Pracovní veteráni v Ruské federaci, na Ukrajině a v Kazachstánu dostávají různé výhody a různé příplatky. V Rusku se dávky a dotace liší velikostí i mezi obyvateli různých regionů. Brobank zjišťovala, kolik práce veteráni dostávají a co dalšího si mohou zástupci této kategorie lidí nárokovat.

Expert na finanční gramotnost a investice. Vyšší ekonomické vzdělání. Více než 15 let zkušeností v bankovnictví. Pravidelně si zvyšuje kvalifikaci a absolvuje kurzy financí a investic, což potvrzují certifikáty od Bank of Russia, Asociace pro rozvoj finanční gramotnosti, Netologie a dalších vzdělávacích platforem. Spolupracuje se Sravni.ru, Tinkoff Investments, GPB Investments a dalšími finančními publikacemi. treskova@brobank.ru Otevřít profil

Federální dotace

Místní úřady nezávisle rozhodují o tom, jaké preference jsou dány pracovním veteránům. Pokud občan žádnou dávku nepotřebuje, má právo sepsat žádost o peněžitou náhradu v příslušné výši. Pracovní veterán může také patřit do jiných preferenčních kategorií, například být veteránem druhé světové války. Pak dostává další dotace. Za každý rozlišovací znak – medaile, řád – je mu vyplácen příplatek k důchodu.

 1. Federální dotace
 2. Regionální výhody
 3. Kdo může žádat o dávky
 4. Dokumenty pro registraci výhod
 5. Jaké jsou přídavky?
 6. Druhy důchodů
 7. Velikost penzionu
 8. Výhody na Ukrajině a v Kazachstánu pro pracovní veterány

Na federální úrovni jsou pracovní veteráni přiděleni:

 1. Slevy na bydlení a komunální služby.
 2. Montáž zubní protézy je zdarma.
 3. Bezplatné lékařské služby.
 4. Poskytování bydlení.
 5. Měsíční příplatky k důchodu.
 6. Další neplacené volno na 2 týdny ročně.

Tyto výhody se vztahují i ​​na ty občany se statusem pracovního veterána, kteří nadále pracují.
Protézy jsou instalovány na náklady státu. Za výrobky z drahých materiálů, keramiky nebo metalokeramiky se ale neplatí. Pokud byla běžná protéza dodána na vlastní náklady, ale zůstanou mu účtenky a další dokumenty, může dostat vynaložené peníze zpět od státu.

Pracovní veterán si samostatně volí čas a místo odpočinku. Peníze na to jdou ze sociálního rozpočtu země.

Federální zákon č. 5 „O veteránech“ z 12. ledna 1995 uvádí, že pracovní veteráni mají právo na všechny výhody poskytované místními úřady. V případě porušení tohoto práva může občan hájit svá práva u soudu.

Nárok na dávky nezávisí na tom, zda veterán pracuje

Regionální výhody

 1. Využití osobní dopravy je zdarma. Řada regionů, jako je Moskva, této kategorii osob neúčtuje poplatky za veřejnou dopravu. Výhoda se ale nevztahuje na taxíky a mikrobusy. V Petrohradě neposkytují cestování zdarma, ale nabízejí slevy na zakoupení cestovní karty.
 2. Lékařské výhody. Zahrnují instalaci protéz, výdej ortopedických přípravků, léčbu v sanatoriích a bezplatné léky, které jsou zařazeny na seznam životně důležitých potřeb občana.
 3. Hotovostní dotace. Výše materiálních plateb závisí na regionu bydliště pracovního veterána. Do této kategorie patří také dotace na bydlení a komunální služby, opravy domů, plynofikace a instalace drátového telefonu.
ČTĚTE VÍCE
Jak připojit reproduktory k TV přes optický výstup?

Měli byste se obrátit na sociální úřady, abyste zjistili, jaké dávky jsou k dispozici v konkrétním regionu. podpora obyvatel.

V Moskvě mohou pracovní veteráni jezdit zdarma některými druhy veřejné dopravy

Kdo může žádat o dávky

Pro získání všech slev a výhod na ně veterán prokáže svůj nárok. Status pracovního veterána můžete získat na místním zastoupení Ruského penzijního fondu. Žadatel si bude muset vyzvednout balíček dokumentů a odnést jej do kanceláře penzijního fondu. Po potvrzení statusu pracovního veterána byste se měli obrátit na úřad sociálních služeb. ochrana občanů. Dokumenty si tam můžete vzít osobně nebo poslat poštou.

 1. Od prezidenta obdržel medaile, řády nebo i poděkování za zásluhy a úspěchy v jeho práci.
 2. Obdržel čestný titul v SSSR nebo Ruské federaci.
 3. S dlouhými roky služby v určité oblasti práce.
 4. Během druhé světové války začal pracovat ve věku 18 let. Celková pracovní zkušenost byla 35 let u žen a 40 let u mužů.

