Při rekonstrukci nebo stavbě novostavby často vzniká potřeba instalace elektrických rozvodů. Jedním z klíčových bodů v tomto procesu je určení počtu spojovacích krabic potřebných k připojení elektrických spotřebičů a zásuvek v místnosti. V tomto článku se podíváme na několik tipů a triků, které vám pomohou určit správný počet spojovacích krabic.

Plánování umístění elektrických rozvodů

Než začnete instalovat elektrické vedení, je nutné pečlivě naplánovat umístění spojovacích krabic. Posuďte počet a typ elektrických spotřebičů, které budou v místnosti připojeny, a také kam instalovat zásuvky. Vezměte prosím na vědomí, že rozvodné skříně musí být instalovány tak, aby byly přístupné pro údržbu a opravy.

Výpočet počtu rozvodných skříní

Určení počtu propojovacích krabic závisí na několika faktorech, jako je velikost místnosti, počet elektrických spotřebičů a zásuvek a vzdálenost mezi nimi. Obecně se doporučuje instalovat jednu spojovací krabici na každých 4-6 vývodů nebo na každých 5-7 metrů délky kabeláže. Pokud má místnost složité uspořádání nebo velkou plochu, lze počet distribučních boxů zvýšit.

Je důležité vzít v úvahu, že při určování počtu spojovacích krabic je nutné dodržovat bezpečnostní a elektrické bezpečnostní normy. Vždy dodržujte pokyny výrobce a poraďte se s kvalifikovaným elektrikářem.

Nezapomeňte, že při plánování instalace odbočných krabic byste měli věnovat pozornost i možnosti rozšíření elektroinstalace v budoucnu. Redundance a flexibilita elektroinstalačního systému pomůže vyhnout se nutnosti další práce a nákladů v budoucnu.

Počet rozvodných skříní v místnosti

Určení počtu potřebných spojovacích krabic v místnosti je důležitým krokem při provádění elektrických prací. Rozvodné krabice jsou určeny k připojení elektrického vedení k různým elektrickým zařízením a také k ochraně vodičů před poškozením a požárem.

Chcete-li určit počet spojovacích krabic potřebných v místnosti, je třeba zvážit několik důležitých faktorů:

 1. Oblast místnosti. Čím větší je plocha místnosti, tím více spojovacích krabic bude potřeba. Doporučuje se instalovat alespoň jednu rozvodnou skříň na každých 4-6 metrů čtverečních místnosti.
 2. Počet elektrických spotřebičů. Pokud má místnost velký počet elektrických spotřebičů, měly by být instalovány další rozvodné skříně, které je připojí k elektrické síti. Upozorňujeme, že každý spotřebič musí mít v rozvodné skříni samostatný vypínač nebo jistič.
 3. Účel místnosti. V závislosti na účelu místnosti mohou být vyžadovány další rozvodné skříně. Například v koupelně se doporučuje instalovat speciální vodotěsné krabice.
 4. Umístění zásuvek. Instalace rozvodných krabic by měla být optimální pro snadný přístup k zásuvkám. Doporučuje se instalovat rozvodné skříně v blízkosti odběrných míst.

Pro určení počtu rozvodných skříní v místnosti je tedy nutné vzít v úvahu plochu místnosti, počet elektrických spotřebičů, účel místnosti a umístění zásuvek. Přesný počet a umístění spojovacích krabic v místnosti je vhodné konzultovat s elektrikářem.

Proč jsou v místnosti potřebné propojovací krabice?

Spojovací krabice hrají důležitou roli v elektrickém zásobování místnosti a zajišťují bezpečnost a snadné použití elektrických zařízení. Jsou to speciální krabice, ve kterých jsou umístěny propojovací vodiče a zásuvky, a jsou pokryty speciálními kryty. Zde je několik důvodů, proč musíte použít spojovací krabice:

 1. Ochrana před úrazem elektrickým proudem: Spojovací krabice poskytují bezpečnost tím, že zabraňují náhodnému kontaktu s obnaženými vodiči a zabraňují úrazu elektrickým proudem.
 2. Pohodlí použití: Propojovací krabice umožňují připojit více elektrických zařízení současně, což usnadňuje jejich použití a poskytuje flexibilitu.
 3. Prevence přetížení sítě: Rozvodné skříně rozdělují elektrickou zátěž mezi různé vodiče, čímž zabraňují přetížení sítě a zkratům.
 4. Snadná instalace a údržba: Rozvodné krabice jsou vhodné pro instalaci a údržbu, protože kombinují všechny propojovací vodiče na jednom místě a v případě potřeby k nim usnadňují přístup.
 5. Estetický vzhled: Propojovací krabice umožňují skrýt vodiče a umístit elektrické zásuvky způsobem, který zachová estetický vzhled místnosti.
ČTĚTE VÍCE
Kde je lepší dát ledničku do kuchyně v Chruščovovi?

