Stavebnictví, kde se beton hojně používá, zažívá období růstu. Toto odvětví se aktivně rozvíjí díky státní podpoře – vláda přiděluje granty a dotace na občanskou a průmyslovou výstavbu. To vše dělá z výroby betonu slibný dlouhodobý projekt.

Ale zahrnuje velké kapitálové investice, rizika bankrotu a vyžaduje pečlivé plánování všech fází jeho realizace. Klíčové podniky, které jsou zaměřeny na výrobu betonu, fungují stacionárně nebo se zaměřují na obří stavební firmy.

Betonárna

Ekonomickou možností pro zahájení vlastního podnikání je malá továrna vybavená moderním zařízením (nejlépe automatizovanou linkou). To vám umožní minimalizovat ruční práci a zvýšit produktivitu.
Pro úspěšnou realizaci nápadu je důležitý směr činnosti. Vybírá se ve fázi plánování.

Nejběžnějším typem betonu je těžký. Je žádán všude a aktivně se používá ve stavebních pracích. Ale konkurence mezi takovými továrnami je také vysoká.

Silikátový beton je moderní materiál, který je odolný vůči vnějším negativním vlivům. Jeho cena je vyšší, což neovlivňuje poptávku. Výhodou materiálu je jeho schopnost odpuzovat vlhkost.

Dekorativní, lehký beton, používaný při dokončovacích pracích. Jedná se o ekonomičtější projekt s nižšími investicemi a rychlejší dobou návratnosti.
Na základě zvolené koncepce nakupují suroviny a zařízení, sestavují odhady nákladů a plánují budoucí ziskovost výroby.
Podívejme se níže, co zahrnuje kompetentní obchodní strategie.

Klady a zápory podnikání ve výrobě betonu

Klady a zápory podnikání ve výrobě betonu

V této oblasti činnosti potenciální investory přitahují:

 • vysoká poptávka – beton je široce používán v různých oblastech a pokud je kvalita výrobku správná, nejsou žádné problémy s prodejem;
 • multiformát – rozsah podniku, koncept je zvolen na základě finančních možností a priorit podnikatele;
 • ziskovost – s odpovídajícími cenami surovin a kompetentním řízením výroby je tento ukazatel poměrně vysoký;
 • rychlá návratnost investice – krátký cyklus od výroby k prodeji produktů umožňuje rychle vrátit vynaložené peníze.

Může se zdát, že betonárna je zárukou stálosti a stability. Ale podnikání má také své nevýhody, jejichž ignorování vede k finančním ztrátám:

 • sezónnost – během chladného období se poptávka snižuje trojnásobně. Pokud je otevření závodu naplánováno na podzim-zima, připravte se na to, že doba návratnosti bude delší, než bylo plánováno, a rizika finančního deficitu v této fázi se zvýší;
 • konkurence – obliba betonu jako jednoho z hlavních stavebních materiálů nezaručuje, že poptávka zůstane konstantní. Velké množství velkých podniků představuje vážné nebezpečí úpadku – pro malý závod není snadné najít trvalé prodejní kanály;
 • dobrá lokalita – pokud je lokalitou projektu malé město, kde se téměř nestaví, je nápad odsouzen k neúspěchu. To platí zejména tam, kde podobný podnik již funguje;
 • ceny – pokud nejste připraveni nabídnout produkt za cenu udávanou monopolními výrobci, nepočítejte s vysokou poptávkou.

Jak otevřít malou betonárku

Strategie postupu krok za krokem pomáhá vyhnout se zbytečným výdajům, šetří časové zdroje a minimalizuje rizika bankrotu.

