Plynové vytápění v soukromých domech je jedním z nejběžnějších způsobů získávání tepla a teplé vody v oblastech, kde je napojení na hlavní vedení. Mezi výhody takového řešení patří ekonomické výhody, snadné použití, vysoká úroveň bezpečnosti, možnost instalace automatizace, efektivní a rychlé vytápění místností a mnoho dalších. Všechny výhody však můžete získat pouze v jednom případě: pokud byly splněny všechny požadavky na plynovou kotelnu v soukromém domě. Dále budeme hovořit o normách platných v roce 2023, velikosti a ploše kotelny a dalších vlastnostech instalace topných zařízení.

Základní normy pro umístění kotelny

Požadavky na plynovou kotelnu pro soukromý dům jsou uvedeny v těchto dokumentech: SP 281.1325800.2016, SP 41-104-2000, SP 31-106-2002, SP 7.13130.2013, SP 402.1325800.2018. 124.13330.2012. Je také třeba vzít v úvahu jeden bod: ve skutečnosti se v soukromých domácnostech ve většině případů neinstalují plynové kotle, ale individuální zdroje dodávek tepla – tak se nazývají v oficiální dokumentaci. Na stejném principu se kotelny nazývají generátory tepla. Použijeme však známý zápis, abychom předešli zmatkům.

Základní požadavky na kotelnu v soukromém domě zahrnují následující aspekty:

 • zabezpečení. Kotelna musí splňovat všechny bezpečnostní normy a požadavky. Důležité je zajistit řádný odvod kouře, nainstalovat kouřové a požární hlásiče a také dbát na bezpečnost při provozu (ochrana před únikem plynu, elektrická bezpečnost atd.).
 • Účinnost a úspora energie. Plynová kotelna v soukromém domě musí být navržena a vybavena tak, aby byla zajištěna maximální účinnost provozu a minimální tepelné ztráty. Například pomocí vysoce účinných kotlů a čerpadel a také tepelné izolace všech prvků systému.
 • Snadné použití. Požadavky na plynovou kotelnu by měly zahrnovat snadnost použití a údržby. Například je nutné zajistit snadný přístup k zařízení pro údržbu a seřízení, optimální umístění spínačů a ovládacích panelů.
 • Minimální hluk a vibrace. Kotelna v soukromém domě s plynovým kotlem musí být vybavena všemi potřebnými izolačními a nárazy tlumícími prvky, aby se snížil hluk a vibrace během provozu zařízení.
 • Dodržování požadavků na ochranu životního prostředí. Kotelna musí splňovat všechny ekologické předpisy a normy.
 • Kompetentní výběr vybavení. Kotelna musí být vybavena správným zařízením, které odpovídá potřebám a podmínkám konkrétního domu.

kotelna pro soukromý dům požadavky na plyn

Jaké jsou požadavky na kotelnu v domě?

Zdroj tepla může být vytvořen přímo v domě, připojen k němu nebo postaven jako samostatná budova. Podívejme se na základní normy a pravidla pro uspořádání místnosti pro kotel umístěný přímo v domě:

 • Plocha kotelny v soukromém domě by neměla být menší než 6 metrů čtverečních. m. Ve skutečnosti je nutné stavět na typu zařízení a prostorové konfiguraci. Například v místnosti tepelného generátoru mohou být jednotky namontovány na jedné straně nebo na dvou protilehlých stranách a musí tam být dostatečný průchod pro údržbu a seřizování. 6 čtverečních Na to je příliš málo metrů, takže ve skutečnosti bude minimální plocha začínat od 8 metrů čtverečních.
 • Velikost kotelny v soukromém domě je také určena na základě výšky stropu. Obecně je zákonem stanovený objem plynové kotelny v soukromém domě a minimální výška stropu 2,5 m. Místnost musí mít minimálně 15 metrů krychlových. Na základě toho se vypočítá plocha – 6 metrů čtverečních. m. Také se musíte ujistit, že od horní části zařízení ke stropu je alespoň 1 m.
 • Velikost plynové kotelny pro soukromý dům závisí také na výkonu zařízení. Pokud kotle do 30 kW vyžadují místnost tepelného generátoru o objemu alespoň 15 m 3, pak u modelů do 50 kW bude toto číslo vyšší.
 • Je možné vybavit kotelnu v soukromém domě, pokud výkon kotle není větší než 50 kW, jinak bude muset být instalován samostatně. Každá místnost, která odpovídá velikosti kotelny pro soukromý dům na plyn, má okno (minimálně 0,8 m0,03, ale ve výši 1 mXNUMX na XNUMX metr krychlový) a také nemá přilehlou stěnu s obytnými místnostmi je vhodný pro místnost na výrobu tepla. Instalace v obytných prostorách a koupelnách není povolena.
 • Jedna kotelna – jeden kotel.
ČTĚTE VÍCE
Jaký je rozdíl mezi horním a spodním čerpadlem pro nasávání vody?

Požadavky na přístavbu kotelny

Pokud potřebujete použít kotel o výkonu v rozmezí 50-150 kW, pak musí být instalován v samostatné budově – připojený k domu nebo samostatně stojící. Přístavba by měla být umístěna v zadní části domu, přilehlá k hlavní zdi, ale ne přilehlá k obytným částem, a od oken a dveří by měl být alespoň 1 m.

Zařízení o hmotnosti do 0,2 tuny lze namontovat přímo na betonovou podlahu (výška podstavce ne více než 15 cm). Velikost plynové kotelny v soukromém domě bude záviset na vlastnostech zařízení a předpisů. Pokud je kotel využíván pouze pro ohřev teplé užitkové vody, pak je minimální objem místnosti 15 m 3 s výškou stropu minimálně 2,5 m. Pokud je instalován dvouokruhový kotel, pak kromě základní velikosti kotelny se připočítává 0,2 m 2 na každý kilowatt vytápění.

V místnosti je nutné nainstalovat přívodní a výfukový systém, který třikrát za hodinu změní celý objem vzduchu. Přítomnost okna je povinná (0,03 m2 na každý metr krychlový, ale ne méně než 0,8 m2), musí se otevřít k oknu.

Ve skutečnosti je při vybavování generátoru tepla poměrně mnoho nuancí a budete muset strávit spoustu času, abyste vše pochopili. Svěřit návrh a instalaci kotelny profesionálům firmy Blagodom je jednodušší, rychlejší a v konečném důsledku i výhodnější. Přesně do detailu známe všechny požadavky na kotelnu v soukromém domě v roce 2023 a garantujeme soulad se současnými normami.

Rozměry plynových kotelen v soukromých domech

Organizace plynové kotelny v samostatné obytné budově je velmi zodpovědný podnik, který je regulován stavebními zákony a předpisy. SNiP vstoupil do našich životů před více než 65 lety, ačkoli v Rusku existovala normativní a technická dokumentace před tím, v této terminologii se používá od roku 1955 dodnes. Ignorování omezení a požadavků při výstavbě je spojeno s vysokými pokutami a ztrátami v souvislosti s demontáží nebo úplnou demolicí areálu a také ohrožuje život a zdraví občanů.

Rozměry plynových kotelen v soukromých domechRozměry plynových kotelen v soukromých domech

Požadavky na různé prostory

Z bezpečnostních důvodů je umístění plynového topného zařízení možné pouze v některých prostorách soukromého bydlení, a to:

 1. Na půdách a na půdách.
 2. V suterénu a suterénu.
 3. V ostatních (kromě obytných) místností.
 4. V přístavbách k bytovému domu.
 5. V samostatných obslužných blocích.
 6. V kontejnerových modulových kotelnách.