Obecně je použití rozvodných skříní nedílnou součástí bezpečného a pohodlného elektrického napájení místnosti. Zjednodušují používání elektrických zařízení, předcházejí možným rizikům úrazu elektrickým proudem a požáru a přispívají k estetickému ztvárnění místnosti.

Jak určit počet distribučních boxů

Rozvodné krabice slouží k pohodlné a bezpečné organizaci elektrických přípojek v místnosti. Umožňují skrýt vodiče a zabránit možnému poškození. Chcete-li určit požadovaný počet spojovacích krabic, postupujte podle těchto pokynů:

 1. Posuďte počet a typ elektrických spotřebičů, které budou v místnosti připojeny. Zvažte všechny zásuvky a světla, která budou použita.
 2. Vypracujte plán umístění elektrických přípojek a elektroinstalace. Zvažte místa, kde jsou vyžadovány zásuvky, a potenciální umístění svítidel.
 3. Určete počet připojovacích bodů, které budou vyžadovány pro každý elektrický spotřebič. Upozorňujeme, že některá zařízení mohou používat více bodů připojení.
 4. Umístěte spojovací body do plánu a spočítejte celkový počet. Mějte na paměti, že každý bod připojení bude vyžadovat vlastní spojovací krabici.
 5. Určete velikost a typ spojovacích krabic, které chcete. Vezměte prosím na vědomí, že některé přístroje mohou vyžadovat velké krabice pro všechna připojení.
 6. Vypočítejte celkový počet rozvodných boxů na základě počtu přípojných míst a zvolené velikosti boxu.

Pro větší spolehlivost a bezpečnost se doporučuje instalovat o něco více spojovacích krabic, než je nutné. To vám umožní mít záložní body připojení a vyhnout se přetížení. Pamatujte také, že pro odbornou a bezpečnou instalaci elektrického zařízení je nejlepší kontaktovat kvalifikovaného elektrikáře.

Doporučení pro umístění rozvodných skříní v místnosti

Při umisťování spojovacích krabic v místnosti je třeba zvážit několik důležitých aspektů. Níže jsou uvedeny některé pokyny, které vám pomohou určit optimální počet a umístění spojovacích krabic.

1. Umístění krabic

 • Zaměřte se na rovnoměrné rozložení spojovacích krabic po celé místnosti. Umístěte je na různé stěny tak, aby byly přístupné z různých částí místnosti.
 • Zvažte umístění elektrických spotřebičů a zařízení. Umístěte krabice v blízkosti oblastí, kde bude potřeba elektrické připojení.
 • Před instalací propojovacích krabic si uvědomte všechny překážky, které mohou bránit přístupu, jako je nábytek nebo jiné předměty.

2. Počet krabic

 • Určete počet potřebných rozvodných skříní v závislosti na plánovaném elektrickém vybavení. Možná budete muset konzultovat odborníka, abyste posoudili rozsah práce.
 • Doporučuje se nainstalovat několik dalších spojovacích krabic, abyste měli náhradní přípojky pro budoucí úpravy a doplnění systému.
ČTĚTE VÍCE
Lze broušení použít k mazání řetězu elektrické pily?

3. Vzdálenost mezi krabicemi

 • Udržujte optimální rozestupy mezi spojovacími krabicemi, abyste zajistili snadný přístup a údržbu v případě potřeby.
 • Zvažte specifika místnosti; například větší místnosti mohou vyžadovat více spojovacích krabic umístěných dále od sebe.
 • Vyhněte se příliš malým rozestupům krabic, aby nedošlo k přetížení a propletení vodičů.

4. Bezpečnostní pravidla

 • Spojovací krabice musí být instalovány na bezpečném, odolném a rovném povrchu.
 • Ujistěte se, že krabice jsou uloženy na bezpečném místě a jsou chráněny před náhodným poškozením nebo přístupem dětí.
 • Při práci s propojovacími krabicemi dodržujte všechna pravidla a doporučení týkající se elektrické bezpečnosti.

Dodržováním těchto pokynů můžete určit optimální počet a umístění propojovacích krabic ve vaší místnosti a zajistit tak efektivní a bezpečné používání elektrických zařízení.

