O online kalkulačce pro vodou vyhřívanou podlahu je navržena tak, aby vypočítala hlavní tepelné a hydraulické parametry systému, vypočítala průměr a délku potrubí. Kalkulačka poskytuje příležitost provést výpočet teplé podlahy realizované „mokrou“ metodou s uspořádáním monolitické podlahy z cementové pískové malty nebo betonu, jakož i s implementací „suché“ metody, pomocí desek pro rozdělování tepla. Zařízení systému TP “suchou” metodou je vhodnější pro dřevěné podlahy a stropy.

Výpočet teplé podlahy

Tepelné toky směřující zdola nahoru jsou pro lidské vnímání nejvýhodnější a nejpohodlnější. Proto se vytápění prostor podlahovým vytápěním stává nejoblíbenějším řešením oproti nástěnným zdrojům tepla. Topná tělesa takového systému nezabírají další prostor, na rozdíl od nástěnných radiátorů.

Správně navržené a realizované systémy podlahového vytápění jsou moderním a komfortním zdrojem vytápění prostor. Použití moderních a vysoce kvalitních materiálů, stejně jako správné výpočty, umožňuje vytvořit efektivní a spolehlivý topný systém s životností minimálně 50 let.

Systém podlahového vytápění může být jediným zdrojem vytápění pouze v oblastech s teplým klimatem a s použitím energeticky účinných materiálů. V případě nedostatečného toku tepla je nutné použít další zdroje tepla.

Získané výpočty budou užitečné zejména pro ty, kteří plánují realizovat vlastní systém podlahového vytápění v soukromém domě.

Obecné informace o výsledcích výpočtů

 • O celkový tepelný tok – Množství tepla uvolněného do místnosti. Pokud je tepelný tok menší než tepelná ztráta místnosti, jsou potřeba další zdroje tepla, například nástěnné radiátory.
 • Tepelný tok nahoru – Množství tepla uvolněného do místnosti z 1 metru čtverečního plochy směrem nahoru.
 • Tepelný tok dolů – Množství “ztraceného” tepla a neúčast na vytápění prostoru. Pro snížení tohoto parametru je nutné zvolit nejúčinnější tepelnou izolaci pod trubky TP* (*podlahové vytápění).
 • C celkový měrný tepelný tok – Celkové množství tepla generovaného systémem TP z 1 metru čtverečního.
 • C celkový tepelný tok na lineární metr – Celkové množství tepla generovaného systémem TP z 1 lineárního metru potrubí.
 • C průměrná teplota přívodu – Průměrná hodnota mezi vypočítanou teplotou přívodu a vypočítanou teplotou zpátečky.
 • Maximální teplota podlahy – Maximální teplota povrchu podlahy podél osy topného tělesa.
 • M minimální teplota podlahy – Minimální teplota povrchu podlahy podél osy mezi trubkami TS.
 • S průměrná teplota podlahy – Příliš vysoká hodnota tohoto parametru může být pro člověka nepříjemná (normováno podle SP 60.13330.2012). Pro snížení tohoto parametru je nutné zvýšit rozteč trubek, snížit teplotu chladicí kapaliny nebo zvýšit tloušťku vrstev nad trubkami.
 • Délka potrubí – Celková délka potrubí TS s přihlédnutím k délce přívodního potrubí. Při vysoké hodnotě tohoto parametru vám kalkulačka vypočítá optimální počet smyček a jejich délku.
 • Tepelné zatížení potrubí – Celkové množství tepelné energie přijaté ze zdrojů tepelné energie, které se rovná součtu spotřeby tepla přijímačů tepelné energie a ztrát v tepelných sítích za jednotku času.
 • Spotřeba nosiče tepla – Hmotnostní množství nosiče tepla určeného k dodání požadovaného množství tepla do místnosti za jednotku času.
 • S rychlostí pohybu chladicí kapaliny – Čím vyšší je rychlost pohybu chladicí kapaliny, tím vyšší je hydraulický odpor potrubí a také hladina hluku generovaného chladicí kapalinou. Doporučená hodnota je od 0.15 do 1 m/s. Tento parametr lze snížit zvětšením vnitřního průměru potrubí.
 • Lineární tlaková ztráta – Snížení tlaku po délce potrubí způsobené viskozitou kapaliny a drsností vnitřních stěn potrubí. S vyloučením místních tlakových ztrát. Hodnota by neměla přesáhnout 20000 XNUMX Pa. Lze snížit zvětšením vnitřního průměru trubky.
 • Celkový objem chladicí kapaliny – Celkové množství kapaliny k vyplnění vnitřního objemu potrubí systému TP.
ČTĚTE VÍCE
Je možné použít linoleum jako podklad pro laminátové podlahy?