Jak otevřít malou betonárku

Postupujte podle algoritmu:

 • zaregistrujte svůj podnik, shromážděte potřebné dokumenty a povolení. Zaregistrujte se pro daňové účely;
 • analyzovat situaci na trhu v regionu – určit úroveň rozvoje stavebnictví, zhodnotit práci stávajících podniků, vypracovat konkurenční výhody;
 • provést odhad nákladů. Finanční plán optimalizuje výdaje a pomáhá posoudit ekonomickou proveditelnost projektu;
 • najít území a prostory pro umístění zařízení. Koupit do vlastnictví nebo pronajmout;
 • vypracovat prodejní kanály – spustit inzerci, rozesílat nabídky spolupráce. Používejte internet, média;
 • koupit jednotky, nastavit vybavení, provést zkušební provoz;
 • vyhledávat dodavatele surovin, uzavírat smlouvy o spolupráci;
 • najmout zaměstnance, v případě potřeby je vyškolit;
 • vydávat certifikáty pro produkty, po kterých můžete zahájit výrobu.
ČTĚTE VÍCE
Lze lithium-iontovou baterii nabíjet běžnou nabíječkou?

Analyzujeme poptávku a nabídku konkurentů

Analytika je hlavním faktorem úspěchu. Studium poptávky a hodnocení konkurenceschopnosti umožňuje nejen zvolit správný směr činnosti, ale také snížit náklady ve fázi propagace projektu. Ti podnikatelé, kteří jednají slepě, se častěji setkávají s výrobními a finančními problémy, které často končí bankrotem.

Analýza poptávky

Hodnocení konkurenceschopnosti je důležité při vytváření cenové politiky. Mějte na paměti, že rozdíl mezi nabídkou a poptávkou je menší než 1 %.
Kromě toho je podnikání geograficky specifické. Přeprava zboží na velké vzdálenosti zvyšuje náklady a činí jej nekonkurenceschopným. Proto je důležité provést průzkum trhu ve vašem regionu a nespoléhat se na obecné průmyslové statistiky.

Obvyklé metody, jak získat klienta, v tomto případě téměř nefungují. Pokud se výstavba ve městě nerozvíjí, úroveň prodeje bude nízká, i když je váš beton levnější než u konkurence.

Klíčem ke stabilitě ale bude dlouhodobá smlouva se stavební firmou. Již ve fázi plánování pracují na prodejních kanálech – rozesílají obchodní návrhy specializovaným organizacím. Jsou to vaši potenciální zákazníci.

Jaká povolení jsou potřeba?

Při výběru právního stavu se zaměřují na budoucnost. Registrace jednotlivých podnikatelů je nepraktická i pro malé objemy. Stavební firmy se zdráhají spolupracovat se soukromými podnikateli.

Povolení dokumentů

Optimální formát je LLC. Kromě prodejních kanálů tento status otevírá vyhlídky na účast ve vládních programech a zvyšuje šance na získání grantů, zvýhodněných půjček, federálních a regionálních dotací.

Balíček dokumentů pro registraci LLC:

 • aplikace;
 • INN;
 • charta;
 • běžný účet;
 • potvrzení o převodu cla.

Kód činnosti podle systému OKVED: 23-20-2.

Schéma zdanění je zjednodušený daňový systém se sazbou 7 % z rozdílu mezi ziskem a investicemi. Upozorňujeme, že tento systém má limity na výši ročního příjmu.
Tento typ činnosti nepodléhá povinnému udělování licencí.

Chcete-li začít, potřebujete oprávnění:

 • Rospotrebnadzor;
 • hygienická služba;
 • požární inspekce.

Pro suroviny jsou vyžadovány certifikáty kvality.

Koupě nebo pronájem pozemku pro stavbu betonárny

Zda stavět na vlastním pozemku nebo si parcelu pronajmout, je na rozhodnutí každého. Pro ty, kteří jsou zaměřeni na budoucnost, sní o velkovýrobě, vstupu na meziregionální trh, je lepší získat vlastnictví půdy. Investovat miliony do výstavby vlastní továrny na cizím pozemku není praktické.

Pokud právě zkoušíte drobné podnikání a nejste si jisti, že mini dílna na výrobu betonu je vaším směrem, neriskujte. Ideální variantou je smlouva o pronájmu pozemku.

Výrobní jednotky

Výrobní jednotky

Při výběru jednotek pro výrobu betonu se řídí následujícími kritérii:

 • výrobek musí být vysoce kvalitní;
 • technologický postup je jednoduchý a přehledný;
 • objem vyrobené směsi je regulován na základě potřeb v konkrétním okamžiku a fázi výstavby zařízení;
 • manévrovatelnost a mobilita jednotek – neměli byste mít problémy s dopravou směsi na staveniště. Chápete, že zpoždění v tomto případě je nepřijatelné.

