Myšlenka vytvořit jednotrubkový topný systém v soukromém domě se může na první pohled zdát lákavá. Je pravděpodobné, že jedna trubka místo dvou je mnohem levnější. Asi bude jednodušší takový systém nainstalovat. Jedna trubka může být dokonce umístěna pod podlahovou lištu – není těžké ji schovat, nejsou to dvě trubky.

Pojďme na to přijít jeden po druhém: je to opravdu levnější? Je to jednodušší? Nejdůležitější ale je, jak se bude jednotrubkový systém chovat v provozu? Bude topení v domě prostě nekvalitní? Budou nedostatky systému příliš výrazné? A proto jednotrubka (Leningrad) nebude vůbec použitelná.

Kolik radiátorů a jak je zapojit

Kolik radiátorů je v domě? Dnes by byl obyčejný dům budovou s podkrovím a vytápěnou plochou 200 metrů čtverečních. Přitom dole je asi tucet radiátorů a v podkroví 5. Pokud uvažujete o jednopatrovém domě o 100 metrech čtverečních, budete potřebovat minimálně 8 topných zařízení.

Pokud jsou spojeny s jednou trubkou v sérii jedna po druhé, pak se tato trubka ukáže jako studená, za normálních parametrů topné sítě.

Pokud jsou připojeny paralelně k jedné trubce, bude tato trubka „ledová“, pokud jsou topné charakteristiky normální.
Ale co znamená slovo „obyčejné“?

Zapínání radiátorů jednou trubkou

Normální specifikace

Při vytváření vytápění se vše spíše minimalizuje, zjednodušuje a zlevňuje.

K pohybu chladicí kapaliny se používají oběhová čerpadla, tichá a s nízkým výkonem. Maximální výkon motoru je obvykle do 100 W. Nejnovější počítačem řízené modely si dokážou samy zvolit nejekonomičtější provozní režim a uživatelé jsou rádi, když se na displeji zobrazí spotřeba 12 W při ploše domu 150 metrů čtverečních.

Energeticky úsporné tepelné čerpadlo

Používají se trubky o vnitřním průměru 16 mm pro jeden nebo dva radiátory a 20 mm pro skupinu do 6 kusů, 25 mm již může být hlavní vedení od kotle pro celý dům.
Co se stane s jednotrubkovou, pokud se na ni toto všechno aplikuje?

Úspory při vytváření a provozu

Pokud je vytvořen jednotrubkový systém s progresivními (ekonomickými) parametry vytápění, pak nebude fungovat v domácím měřítku (5 a více radiátorů v kruhu), protože poslední radiátory budou studené.

Konvenční oběhové čerpadlo nezajistí rychlost přenosu tepla (nedodá potřebnou energii pro sekvenční aktivaci). A obvyklý průměr potrubí vytvoří příliš velký hydraulický odpor při pokusu o zvýšení průtoku kapaliny.

ČTĚTE VÍCE
Jaké dřevo je nejlepší použít na prkénko?

K ohřevu posledního zařízení v ringu potřebujete výkonné čerpadlo a kruhovou trubku o velkém průměru.

Masivní jednotrubkový systém vytápění

Jaká je teplota radiátorů v Leningradu

Při sériovém připojení k jedné trubce budou radiátory odebírat část energie a postupně ochlazovat chladicí kapalinu. Pokud je teplota přívodu +60 stupňů, pak na každém radiátoru bude ztráta při normální cirkulaci chladicí kapaliny (až 30 W na čerpadlo) přibližně 7% nebo 4 stupně. Pak bude výkon ze 4. radiátoru plus 48 stupňů C. Ale 5. v kruhu už nebude vhodný pro topení. A třeba na osmém radiátoru v ringu bude 32 stupňů, prostě zima.

rozložení teploty v jednotrubkovém topném systému

Vyrovnání teploty mezi přívodem a zpátečkou je možné pouze s velkým průměrem potrubí a výkonným čerpadlem, které vytváří dostatečný průtok chladicí kapaliny.