Kalkulačka je v testovacím režimu. Datum přidání kalkulačky 11.03.2018

Podlaha s teplou vodou již dávno není luxusním zbožím, ale běžným způsobem, jak dosáhnout vysokého komfortu a útulnosti v obytném prostoru. S pomocí takové podlahy můžete nejen efektivně vytápět místnost, ale také eliminovat škodlivé účinky na zdraví obyvatel. Chcete-li nainstalovat vyhřívanou podlahu v bytě nebo domě, budete muset provést speciální výpočty. Účinnost instalace bude záviset na kvalitě těchto výpočtů.

Co je potřeba pro výpočet

Teplovodní podlaha je vylepšený topný systém, který může být buď hlavním zdrojem vytápění, nebo pomocným zdrojem. Mohou být instalovány buď společně s radiátory nebo samostatně.

schéma vytápěné podlahy

Pro výpočet podlahy s teplou vodou budete potřebovat informace, jako je typ místnosti a její plocha. K určení těchto parametrů můžete použít uspořádání domu, kde jsou uvedeny všechny potřebné informace. Tuto metodu je také možné použít jako nezávislé měření místnosti.

Existují dva způsoby instalace vyhřívaných podlah v místnosti. První způsob se nazývá podlahovina a tvoří ji podlahy z různých materiálů (polystyren nebo dřevo). Jeho výhodou je jednoduchost a vysoká rychlost instalace. Druhá možnost se nazývá beton. Chcete-li jej nainstalovat, budete muset na podlahu položit nejen topné potrubí, ale také položit izolaci a také nalít betonový potěr. V materiálu zvážíme druhou možnost instalace vyhřívané podlahy.

vyhřívaná potěrová podlaha

Výjimkou nejsou případy, kdy se konstrukce vyhřívané podlahy provádí bez provedení výpočtů, a v důsledku toho je takový návrh neúčinný.

Kde začínají výpočty?

Výpočty vyhřívané podlahy by měly být prováděny se zvláštní opatrností. Pokud se během provozu podlahy vyskytnou nedostatky, lze je opravit pouze demontáží potěru. V závislosti na typu místnosti se doporučuje brát indikátory teploty s následujícími hodnotami:

 • Pro obytný prostor, který zahrnuje ložnice, obývací pokoj a kuchyň, je teplota 29 stupňů.
 • Oblasti v blízkosti vnějších stěn – 35 stupňů.
 • Koupelna – 33 stupňů.
 • U parketových podlah se doporučuje nepřekračovat teplotu 27 stupňů.

Pro instalaci topného systému se doporučuje použít trubky tří průměrů: 16 mm, 18 mm a 20 mm. Pokud plánujete instalovat instalaci krátkých trubek, pak pro takové účely nebudete potřebovat výkonné oběhové čerpadlo.

ČTĚTE VÍCE
Je možné koupit byt s nelegální přestavbou?

Jak správně vypočítat délku potrubí pro vyhřívanou podlahu

Pokud plánujete instalaci vyhřívané podlahy v místnosti o rozloze do 10 m2, použije se k tomu trubka o průměru 16 mm a délce až 80 metrů. Na 1 m2 je v průměru potřeba asi 5 běžných metrů. Při tomto výpočtu bude délka rozteče potrubí až 20 cm. Pro určení délky potrubí můžete použít následující vzorec:

1,1 – rezerva potrubí zohledněna pro otáčky.

Při provádění výpočtů potrubí budete muset dodatečně přidat záběr potrubí do kolektoru a zpět. Spotřeba potrubí na 1 m2 se počítá v závislosti na rozteči:

 • Při kroku 10 cm je spotřeba na 1 m2 10 l.m.
 • S hodnotou 15 cm – 6,7 l.m.
 • 20 cm – 5 l.m.
 • 25 cm – 4 m.p.