Rada! Nekupujte jednotky od pochybných výrobců – důvěřujte pouze důvěryhodným značkám. Čínské linky jsou levnější, ale také se častěji kazí. A nucené odstávky jsou nejkratší cestou k bankrotu.

Navzdory jednoduchosti technologie se při nákupu zařízení upřednostňují automatizované linky – to je výhodnější než výběr jednotek samostatně.

ČTĚTE VÍCE
Je bezpečné pít kokosové mléko po datu spotřeby?

Automatická linka zahrnuje:

 • bunkr – je naplněn směsí;
 • dávkovač surovin;
 • zvedací mechanismus;
 • mixér;
 • přístroje pro dodávání stlačeného vzduchu;
 • napájecí blok;
 • ovládací kabina operátora;
 • počítačový panel;
 • šroub.

Nezbytné vybavení pro výrobu betonu

Finální fáze výroby materiálu je dokončena ve fázi dodávky betonu na stavbu. To vyžaduje speciální techniku ​​- mixér. Montují se na základnu nákladních vozidel KAMAZ.

Nezbytné vybavení pro výrobu betonu

Automixéry jsou drahé. Zda si zařízení pořídíte, nebo si jej pronajme, záleží na rozhodnutí majitele závodu. Počet míchaček závisí na rozsahu výroby a ochotě podnikatele investovat do podnikání.

Vezměte prosím na vědomí, že není výhodné neustále pronajímat vybavení – náklady na beton se zvyšují. Ale vlastnictví 2-3 párů mixérů přinese další zisk z jejich pronájmu.

Suroviny pro výrobu

Surovinová základna má následující složky:

 • cement je pojivovou základní složkou. Schopný krystalizovat a tvrdnout při interakci s vlhkostí;
 • písek – skála je vybrána v souladu s požadavky GOST. Podle norem jsou vhodné malé objemové odrůdy;
 • drcený kámen – obsahuje štěrk, strusku malých frakcí;
 • vody.

zaměstnanci

Pracovní stůl pro obsluhu malé továrny vybavené automatizovanou linkou:

 • technolog;
 • operátor;
 • ovladač automixéru;
 • odesílatel;
 • uklízečka;
 • ředitel;
 • účetní;
 • hlídač

Počet volných míst se liší podle potřeby. Pro úsporu mezd ve fázi propagace projektu je pro majitele firmy výhodné převzít manažerskou funkci, outsourcovat daňové účetnictví a svěřit ostrahu prostor a území specializované firmě.

Kolik je potřeba začít podnikat?

Betonárna, i ta nejmenší, znamená vážnou investici do podnikání.

Kalkulačka a peníze

Odhad nákladů na otevření miniprodukce zahrnuje položky (v rublech):

 • registrace, povolení – 30 000;
 • pronájem pozemku, areálu – 150 000;
 • vybavení – 8 000 000;
 • suroviny – 1 000 000;
 • mzda – 600 000;
 • reklama – 80 000;
 • rezerva – 300 000.

Investice na začátku – 10 160 000 rublů.

Nejlepší možností pro zahájení vlastního podnikání při nedostatku finančních prostředků je franšíza. Snižuje výši počáteční investice o 30 %.

Návratnost a ziskovost

Jak rychle se investované prostředky vrátí, závisí na řadě faktorů:

 • oblast
 • Cenová politika;
 • poptávka;
 • kompetentní plánování, analytika a organizace výroby;
 • kvalita produktu;
 • prodejní kanály.

U těchto investic se doba návratnosti pohybuje v rozmezí 15-20 měsíců. Ziskovost v prvních šesti měsících provozu je 10 %, s následným zvýšením na 30 % při stabilním prodeji.

Čistý příjem vlastníka závodu, mínus běžné investice a daně, je více než dva miliony rublů. Doba návratnosti pro mini-dílnu je až jeden rok, pro velký podnik – nejméně dva roky. Ziskovost – 30-35%, roční příjem – od 2 milionů rublů.