Nehospodárné jednotrubkové pro velké domy

Ve velkých domech s několika desítkami radiátorů, kde provozní ztráty nejsou příliš velké, můžete zvážit možnost jednotrubkového topného systému.

  • Je použita ocelová trubka velkého průměru (od 50 mm) podle konstrukčního výpočtu se speciálním čerpadlem, které vytváří značnou rychlost pohybu kapaliny, až na hranici hluku v potrubí. Trubka je umístěna podél prstence vnější stěny ve vnitřním podlahovém prostoru.
  • Na potrubí jsou napojeny dvojice vývodů pro radiátory nebo podlahové konvektory pod vysokými okny. Tlakový rozdíl vzniká nejen díky ochlazování kapaliny v zařízeních, ale především díky instalaci plachty do potrubí na přívodním potrubí.
  • Značné náklady na výstavbu a provozní ztráty jsou kompenzovány vysokým topným výkonem a nejsou významné, pokud se uvažuje o celkové nákladné části výstavby takového domu. S poklesem plochy vytápění se role těchto nákladů zvýší a ukážou se jako nepřijatelné.

Proč tak plýtvání

Je možné při tvorbě a zejména při provozu plýtvat prostředky a vytvářet tak nehospodárný systém vytápění? Tam, kde je možné použít 20 W pro cirkulaci, se spotřebuje 200 W. (?), Kolik přesně – ukážou pouze výpočty pro konkrétní hydraulickou síť, ale v každém případě – mnohonásobně více.

Zůstává nejasné, proč je drahý provoz nutný, protože za pouhý jeden den je rozdíl kilowatt nebo dva energie a za roky provozu se vyhodí slušné peníze.

Další způsoby teplotního vyrovnání – hloubkové vyvážení prvních radiátorů – celý systém ještě prodražují a provozně jsou nestabilní. Doporučeným řešením je zvětšení plochy radiátorů pro kompenzaci teplotních ztrát. Ale pak by osmý v kruhu měl mít dvakrát větší plochu než ten první – příliš nehospodárný způsob vytápění.

ČTĚTE VÍCE
Co se stane, když do epoxidové pryskyřice přidáte příliš mnoho tvrdidla?

Když se průměr trubky zdvojnásobí, její náklady rostou rychleji. Náklady na jeho armatury a kohoutky se několikrát zvyšují. Každý instalační technik řekne, že funkční jednotrubka o průměru 32 mm pro 10 radiátorů bude stát více než dvoutrubka položená s trubkou 20 a 16 mm (dvě slepé konce po 5 kusech).

dvoutrubkový systém tenkých trubek

Montážník navíc (s největší pravděpodobností) dodá, že takto velké tvarovky a trubky se instalují obtížněji.
Jednotrubková trubka s velkým průměrem trubky bude stát více na vytvoření.

Kde a jak se používají jednotrubkové?

Ve výrobě se stává, že je potřeba vytápět velké plochy. Pak se ukazuje, že zdejší kotelna bude efektivnější s jednotrubkovým systémem o délce kilometr, se stovkami připojených topných zařízení a výkonným čerpadlem.

Jednotrubkové systémy lze nalézt všude v centralizovaných sítích vícepodlažních budov, protože stoupačkou vytápění je tento systém s vysokou cirkulací.

Když je Leningrad racionálnější v soukromém zemědělství

Jednotrubkový systém bude jednoznačně racionální při vytváření vytápění v malé místnosti, maximálně 4 radiátory v jednom kruhu, ale až 3 je lepší. Lze je dokonce zapojit do série za sebou s polypropylenovou trubkou o vnějším průměru 25 mm, aby nedošlo k přetížení oběhového čerpadla o minimální velikosti 25/40.