Maximální přípustná vzdálenost může být 30 cm, ale je důležité si uvědomit, že čím větší je velikost kroku, tím méně účinný je topný systém.

Níže je uveden příklad, který vypočítává, kolik metrů potrubí je potřeba k vybudování vyhřívané podlahy.

Používají se následující indikátory:

 1. Plocha místnosti je 10 metrů čtverečních. m
 2. Záběr ke kolektoru je 2 metry.
 3. Délka mezi trubkami podlahového topení nebo roztečí je 15 cm nebo 0,15 m.

Všechny hodnoty dosadíme do vzorce: 10/0,15*1,1+(2+2)= 77m.

Jak můžete vidět, výpočet záběru potrubí pro pokládku vyhřívané podlahy není obtížné.

Je důležité provést výpočet na základě toho, jaký materiál potrubí se plánuje použít pro stavbu topného systému „teplé podlahy“. K tomu se používají následující typy materiálů:

  Kov-plast. Při použití takového materiálu o průměru 16 mm by délka neměla přesáhnout 100 metrů.

kov-plastové trubky

trubka ze zesíťovaného polyetylénu

měděné trubky

polypropylenové trubky

Pro konstrukci vyhřívaného podlahového systému se doporučuje použít kovoplastové trubky nebo zesíťovaný polyethylen.

Trvanlivost a účinnost systému podlahového vytápění závisí na následujících faktorech: jaký typ materiálu potrubí je použit a zda jsou správně instalovány.

Pokud je provádění jednoduchého matematického výpočtu obtížné, můžete vždy použít speciální online kalkulačku. Kalkulačka vypočítá potřebnou délku potrubí v závislosti na ploše. Pokud je nutné získat co nejpřesnější výpočty délky potrubí potřebného pro stavbu konstrukce, pak k tomu existují speciální počítačové programy. Po instalaci takových programů budete muset zadat potřebná data k provedení výpočtu. Hlavní ukazatele charakterizující topný systém jsou:

 1. Délka obrysu.
 2. Rovnoměrné rozložení zátěže.
 3. Velikost tepelného zatížení.
ČTĚTE VÍCE
Které z kovoobráběcích stolů jsou nejrozšířenější?

Pokud je plocha místnosti dostatečně velká, doporučuje se zvýšit krok. Při zvyšování kroku byste měli vzít v úvahu skutečnost, že budete muset zvýšit teplotu chladicí kapaliny, abyste zajistili požadovaný teplotní režim ve vytápěné místnosti. Pokud by krok pro malé místnosti neměl přesáhnout 30 cm, pak pro místnosti, jejichž plocha je větší než 20 m2, může dosáhnout 60 cm.

Teplá podlaha: lze ji použít jako hlavní topný systém?

Abychom zjistili, zda je možné použít systém vytápění „teplou podlahou“ jako jediný zdroj vytápění, je nutné provést hrubé výpočty. K provedení těchto výpočtů budete muset určit hustotu tepelného toku, kterou systém „teplé podlahy“ vytvoří. K určení hustoty se používá vzorec:

kde, Q – tepelné ztráty v místnosti;

F je podlahová plocha, která má být postavena.

Chcete-li určit hodnotu Q, budete muset vzít v úvahu plochu všech oken a také výšku stropů. Pro stanovení hodnoty F se bere v úvahu pouze ta část podlahy, která bude pokryta topným potrubím.

Průměrnou teplotu chladicí kapaliny lze určit pomocí vzorce:

TR – hodnota teploty na vstupu do topného okruhu;

TO – ukazatel teploty odpovídající výstupní části topného okruhu.

Výše uvedené hodnoty se doporučuje používat v rozsahu 30 až 55 stupňů. Na základě získaných hodnot g a ∆T se zvolí průměr potrubí a krok při instalaci potrubí. Poté se určí potřebná délka potrubí pro stavbu topného systému. Na základě hrubého výpočtu se rozhodne o racionalitě použití topného systému „teplá podlaha“ jako jediné možnosti vytápění místnosti. Pouze se správnými výpočty a uspořádáním potrubí bude topný systém trvat dlouhou dobu.