ČTĚTE VÍCE
Jaké vlastnosti by měl mít dobrý mikrofon?

Podnikatelská rizika

Podnikatelská rizika

Mezi potenciální rizikové faktory patří:

 • nedodržení technologie – kvalita betonu se zhoršuje, pověst závodu jde do záporu;
 • časté poruchy – znamenají dodatečné náklady na opravy, údržbu zařízení a ztráty z prostojů;
 • potíže s konkurencí a prodejem;
 • sezónnost – klesající zisky jsou regulovány bonusy, slevami, odloženými platbami.

Shrneme-li to, co bylo řečeno, můžeme s jistotou mluvit o vyhlídkách a ekonomické atraktivitě investování do tohoto výklenku. Výše kapitálové investice je dána koncepcí a plánovaným rozsahem.

Výroba cementu je poměrně pracný a nákladný proces, ale výroba jednoho z nejoblíbenějších a nejžádanějších stavebních materiálů je slibnou oblastí obchodní činnosti. Podnikatelský plán cementárny obsahuje postupné pokyny pro registraci podnikatelské činnosti, pronájem vhodných prostor a nákup vybavení potřebného k provozu a také finanční kalkulace pro realizaci podnikatelského projektu.

Popis projektu, jeho relevance

Výroba cementu

Perspektivy podnikání s cementem

Relativně vysoká ziskovost podnikatelského projektu, poptávka po vyráběném stavebním materiálu a také flexibilní cenová politika činí z cementárny atraktivní a perspektivní oblast podnikatelské činnosti, a to i pro začínající podnikatele. Zákaznická atraktivita podniku je mimo jiné způsobena nerentabilností dodávek stavebních materiálů ze vzdálených regionů země, v důsledku čehož se cílová skupina obrací na místní výrobce.

Technologie výroby cementu

Technologie výroby stavebních materiálů je rozdělena do dvou nezávislých etap:

 1. Prvním a nejdražším krokem je získání slínku. V důsledku vývoje ložiska vápence se získá formace. Speciálním zpracováním se vápenec drtí a posílá přímo do výrobní dílny. Zpracovaný vápenec se znovu drtí, suší a míchá s dalšími složkami a materiály nezbytnými pro výrobu cementu. Suroviny se vypalují ve speciálních pecích pod vlivem vysokých teplot. V důsledku toho se slínek získává jako surovina pro přímý výrobní proces.
 2. Cement se získává drcením slínku, postupným přidáváním sádry a také sušením a mletím surovin a materiálů. Výsledný cement je balen a skladován ve skladu a poté transportován na místo určení.

Organizace podnikání krok za krokem

Registrace výroby

Optimální variantou realizace uvažovaného druhu podnikatelské činnosti je státní registrace podniku ve formě společnosti s ručením omezeným. Dále je nutné získat licenci na těžbu jílu a vápence. Kromě toho byste se měli seznámit se státními normami kvality a mezinárodními požadavky v případě exportu vyrobených výrobků do zahraničí.

Pokoj

Kromě kancelářských prostor budete k provádění činností potřebovat i samotnou výrobní dílnu. Doporučená plocha dílny je minimálně 500 metrů čtverečních. Kromě toho musí být výška stropů v místnosti navržena tak, aby vyhovovala vybavení.

Ideální variantou by bylo umístění výrobní dílny v těsné blízkosti budovaného lomu – v tomto případě podnikatel ušetří za logistiku a dopravu surovin do dílny.

Оборудование

Оборудование

Nákup zařízení je hlavní položkou počáteční kapitálové investice podniku. Použitím použitého zařízení lze dosáhnout značných úspor, ale v tomto případě je třeba k výběru přistupovat obzvláště opatrně.

Budete potřebovat pece, drtiče, dopravníky, ale i bunkry pro skladování surovin a zařízení pro balení hotového výrobku.

Suroviny

Hlavními surovinami pro výrobu cementu jsou křída, mramor, vápenec a skořápková hornina, takže nový podnikatel by se měl v prvé řadě postarat o dodávky těchto materiálů pro výrobu.