Důležité body při instalaci spojovacích krabic

Při instalaci spojovacích krabic v místnosti je třeba zvážit několik důležitých věcí, abyste zajistili, že budou správně fungovat a jsou bezpečné.

1. Umístění

Vyberte optimální místo pro instalaci spojovací krabice. Musí být přístupný pro vodiče a kabely a také vhodný pro připojení a údržbu. Připevněte krabici na stěnu nebo strop, kde není příliš vlhký přívod vody a elektřiny.

2. Rozměry

Zvažte velikost místnosti a počet drátů, které projdou krabicí. Ujistěte se, že krabice, kterou si vyberete, má dostatek místa pro všechny dráty a nebude přetížená.

3. Bezpečné upevnění

Ujistěte se, že je krabice bezpečně upevněna a že se nepohne ani nespadne. Použijte vhodné upevňovací prvky pro váš povrch (zeď, strop) a rám. To zaručuje bezpečnost a trvanlivost instalace.

4. Dodržování bezpečnostních pravidel

Při instalaci odbočných krabic dodržujte bezpečnostní předpisy a doporučení. V případě potřeby se poraďte s profesionálním elektrikářem nebo stavitelem, abyste se ujistili, že vaše instalace krabice splňuje požadavky.

5. Označování a dokumentace

Po instalaci krabice označte vodiče a označte je pro usnadnění budoucí údržby. Uchovávejte dokumentaci každého vodiče, abyste usnadnili sledování připojení a změn.

Dodržování těchto důležitých bodů při instalaci rozvodných skříní pomůže zajistit správné fungování a bezpečnost vaší elektrické sítě.

Výhody použití propojovacích krabic v místnosti

Rozvodné krabice jsou zařízení sloužící k rozvodu elektrických rozvodů v místnostech. Jsou navrženy tak, aby organizovaly a chránily drátové spoje a aby k nim byl v případě potřeby snadný přístup.

Zde jsou některé výhody použití spojovacích krabic ve vašem pokoji:

Bezpečnost: Spojovací krabice zabraňují poškození vodičů a snižují riziko požáru v důsledku nesprávného připojení. Také chrání vodiče před vnějšími faktory, jako je vlhkost nebo prach.

ČTĚTE VÍCE
Je možné neporušit nulu při připojení z generátoru?

Snadná instalace: Propojovací krabice usnadňují instalaci kabeláže v místnosti. Nabízejí vhodná místa pro připojení a oddělení vodičů a také pro umístění dalšího vybavení, jako jsou zásuvky nebo vypínače.

Estetický vzhled: Propojovací krabice dělají elektroinstalaci úhlednější a estetičtější. Skryjí drátové spoje a poskytují čistší vzhled místnosti.

Obslužnost: Spojovací krabice poskytují snadný přístup k vodičům a připojením pro údržbu a opravy. To vám umožní rychle a pohodlně detekovat a opravit potenciální problémy s kabeláží.

Použití propojovacích krabic v místnosti má mnoho výhod, díky kterým je elektroinstalace bezpečnější, pohodlnější a esteticky příjemná. Jedná se o nepostradatelný prvek pro vytvoření funkčního a bezpečného vnitřního elektrického systému.

Otázka-odpověď

Jak určit počet potřebných spojovacích krabic v místnosti?

Chcete-li určit počet potřebných spojovacích krabic v místnosti, musíte zvážit počet a typ elektrických zařízení, která budou připojena. Měli byste také vzít v úvahu plánované uspořádání nábytku a nutnost připojení zařízení v různých částech místnosti. V průměru se doporučuje instalovat alespoň 2-3 rozvodné skříně na místnost.

Jakou kapacitu by měly mít rozvodné skříně?

Kapacita rozvodných boxů musí být zvolena na základě celkového výkonu všech zařízení, která budou připojena. Rozvodné skříně obvykle používají pojistky nebo jističe, které jsou dimenzovány pro konkrétní zátěž. Výběr vhodných kapacitních boxů se doporučuje konzultovat s elektrikářem.

Je možné instalovat všechny zásuvky do jedné rozvodné krabice?

Všechny vývody v místnosti lze připojit do jedné rozvodné skříně, pokud její kapacita postačuje pro celkovou zátěž. Pro snadnější ovládání připojených zařízení a zamezení přetížení okruhu se však doporučuje instalovat více rozvodných skříní.

Jaké právní předpisy je třeba vzít v úvahu při instalaci spojovacích krabic?