Registrace dávek a dotací trvá cca 10 dní, v některých regionech může doba trvat o něco déle. Oznámení o výsledcích přezkoumání přichází poštou nebo zaměstnanci zavolají občanovi telefonicky. Příplatky k důchodu se načítají až od následujícího měsíce po obdržení statusu.

Dokumenty pro registraci výhod

Krajský odbor obsahuje přesný seznam dokumentů, které jsou potřeba k žádosti o dávky a doplatky. Informace lze získat také v komplexních sociálních centrech. servis.

 1. Prohlášení. Vyplňuje se v instituci při žádosti o dávky.
 2. Vysvědčení pro důchodce.
 3. Pas.
 4. Dokument, který potvrzuje status pracovního veterána.
 5. Vpravo je z penzijního fondu, kde je uvedena odsloužená doba a důchod.

Pokud sociální pracovníci obhajobě byly odepřeny dávky a doplatky k důchodu, 5 dnů po obdržení negativního vyjádření má občan právo obrátit se na soud. Pokud se soud nepřiklonil na stranu pracovního veterána a důvody jsou přesvědčivé, můžete svá práva hájit u Nejvyššího soudu Ruské federace.

Oznámení o výsledcích kontroly přichází e-mailem nebo telefonicky.

Jaké jsou přídavky?

Všem pracovním veteránům jsou vypláceny penzijní doplňky. Výše doplatků závisí na životních nákladech. S přihlédnutím k inflaci se výše dotací pravidelně zvyšuje. Za každou objednávku, medaili či poděkování od prezidenta si také připlácejí zvlášť.

Doplatky a výhody se vztahují pouze na místo bydliště. Při stěhování budete muset znovu přihlásit doklady o dávkách a dotacích na místně příslušném úřadu sociálního zabezpečení.

 • astronauti;
 • ti, kteří sloužili jako zkušební piloti;
 • válečný;
 • státní zaměstnanci;
 • zaměstnanci ministerstva vnitra.
ČTĚTE VÍCE
Jak se jmenují drobné květiny, které se přidávají do kytic?

Pomoc státu pracujícím veteránům je poskytována s cílem vytvořit motivaci občanů k odpovědnému přístupu k práci a svým povinnostem.

Druhy důchodů

K indexaci příplatků k důchodu dochází každoročně v lednu nebo podle jiného schématu, pokud je k tomu vydáno příslušné nařízení vlády. Tedy že výše platby v roce 2018 a 2019 se bude lišit o výši inflace schválené státem. Legislativa stanoví 3 typy výplat důchodu:

Druh důchodu popis
Stát Pracovní veteráni často nejsou placeni. Dostávají je především bojoví veteráni a státní zaměstnanci.
Sociální Pracovní veteráni dostávají takové dotace pouze v případě, že jsou zdravotně postižení.
Pojištění Tyto platby závisí na délce zaměstnání. Nejčastěji nabíhají bonusy.

Pracovní veteráni mají zaručeno, že budou dostávat důchod z pojištění. Pro příjem plateb a bonusů stačí potvrdit svůj status veterána certifikátem.

Velikost penzionu

 1. Body. Občan je při své práci nabírá.
 2. Náklady na jeden koeficient v době, kdy je veteránovi vyplácena dotace.
 3. Pevná částka bonusu je 4 805 RUB. 11 kop

Veterán může výhody odmítnout. Například slevy na bydlení a komunální služby nebo cestování MHD zdarma. Místo toho stát zaplatí poměrnou částku odškodnění.

Částky kompenzací jsou přidělovány individuálně

Výhody na Ukrajině a v Kazachstánu pro pracovní veterány

 1. Bezplatná montáž zubních protéz.
 2. Roční lékařská prohlídka.
 3. Odchod z práce ve vhodnou dobu a neplacené dodatečné volno až 2 týdny ročně.
 4. Náhrada za sanitární a rekreační ošetření.
 5. Přeskočte službu na klinikách a v lékárnách.
 6. Poskytování bydlení pro ty občany, kteří potřebují zlepšit podmínky bydlení.
 7. Přednostní právo vstupovat do zahradnických partnerství a stavebních družstev.
 8. Mimořádné právo na instalaci telefonu.
 9. Osvobození od plateb pozemkové daně.
 10. Bezplatné cestování v osobní dopravě, kromě taxi.

V různých státech jsou pracovním veteránům poskytovány další výhody a dotace. Některé platby jsou zrušeny, revidovány nebo přidány nové.