ČTĚTE VÍCE
Jaký váleček je nejlepší pro malování stropu akrylovou barvou?

Formování personálu

Kromě přímých pracovníků a mistrů organizujících výrobní systém budete muset zaměstnat administrativní a technický personál a také využít služeb soukromé bezpečnostní společnosti. Podnikatel přebírá řídící funkce v prvních fázích činnosti a pro účetní služby a právní podporu se doporučuje v případě potřeby kontaktovat specializované agentury. Stejné pravidlo platí pro počáteční marketingovou kampaň.

Vyhledávejte prodejní kanály pro hotové výrobky

Realizace této problematiky přímo ovlivňuje ukazatele příjmové stránky podnikatelského projektu, v důsledku čehož se podnikatel musí předem postarat o navázání spojení s potenciálními klienty, stavebními firmami, obchody a velkoobchodními sklady.

Finanční výpočty

Investice do otevření cementárny

K realizaci podnikatelského plánu na začátku budete potřebovat značné investice – od 20 do 50 milionů rublů. Převážná většina finančních prostředků je použita na vybavení výrobní dílny, dále na nákup zařízení a strojů pro těžbu a výrobu stavebních materiálů.

Suroviny a výrobní náklady

Běžné výdaje podniku budou použity na doplňování surovin, běžné opravy a údržbu použitého zařízení. Konkrétní částky přímo závisí na kontaktech s dodavateli, objemech výroby a přidělených úkolech.

Zisk, hodnocení rentability projektu

Podnikatelský projekt cementárny je podnikem s velkými objemy počátečních investic. Kompetentní přístup k podnikání však zaručuje vysokou ziskovost a mírnou návratnost investic. V průměru podnik přinese majiteli 12–15 milionů rublů měsíčně.

Kupte si hotový podnikatelský plán

Vyberte podobnou franšízu

Investice: Investice 1 500 000–2 000 000 ₽

Společnost byla založena v roce 2005. Sdílet Evgeniy Vasilievich. Byla to reakce na stále se zvyšující poptávku spotřebitelů po uspořádání prostoru podle vlastního uvážení. A tento trend se každým rokem zvyšuje. Lidé nechtějí žít v podmínkách plánovacích rozhodnutí, která jim vnucují developeři, a přestavovat bytové a nebytové prostory tak, aby vyhovovaly jejich cílům a záměrům. Konstrukce otvorů Chcete.

Investice: Investice 550 000 – 2 000 000 ₽

Otevřete si vlastní chemickou výrobu s NPK AtomHim! Budete moci vyrábět produkty ve vašem regionu: autochemii a autokosmetiku, nemrznoucí směsi, nemrznoucí směsi a nemrznoucí směsi, domácí chemikálie, profesionální tekuté mýdlo. chemie pro podniky. Můžete jej prodat, nabídnout nejlepší cenu než prodejci za podobné produkty. Výzkumná a výrobní společnost „AtomHim“ působí v oblasti chemické výroby již více než 6 let.…

Investice: Investice 75 000 ₽

Již 5 let vyrábíme unikátní „norské domy“. Zveme vás, abyste otevřeli výrobu „Norských domů“ ve vašem regionu a vydělali 2,5 milionu rublů. v roce! Jedinečnost „norských domů“: Obytný 2patrový dům pro trvalé bydlení o rozloze 33 m1 je instalován za 590 den a stojí pouze 000 XNUMX rublů! Dům je vyroben v továrně, připraven k přepravě a instalaci.

Investice: Investice 1 500 000–3 500 000 ₽

H-Point je dílna, která poskytuje služby v oblasti výroby a oprav vysokotlakých hadic a pevných potrubí. První podnik H-POINT byl otevřen v roce 2010. Dnes naše dílny úspěšně fungují v Rusku, Běloruské republice a Kazachstánu. Myšlenku vytvoření takových dílen navrhla společnost Hydravia, největší dodavatel zařízení pro výrobu hadic, hadic a hadic v Rusku a zemích SNS.