Při instalaci spojovacích krabic musíte dodržovat normy elektrické bezpečnosti. V Rusku například existují PUE (Pravidla elektrické instalace), která upravují požadavky na projektování elektrických sítí a zařízení.

Jaká vzdálenost by měla být ponechána mezi spojovacími krabicemi?

Mezi rozvodnými skříněmi by měla být ponechána dostatečná vzdálenost pro snadnou obsluhu a údržbu. Obvykle se doporučuje ponechat vzdálenost minimálně 30 cm.Při instalaci rozvodných krabic ve vlhkých prostorách (například v koupelně) je však třeba dodržet další požadavky na ochranu proti vlhkosti.

Rozvodná skříň je nedílnou součástí elektroinstalace v bytě či domě. Jedná se o zařízení, které umožňuje kombinovat všechny elektrické vodiče a kabely a zároveň slouží jako ochrana a rozvod elektrické zátěže. Určení počtu rozvodných skříní v bytě je důležitým úkolem při plánování elektroinstalačních prací.

Vše závisí na velikosti a konfiguraci bytu, jeho elektrické zátěži a bezpečnostních požadavcích. Základním pravidlem při volbě počtu rozvodných skříní je princip logiky a pohodlnosti připojování elektrospotřebičů. Každá místnost nebo prostor s vysokou zátěží by měl mít vlastní rozvodnou skříň.

Odborníci doporučují instalovat rozvodné skříně každých 12-15 metrů kabelové trasy. Dále je nutné vzít v úvahu typ a počet elektrospotřebičů, které budou do boxu připojeny. Pokud plánujete instalovat velké množství zásuvek a spínačů v místnosti, pak s největší pravděpodobností budete potřebovat další rozvodnou skříň.

ČTĚTE VÍCE
Proč nemůžete zapnout klimatizaci při teplotách pod nulou?

Je důležité pamatovat na to, že plánování rozvodných krabic by měli provádět pouze lidé, kteří mají odpovídající kvalifikaci a zkušenosti s elektroinstalací. Nesprávná instalace nebo nesprávný počet krabic může způsobit přehřátí elektrického systému a způsobit požár. Pokud tedy nejste profesionál, je lepší se obrátit na specialisty.

Kolik rozvodných skříní je potřeba v bytě?

Počet rozvodných skříní, které je třeba v bytě instalovat, závisí na jeho dispozičním řešení a vlastnostech elektroinstalace. Obvykle jsou propojovací krabice instalovány tak, aby poskytovaly bezpečné a pohodlné připojení k elektrickým spotřebičům a zásuvkám.

V ideálním případě se doporučuje instalovat samostatnou spojovací krabici pro každou místnost v bytě, stejně jako pro kuchyň a koupelnu. To umožňuje flexibilnější připojení elektrických spotřebičů a zajišťuje bezpečné používání.

Také se doporučuje instalovat rozvodné skříně v prostorách, kde je připojeno velké množství zařízení, například v pracovních místnostech a obytných místnostech. To vám umožní vyhnout se přetížení elektrického vedení a zajistit spolehlivý provoz elektrických spotřebičů.

Při volbě počtu rozvodných skříní je také nutné vzít v úvahu vlastnosti elektrického vedení v bytě a potřeby jeho majitelů. Pokud elektrické vedení neodpovídá současným bezpečnostním normám nebo existují specifické potřeby pro použití elektrických spotřebičů, může být nutné nainstalovat další spojovací krabice.

Obecně platí, že počet rozvodných skříní v bytě by měl být dostatečný pro zajištění bezpečného a pohodlného používání elektrospotřebičů. Doporučuje se kontaktovat odborníka, který provede analýzu elektrického vedení a pomůže určit optimální počet spojovacích krabic pro váš byt.

Pravidla pro instalaci spojovacích krabic

Instalace rozvodných skříní je jednou z důležitých etap elektroinstalačních prací v bytě. Správná instalace krabic zajišťuje bezpečné a účinné elektrické vedení. Chcete-li to provést, musíte dodržovat následující pravidla:

 1. Výběr místa instalace. Rozvodné krabice se instalují na místa, která jsou viditelná a snadno se obsluhují, jako jsou stěny nebo stropy. Nedoporučuje se instalovat boxy do vlhkých prostor nebo na místa, kde mohou být vystaveny negativním vlivům (například na přímém slunci).
 2. Správný výběr velikostí a typů krabic. Při výběru krabic je třeba zvážit počet vodičů, které jimi projdou. Navíc je potřeba počítat s tím, že v boxu by měl být dostatek volného místa pro pohodlnou práci s dráty.
 3. Správné připojení vodičů. Vodiče musí být připojeny v souladu s elektrickými a bezpečnostními předpisy. Nebalte vodiče pevně do krabice ani nepoužívejte nevhodné konektory.
 4. Správná fixace krabice. Krabice musí být bezpečně připevněna k povrchu, aby se zabránilo jejímu pohybu nebo pádu. K upevnění se obvykle používají speciální držáky nebo šrouby.
 5. Správné označení krabic. Každá spojovací krabice by měla být označena, aby se usnadnila budoucí údržba a opravy. Označení lze provést pomocí samolepek nebo označení přímo na krabici.
ČTĚTE VÍCE
Kolik stojí montáž kovových vchodových dveří?

Dodržování těchto pravidel zajistí bezpečnost a spolehlivost elektrického vedení v bytě a také usnadní jeho údržbu.

Doporučení pro počet rozvodných skříní v bytě

Počet rozvodných skříní v bytě závisí na velikosti a složitosti elektrického systému a také na uspořádání prostor.

 • Ve standardním jednopokojovém nebo dvoupokojovém bytě obvykle stačí jedna rozvodná skříň. Bude obsahovat všechny potřebné skupiny strojů pro každý elektrický obvod (osvětlení, zásuvky, spotřebiče) a potřebná ochranná zařízení.
 • Ve větších bytech nebo v bytech s mnoha elektrickými spotřebiči může být zapotřebí další rozvodná skříň. To může být nutné například pro rozdělení spotřeby mezi různá podlaží nebo zóny v bytě.

Je také vhodné zvážit následující faktory:

 1. Uspořádání prostor: Pokud byt zajišťuje elektrické vedení v různých zónách nebo podlažích, může být zapotřebí několik rozvodných skříní.
 2. Spotřebitelé elektřiny: Pokud je v bytě velké množství elektrických spotřebičů, zásuvek a osvětlovacích bodů, může být nutné instalovat další rozvodné skříně, aby byla zajištěna bezpečnost a snadné použití.
 3. Bezpečnost: Pro zajištění bezpečnosti a minimalizaci rizik spojených s možným přetížením nebo zkratem se doporučuje instalovat samostatné skupiny jističů a diferenciálních jističů na každý elektrický obvod.

Je důležité si uvědomit, že bez elektrotechnického vzdělání nebo zkušeností se samostatný návrh a instalace elektrických zařízení velmi nedoporučuje. Obraťte se na kvalifikované odborníky, abyste zajistili správnou a bezpečnou instalaci propojovacích krabic a elektrických rozvodů ve vaší domácnosti.

Otázka-odpověď

Kolik rozvodných skříní by mělo být v bytě?

Počet rozvodných skříní v bytě závisí na jeho dispozici a potřebě připojení elektro, telefonu a zařízení poskytovatele internetu. V bytě obvykle stačí 2-3 rozvodné skříně.

Jak vybrat správné místo pro instalaci rozvodné skříně?

Chcete-li vybrat místo pro instalaci propojovací krabice, měli byste vzít v úvahu přístupnost kabelů, možnost provedení potřebné komunikace a snadnou údržbu. Rozvodné skříně se doporučuje instalovat na místa, kde nebudou překážet pohybu a nebudou umístěny ve vlhkých prostorách.

Jaké jsou požadavky na kabeláž při instalaci spojovací krabice?

Při instalaci spojovací krabice je nutné dodržovat požadavky na elektrickou bezpečnost, včetně spolehlivého upevnění vodičů, použití ochranných clon a izolace. Kromě toho musí být vodiče odděleny podle jejich funkčního účelu a správně připojeny k příslušným zařízením nebo zařízením.

Který model rozvodné skříně je lepší vybrat?

Výběr modelu rozvodné skříně závisí na individuálních potřebách a preferencích a také na požadavcích a doporučeních výrobců zařízení. Doporučuje se vybrat krabice vyrobené z nehořlavých materiálů, se snadným přístupem k vodičům a ochranou před vlhkostí a prachem.

Mohu si rozvodnou skříň nainstalovat sám?

Instalace spojovací krabice může být provedena sami, ale vyžaduje znalosti a dovednosti v oblasti elektroinstalace. Pokud si nejste jisti svými schopnostmi, doporučuje se obrátit se na profesionály, abyste se vyhnuli chybám a zajistili bezpečnost práce.