Rozměry plynových kotelen v soukromých domech Rozměry plynových kotelen v soukromých domechRozměry plynových kotelen v soukromých domech

Minimální plocha kotelny v samostatné budově podle aktuálních SNiP by měla být následující:

 1. Výška stropu je minimálně 2,5 metru.
 2. Stavební objem místnosti je od 15 m3.
 3. Celková plocha stěn je minimálně 6 m2.
ČTĚTE VÍCE
Jaká velikost překladu je nutná pro montáž sekčních vrat s nízkým zdvihem s bubnem vpředu?

Rozměry plynových kotelen v soukromých domechRozměry plynových kotelen v soukromých domech

V prostorách obytného domu může být výška stropu 2,2 m. Kromě toho normy stanoví další normy pro každý typ prostor. Pro kuchyni o velikosti 6 metrů čtverečních nebo více je tedy vyžadována okenní jednotka o rozměrech 0,5 m2 (bez rámů) a dveřní dveře široké 0,8 m (a navíc 20 cm širší než kotel) a také ventilační potrubí o rozměru 40 o 40 cm (pokud je z vedlejší místnosti) a kanalizační vývod na ochranu před zaplavením. Instalace je povolena na prázdnou stěnu.

Výpočet skleněné krytiny je proveden tak, aby v případě zničení domu neutrpěl výbuch. V místnosti 9 m2 (kubický objem 22,5 m3) připadá na každý metr krychlový 0,03 m0,8. okna, ale ne méně než 100 m10, např. v místnosti pro kotel Vitopend 2-W 25 m3 (1,5 m60) bude mít okno 12 m x 1,5 cm, ve 90 čtvercích je to 14 m x 1,2 cm, ve 1,2 čtvercích 2 m x 9 m, resp. Umístění ve 100.NP je přípustné pouze v případě, že vzdálenost od podlahy kotelny k oknu v posledním patře je minimálně 150 m. Nad ním ani pod ním tedy nemohou být obytné místnosti, ale pouze technické stavby. Pomocná technologická zařízení (expanzní nádoby, rozdělovače, míchačky, čerpadla atd.) jsou uložena ve speciální skříni XNUMXxXNUMX cm nebo za žebříkem.

Větrání

Samostatně je třeba zmínit důležitost normální výměny vzduchu při provozu plynových zařízení. Faktem je, že bez dostatečného množství kyslíku je spalovací proces méně účinný. Na stěnách kotle se tvoří usazeniny uhlíku, zhoršuje se tvorba tepla a zvyšuje se spotřeba plynu. V případě havarijního úniku oxidu uhelnatého navíc hrozí vysoké riziko otravy oxidem uhličitým, který rychle proniká do obytných prostor.

Velikost větracího průřezu z ulice by měla odpovídat 6-8 cm2 / 1 kW:

 • do 40 kW – od 240 cm2 (10×20 cm);
 • do 60 kW – od 360 cm2 (20×18 cm);
 • do 80 kW – od 480 cm2 (22×22 cm);
 • do 100 kW – od 600 cm2 (30×20 cm).

Aby proudění vzduchu obstálo nejen při provozu kotle, ale také odvádělo zplodiny, musí být výměna vzduchu trojnásobná. Místností o objemu 15 m3 by tak za hodinu mělo projít větracím otvorem 45 m3 vzduchu. Rychlost závisí na výfukovém zařízení, průřezu potrubí a dalších faktorech uvedených v SP.

ČTĚTE VÍCE
Co se stane, když necháte konvici zapojenou?

Rozměry plynových kotelen v soukromých domechRozměry plynových kotelen v soukromých domech

Regulační dokumenty pro instalaci plynového kotle

Všechny jemnosti instalace systémů spotřeby plynu, rozvodů plynu a zařízení LPG (zkapalněné ropné plyny) jsou stanoveny v hlavních regulačních dokumentech pro projektování a výstavbu plynárenských distribučních systémů, a to v kodexech pravidel nebo ve zkratce SP.

Instalace kotelny musí nutně odpovídat třem hlavním společným podnikům. To je způsobeno potenciálním nebezpečím výbuchu zařízení, které používá vysoce hořlavý zemní plyn a palivo je pod maximálním přetlakem asi 0,07 MPa.