Pracovní veteráni dostávají měsíční příplatek k důchodu, který pravidelně podléhá valorizaci, a to i v roce 2023. Ale pokud vezmeme v úvahu, o kolik se platba letos zvýšila, neexistuje jednoznačná odpověď, protože o této otázce nerozhodují federální, ale regionální orgány.

Vysokoškolské vzdělání na International East European University ve směru „Bankovnictví“. S vyznamenáním promoval na Ruském ekonomickém institutu pojmenovaném po G.V. Plechanov, obor Finance a úvěr. Deset let zkušeností v předních ruských bankách: Alfa-Bank, Renaissance Credit, Home Credit Bank, Delta Credit, ATB, Svyaznoy (uzavřeno). Je analytikem a expertem služby Brobank na bankovnictví a finanční stabilitu. rusanova@brobank.ru Otevřít profil

ČTĚTE VÍCE
Jak donutit správcovskou společnost, aby plnila své povinnosti?

K indexaci plateb pracovním veteránům v roce 2023, analýza situace v regionech s největším počtem obyvatel. Zvýšit platby v Moskvě, Petrohradu, Krasnodarském území atd. Kdo má právo na platbu, jak o ni žádat, jaké výhody mohou žádat veteráni práce – více o tom na Brobank.ru.

 1. O indexaci plateb pracovním veteránům v roce 2023
 2. Kdo získá status pracovního veterána?
 3. Indexace pracovních veteránů podle regionů v roce 2023
 4. Co dalšího patří pracovním veteránům?

O indexaci plateb pracovním veteránům v roce 2023

1. února 2023 bylo oznámeno, že platby federálním příjemcům budou indexovány o 11,9 %. Ale je tu důležitý bod – pracovní veteráni nedostávají federální, ale regionální platbu. Proto se na ně nevztahuje obecné indexování. O tom, zda zvýšit částku platby nebo ne, kdy a o kolik, rozhodují orgány konkrétního regionu a každý má v tomto ohledu svou vlastní politiku.

Pracovní veteráni obdrží:

 • standardní výsluhový nebo starobní důchod, který je přidělován státem a indexován na federální úrovni. Pojistné důchody pracovních veteránů, stejně jako ostatních důchodců, jsou od 1. ledna 2023 indexovány – o 4,8 %. Sociální – od 1. dubna 2023 – o 3,3 %;
 • invalidní důchod, pokud má pracovní veterán takové postavení. Tento typ sociální platby pro všechny skupiny zdravotně postižených je od 1. ledna 2023 indexován. Nárůst byl 11,9 %. V důsledku toho lidé se zdravotním postižením skupiny 1 začali dostávat dalších 4975 rublů, skupina 2 – 3549 rublů, skupina 3 – 2834 rublů;
 • platba z kraje, která nesouvisí s obecnými indexacemi. Pokud se samospráva rozhodne platbu zvýšit, učiní tak kdykoli. Neexistuje žádné obecné pravidlo;
 • další platby, pokud na ně mají např. jako bojový veterán nárok. V tomto případě se indexace provádí podle pravidel pro příjem této platby.

O indexaci plateb pracovním veteránům rozhodují krajské úřady

Indexaci plateb pracovním veteránům v roce 2023 speciálně pro tento titul provádějí krajské úřady. Zda se to stalo, kdy, o kolik došlo k nárůstu – to je třeba vyjasnit ve vašem regionu. Všechny federální platby, které jsou splatné této osobě, jsou indexovány obecným způsobem.

Kdo získá status pracovního veterána?

O tom, kdo je způsobilý získat status pracovního veterána, v praxi rozhodují kraje. 5-FZ O veteránech, to znamená ve federální legislativě, hovoří pouze o třech případech přidělení tohoto statusu občanovi Ruské federace:

 • má pracovní list, který je oprávněn vydávat krajský úřad;
 • mohou to být ženy s praxí nad 20 let a muži s praxí nad 25 let, pokud mají čestné tituly SSSR nebo Ruské federace, byli vyznamenáni řády a medailemi, mají rezortní odznaky za záslužnou práci nebo jim byly uděleny certifikáty čestné uznání prezidenta Ruské federace nebo jeho vděčnost;
 • mohou to být muži s praxí nad 40 let a ženy s praxí nad 35 let, pokud začali pracovat jako nezletilí během Velké vlastenecké války.
ČTĚTE VÍCE
Co se dá vypěstovat z kosti doma?

Ve skutečnosti se drtivá většina občanů potřebuje zeptat na status přijetí pracovního veterána od místních samospráv nebo od svého zaměstnavatele, což je velký podnik, kterému jste věnovali mnoho let svého života. Pokud máte bohaté zkušenosti, máte-li ocenění a tituly jako zaměstnanec nějaké společnosti, možná můžete získat odpovídající status a měsíční příplatek k důchodu.