Investice: od 450 000 rublů

Konkrétní prodejní franšíza je produkt, který zajímá mnoho podnikatelů. Mají pravdu, protože výstavba u nás neustává a potřeba takového produktu, jakým je beton, denně roste. Proto je franšíza z velké sítě betonáren „Betonbaza“ velmi žádaná. Vlastnosti franšízy Franšíza od společnosti Betonbaza je vynikající příležitostí k otevření vlastního obchodního domu.

ČTĚTE VÍCE
Jaký je rozdíl mezi akrylovým a polyuretanovým lakem?

Investice: Investice 120 000 – 2 000 000 rublů.

Činnost začala drobným zpracováním plastového odpadu v roce 2008 v Uljanovsku zakladateli společnosti „Plastresurs“. V letech 2009-2013 Průměrný měsíční objem zpracování byl do 100 tun druhotných surovin. Pro zvýšení obratu bylo rozhodnuto rozšířit hranice výkupu odpadu prostřednictvím reklamní kampaně v centrální části Ruska. Od roku 2014 se ve vývoji společnosti vytváří franchisingový směr.…

Investice: Investice od 300 rublů.

Memorial Guarantee je firma na výrobu pomníků, ale i výrobu vlastního kamene z přírodních materiálů. Dnes máme 4 vlastní kanceláře ve dvou městech a také 10 partnerů po celém Saratovském regionu, pro které vyrábíme zakázky a instalujeme pomníky. Naše společnost vede v regionu Saratov. Máme vlastní výrobu přírodního kamene. Instalováno.

Investice: Investice od 280 000 XNUMX RUB.

Active Technologies LLC je výrobní a obchodní společnost založená v roce 2013 v St. Petersburgu. Profilem společnosti je vývoj a výroba ochranných nátěrů pro různé aplikace. Hlavní oblasti vývoje: Ochranné hmoty pro automobily (keramický nátěr na karoserii, nečistoty odpuzující nátěr na čelní sklo, čističe, odmašťovače) Vodoodpudivé impregnace (vodoodpudivé) na cihly, beton, pórobeton, dřevo a další stavební materiály. ..

Investice: Investice od 20 000 000 RUB.

Skleníkový komplex Green Ray pěstuje mletou zeleninu ve sklenících od roku 2009 a zve spoluinvestory k expanzi. Profesionální tým, jedinečná vysoce účinná technologie pro pěstování ekologických produktů a dobře zavedené distribuční kanály zajišťují prémiové ceny produktů a garantovaný příjem. Popis franšízy Vzhledem k potřebě naší účasti ve všech fázích životního cyklu podnikání nabízíme následující balíček: průzkum místního trhu, tvorba.

Investice: Investice od 150 000 XNUMX RUB.

Zveme vás k otevření (nebo rozšíření vašeho současného) podnikání ve vašem regionu na výrobu dřevěných výrobků, sudových koupelí, altánů, altánků, dřevěných srubů, bazénů, plotů, zahradních dekorací, kurníků atd. Nepotřebujete praxi ve stavebnictví ani technické znalosti, vše Vás naučíme. Hotový podnik s vysokou ziskovostí a zjednodušenými obchodními procesy. Díky…

Investice: Investice 100 000 – 220 000 rublů.

„Guild: Seals and Stamps“ je rychle rostoucí organizace s nejvyšší mírou ziskovosti na trhu výrobců razítek v Ruské federaci. Společnost se dynamicky rozvíjí a dobývá nové trhy díky svým unikátním přístupům k marketingu. “Guilda” pracuje nejen s každodenním drobným maloobchodem, ale i s velkými zakázkami (velká výběrová řízení). “Guild” je víc než jen další papírnická společnost, protože.

Investice: Investice 300 000 – 4 000 000 rublů.

Jediný řemeslný pivovar v Rusku, který vaří pivo podle starých anglických receptur pod kontrolou anglických sládků. Naše společnost byla založena po setkání starých přátel v Anglii. Anglický přítel tam pohostil svého ruského přítele jeho pravým anglickým pivem, které vyrábějí už přes 150 let. “. tohle je prostě neuvěřitelná chuť, něco takového nutně potřebujeme otevřít v Rusku!”, takže.