Jeden radiátor připojený k jedné trubce

Jak vytvořit jednotrubkový topný systém

Jednou z možností pro vytvoření jednotrubkového topného systému v malém soukromém domě je vytvoření 2 nebo 3 prstenců se 2 – 3 radiátory v každém. Teoreticky je to možné, pokud je kotel umístěn ve střední části objektu a z jeho potrubí lze pokládat topné prstence v různých směrech. Například v jednom křídle domu jsou 4 radiátory, ve druhém 3 a 3 v podkroví.
Přibližné schéma dvoutrubky pro jeden topný kroužek pro 3 zařízení.

Normální poloha při zapnutí radiátorů na jedné trubce

Dům bude mít jednotrubkový topný systém přijatelné kvality pro rovnoměrné vytápění 10 ks. radiátory, jednodušší, ekonomičtější a levnější, než kdyby byla tato zařízení propojena dvěma trubkami.

Problém je ale v tom, že takové uspořádání kotle se schopností uzavřít prstence 3 radiátorů jednou trubkou je vzácné. Častěji je kotel umístěn v technické místnosti v krajní části domu. A pak je nutné položit buď dlouhé slepé uličky – každý 5 zařízení, nebo jeden prstenec po obvodu se všemi spotřebiteli v něm zahrnutými – musí být vytvořen ze dvou trubek, používá se schéma procházejícího připojení – jak vytvořit jízdu. ..

ČTĚTE VÍCE
Co je hlavním stavebním materiálem pro svaly?

Montáž samotížného jednotrubkového – topení pro zahradní domek

Když je někde v odlehlém domě problém s elektřinou, optimálním se stane gravitační systém – 3 – 4 radiátory v jednom kruhu. Používají se trubky o průměru 30 mm (vnitřní). Je vhodné použít ocelové trubky o průměru 40 – 50 mm. Kotel je instalován v jímce – vedení topení je pod vedením chlazení, tzn. střed radiátorů, teprve potom dojde k cirkulaci.

Samotížné jednotrubkové vytápění

Alternativní možností je přivést kovové potrubí do zvýšené expanzní nádrže otevřeného typu. Je umístěn pod stropem, ohřívá vzduch nahoře a zvedá chladicí potrubí. Z ní jsou rozvody v celém domě jednou trubkou, lze použít i plastové varianty, přes 3 radiátory a zpět ke kotli. Systém se ukazuje jako drahý, ale je nepostradatelný tam, kde není elektřina.

Připojení radiátorů

Existuje několik možností pro zapnutí radiátorů v jednotrubkovém topném systému.

    Vytvoření sekvenčního připojení je nejekonomičtější. Použijte až 3 ks. topná zařízení.

Sekvenční aktivace všech radiátorů

Zapínání radiátorů z horního přívodu během Leningnadky

Připojení baterií k jedné trubce zespodu

Paralelním připojením je možné vyvážit první radiátory ve velkých prstencích, aby se vyrovnala teplota v celém řetězci. Ale jak se doporučuje, tento způsob není život zachraňující, pokud jsou parametry sítě normální a odborníci pouze doporučují síť ještě prodražit zvětšením velikosti nejnovějších baterií.

Použité materiály a vybavení

Používá se hlavně kotel na tuhá paliva, protože automatizované možnosti se zřídka používají v malých budovách (s jedním potrubím) se 3 – 4 radiátory v topném kruhu. Je zvoleno oběhové čerpadlo 25/40, pro které je maximální výhřevná plocha až 150 mXNUMX. v zatepleném domě. Doporučené potrubí pomocí třícestného ventilu pro ochranu proti návratu chladu. Stejně tak elektrická ochrana proti přehřátí a ochlazení kotlem po ukončení spalování.

Jak připojit kotel k topnému systému

Elektrický okruh pro čerpadlo kotle na tuhá paliva

Polypropylenové trubky 25 mm (vnější), nebo kovoplastové trubky 20 mm. Připojovací kohouty – 20 mm (16 mm). Vyvažovací ventil na prvním radiátoru místo uzavíracího ventilu.

Kotel je dále vybaven bezpečnostní skupinou a zpětným filtrem před čerpadlem.