Při registraci budete potřebovat následující regulační dokumenty:

 • SP 42-101-2003 je v platnosti od 8. července 2003 a odráží spolehlivá (empiricky získaná za nezávislých experimentálních podmínek) vědecká data, která umožňují v praxi implementovat vhodná technická řešení v oblasti projektování a výstavby plynových rozvodů provedených z kovových a polyetylenových trubek.
 • SP 62.13330.2011 nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2011 a standardizuje projektování rozvodů plynu.
 • SP 402.1325800.2018, schválený Ministerstvem výstavby a bydlení a komunálních služeb dne 5. prosince 2018, zveřejňuje požadavky na používání systémů spotřeby plynu v obytných budovách.

Rozměry plynových kotelen v soukromých domechRozměry plynových kotelen v soukromých domech

Další informace o požární bezpečnosti a vybavení moderních kotelen jsou navíc obsaženy v různých částech jiných regulačních dokumentů. Pátá část souboru pravidel SP 281.1325800.2016 představuje moderní konstrukční řešení pro generátory tepla. Za pozornost stojí rané vydání SP 41-104-2000 o projektování autonomních zdrojů zásobování teplem, zde je více specifik. SP 7.13130.2013 specifikuje požadavky na požární bezpečnost v komíně systémů zásobování teplem. V SP 31-106-2002 je v části 6.2 a 6.3 uvedeno ustanovení o provozování tepelných sítí v rodinných domech, bod 4.4.8 uvádí instalaci čerpadel v místnosti s tepelným generátorem. SP 124.13330.2012 vysvětluje normy pro instalaci kotelny v samostatné budově.

Kvalifikovaní specialisté musí být schopni používat tipy z uvedených SNiP pro správnou instalaci plynové kotelny v soukromém domě. Obsahují poradenské pokyny k umístění zařízení a potrubí, vzdálenosti mezi komponenty topné sítě, všech bodů a vývodů pro vytápění nebo zásobování teplou vodou.

Rozměry plynových kotelen v soukromých domechRozměry plynových kotelen v soukromých domech

Poznámka! Soubor pravidel 89.13330.2016 určuje rozměry plynových kotelen v soukromých domech pro kotelny s výkonem větším než 360 kW, což již platí pro vícepodlažní budovy o velikosti 3 tisíce metrů čtverečních. Proto je nesprávné na ně odkazovat při instalaci běžného plynového kotle.

ČTĚTE VÍCE
Jaký nástroj se používá k ručnímu ostření zubů pily?

Rozměry plynových kotelen v soukromých domech Rozměry plynových kotelen v soukromých domechRozměry plynových kotelen v soukromých domech

Plocha kotelny v závislosti na kotli

V běžném soukromém domě o velikosti do 350 m2 je dostatek místa pro kuchyň nebo jídelnu, hlavní věc je, že kuchyně má alespoň 21 m3 (S = 8,5 m2), a výkon kotle ne vyšší než 50 kW. Jídelna by měla být ještě větší – od 36 m3 (S = 15 m2).

Pro nízkoenergetické plynové kotle do 30 kW postačují jakékoli nebytové prostory o ploše 7,5 m3 nebo více; do 60 kW – od 13,5 m3. Pro výkonná zařízení od 60 do 200 kW, jak je uvedeno výše, bude podle SNiP vyžadována samostatná místnost, přístavba nebo budova o velikosti 15 m3.

Vezměte prosím na vědomí! Bez ohledu na parametry se doporučuje vyčlenit pro kotel minimálně 6 m2 (15 m3).

A ani to často nestačí, protože se lze klidně pohybovat pouze v místnosti s průchody širokými alespoň 1 metr od zdi. Výběr ideálního umístění plynového kotle v soukromém domě je velmi netriviální úkol, ale lze jej vyřešit za předpokladu, že budou dodrženy současné stavební předpisy a předpisy platné v Ruské federaci.