypány materiály a výrobky firmy.

Majitel objektu je odpovědný za hlavní požární opatření a budovu jako celek podle čl. 616 občanského zákoníku Ruské federace. Například na šířku nouzových východů, požárních vchodů, poplachových systémů pro celý objekt.

ČTĚTE VÍCE
Je možné hydroizolovat blokovou zeď zevnitř?

Jeden rok online účetnictví na prémiovém tarifu pro živnostníky do 3 měsíců

Užitečné tipy pro nájemce

Zkontrolujte si nájemní smlouvu. Pokud jste odpovědní za protipožární opatření, měli byste být znepokojeni. Minimálně musíte koupit primární hasicí prostředky.

Je skvělé, pokud nájemní smlouva stanoví konkrétní povinnosti nájemce a vlastníka v oblasti požární bezpečnosti. Podnikatel tak přesně ví, co do provozovny koupit a na co si dát pozor. Když uzavíráte novou nájemní smlouvu, dohodněte se s vlastníkem a co nejpřesněji specifikujte povinnosti nájemce.

Smlouva říká něco takového:

„Nájemce je povinen vybavit prostory hasicími přístroji, evakuačními plány, požárními hlásiči a únikovými značkami. Za ostatní požadavky požární bezpečnosti v prostorách, které stanoví platná legislativa, odpovídá pronajímatel.

Za provoz elektrického zařízení odpovídá nájemce.“

K instalaci požárního hlásiče si vyžádejte písemný souhlas majitele. Vyjednejte si náhradu: nájemci zaplatí instalaci nebo sníží nájemné. Ujistěte se, že nájemní smlouva neobsahuje zákaz náhrady za neoddělitelné vylepšení podle čl. 623 Občanský zákoník Ruské federace. Souhlas bude potřeba i na opravy a přestavby.