Indexace pracovních veteránů podle regionů v roce 2023

Jak bylo uvedeno výše, o tom, zda budou pracovní veteráni indexováni z hlediska měsíčních plateb za tento status, rozhodují orgány konkrétního subjektu Ruské federace. Toto není regulováno na federální úrovni, takže regiony mohou provádět indexování nebo ne a mohou to dělat kdykoli.

Nejčastěji, pokud se kraj rozhodne indexovat platby pracovním veteránům, je to oznámeno na konci roku. Například zvýšení plateb od 1. ledna 2023 je oznámeno na konci roku 2022. Někdy region provádí místní indexaci souběžně s federální; v roce 2023 se tak stalo 1. února 2023.

 • Moskva. Platba je indexována od 1. ledna 2023, nyní je to 1264 rublů;
 • Moskevský region. Na začátku roku 2023 neproběhla žádná indexace. Standardní platba pro veterána práce je 168 rublů plus 507 rublů, pokud se upustí od dopravních výhod. Pro občany s více než 50 lety zkušeností – 1118 rublů;
 • Petrohrad. Zde pracovní veteráni dostávají 1113 XNUMX rublů navíc k pojistnému důchodu;
 • Leningradská oblast – zde byla pro rok 2023 schválena částka 820 rublů;
 • Krasnodarské území, o indexaci pro rok 2023 se zatím nemluvilo. Částka je stejná jako v roce 2022 – 618 rublů;
 • Novosibirská oblast. Standardní platba na začátku roku 2023 je 501 rublů. Zvyšuje se na 835 rublů, pokud je občan s nízkými příjmy.

O aktuální výši plateb se dozvíte na oficiálních stránkách krajské samosprávy

Ověřte si prosím u úřadů ve vašem regionu přesnou částku platby za rok 2023 a zda byla indexována. Informace o sociálních platbách a jejich indexaci jsou k dispozici také na oficiálních stránkách krajské vlády.

Co dalšího patří pracovním veteránům?

 • bezplatná výroba a opravy zubních protéz. Toto právo lze uplatnit jednou za 3 roky nebo jednou za 6 let, pokud je protéza vyrobena z drahého materiálu;
 • bezplatné cestování pozemní dopravou. Pracovní veterán může tuto dávku odmítnout, v takovém případě bude k platbě přidáno 466 rublů;
 • bezplatné cestování v příměstské železniční dopravě. Pokud výhodu odmítnete, bude k platbě přidáno 209 rublů. Pokud občan odmítne všechny dopravní výhody, další částka bude 507 rublů;
 • 50% kompenzace za účty za energie;
 • kompenzace za telefonní služby – 220 rublů měsíčně;
 • sleva na cestování vodní dopravou (příměstská doprava) 50 %;
 • bezplatná sluchadla každé 4 roky;
 • poskytování poukázek do sanatoria a resortu pro pracovní veterány s průměrným rodinným příjmem na hlavu nižším než dvojnásobek životního minima;
 • jednou ročně jsou ze zdravotních důvodů občanovi poskytovány protetické a ortopedické výrobky zdarma;
 • pokud veterán pokračuje v práci, má právo na dovolenou za kalendářní rok ve dnech, které mu vyhovují, a na neplacenou dovolenou až po dobu 35 dnů v roce.
ČTĚTE VÍCE
Kolik stojí instalace rádia se zadní kamerou?

Pracovní veteráni mají kromě plateb od krajské vlády nárok na různé benefity

Toto jsou příklady výhod pro pracovní veterány v moskevské oblasti; tento seznam lze nazvat rozsáhlým. Každý region má své – v některých je to přibližně stejné, v jiných méně. A často se stává, že pracovní veterán ví pouze o platbě, která mu náleží a její indexaci, a neví ani o dalších výhodách. Podívejte se proto na seznam ve vašem regionu a zažádejte si o výhody, na které máte nárok.

Často kladené dotazy

Důchody a další federální platby splatné veteránům práce budou indexovány podle plánu. Pokud mluvíme konkrétně o platbě za status pracovního veterána, je indexována rozhodnutím krajské vlády. Zkontrolujte informace pro váš region.

Přiřazení, výpočet a indexace této platby je úkolem krajské samosprávy. Každý region rozhoduje o indexování nezávisle, proto si informace ověřte konkrétně v místě svého bydliště.

Ne, od 1. února jsou indexovány pouze měsíční platby, které jsou přiřazeny na federální úrovni. Platba pracovním veteránům je regionálním přínosem a kraj sám rozhoduje o tom, zda indexaci provést a kdy ji provede.

Každý kraj se rozhoduje individuálně. Indexace navíc nemusí být v tomto roce provedena.