Při projektování a instalaci elektroinstalací pro různé účely je vždy nutné se řídit požadavky: příslušných kapitol PUE, norem, zásad a dalších řídících dokumentů. Je však důležité nejen najít požadované řídící dokumenty, ale také zkontrolovat, zda nebyly zrušeny nebo nahrazeny jinými.

Vždy je třeba mít na paměti, že standardy, které jsou volně dostupné na mnoha internetových stránkách, lze použít pouze k seznámení se s jejich obsahem.

Tato sbírka obsahuje normy, jejichž znalost je nezbytná pro návrh, instalaci a provoz všech elektroinstalací. Pro jednotlivé sekce týkající se různých elektroinstalací naleznete potřebné normy ve sbírkách:

Pravidla elektrické instalace (ELI), vydání 7 Tato kniha obsahuje kapitoly, které byly revidovány během vydání 7.

SP 31-110-2003 Projektování a montáž elektroinstalací bytových a veřejných budov.

SP 256.1325800.2016 Elektroinstalace bytových a veřejných budov. Pravidla návrhu a instalace. Účinné od 2. března 2017.

SP 6.13130.2013 Systémy požární ochrany. Elektrické zařízení. Požadavky na požární bezpečnost

GOST 21.614-88 Systém projektové dokumentace pro výstavbu. Konvenční grafické zobrazení elektrických zařízení a elektroinstalace na plánech

GOST R 21.1001-2009 Systém projektové dokumentace pro výstavbu. Obecná ustanovení

GOST R 21.1101-2009 Systém projektové dokumentace pro výstavbu. Základní požadavky na projektovou a pracovní dokumentaci

GOST R 54130-2010 Kvalita elektrické energie. Termíny a definice

GOST 32144-2013 Normy kvality elektrické energie v univerzálních napájecích systémech

GOST 14254-96 Stupně ochrany poskytované kryty (kód IP)

GOST 14255-69 Elektrická zařízení pro napětí do 1000 V. Mušle. Stupně ochrany

GOST 15150-69 Stroje, přístroje a jiné technické výrobky. Verze pro různé klimatické oblasti. Kategorie, podmínky provozu, skladování a přepravy z hlediska vlivu klimatických faktorů prostředí

GOST 15543.1-89 Elektrické výrobky a jiné technické výrobky. Všeobecné požadavky na odolnost vůči vnějším klimatickým vlivům

GOST 30631-99 Všeobecné požadavky na stroje, přístroje a jiné technické výrobky z hlediska odolnosti vůči mechanickým vnějším vlivům během provozu

GOST 17516.1-90 Elektrické výrobky. Všeobecné požadavky na odolnost vůči mechanickým vnějším vlivům

GOST 10434-82 Připojení elektrických kontaktů. Klasifikace. Všeobecné technické požadavky

GOST R 50571.1-2009 Elektrické instalace nízkého napětí. Část 1. Základní ustanovení, posouzení obecné charakteristiky, pojmy a definice

GOST 30331.1-2013 Elektrické instalace nízkého napětí. Část 1. Základní ustanovení, posouzení obecné charakteristiky, pojmy a definice

ČTĚTE VÍCE
Jaká teplota by měla být ve sklepě pro skladování potravin?

GOST R 50571.2-94 Elektroinstalace budov. Část 3. Hlavní charakteristiky

GOST R 50571.3-2009 Elektrické instalace nízkého napětí. Část 4-41. Bezpečnostní požadavky. Ochrana proti úrazu elektrickým proudem

GOST R 50571.4-94 Elektroinstalace budov. Část 4. Bezpečnostní požadavky. Tepelná ochrana

GOST R 50571.5-94 Elektroinstalace budov. Část 4. Bezpečnostní požadavky. Nadproudová ochrana

GOST R 50571.9-94 Elektroinstalace budov. Část 4. Bezpečnostní požadavky. Aplikace nadproudových ochranných opatření

GOST R 50571.4.42-2012 Elektrické instalace nízkého napětí. Část 4-42. Bezpečnostní požadavky. Tepelná ochrana

GOST R 50571.4.43-2012 Elektrické instalace nízkého napětí. Část 4-43. Bezpečnostní požadavky. Nadproudová ochrana

GOST R 50571.17-2000 Elektrické instalace budov. Část 4. Bezpečnostní požadavky. Kapitola 48. Volba ochranných opatření v závislosti na vnějších podmínkách. § 482. Požární ochrana

GOST R 50571-4-44-2011 Elektrické instalace nízkého napětí. Část 4-44. Bezpečnostní požadavky. Ochrana proti kolísání napětí a elektromagnetickému rušení

GOST R 50571.6-94 Elektroinstalace budov. Část 4. Bezpečnostní požadavky. Podpěťová ochrana

GOST R 50571.7-94 Elektroinstalace budov. Část 4. Bezpečnostní požadavky. Separace, odstavení, kontrola

GOST R 50571.24-2000 Elektrické instalace budov. Část 5. Výběr a montáž elektrických zařízení. Kapitola 51. Obecné požadavky

GOST R 50571.5.51-2013 Elektrické instalace nízkého napětí. Část 5-51. Výběr a montáž elektrických zařízení. Obecné požadavky

GOST R 50571.5.52-2011 Elektrické instalace nízkého napětí. Část 5-52. Výběr a montáž elektrických zařízení. Elektrické vedení

GOST R 50571.26-2002 Elektrické instalace budov. Část 5. Výběr a montáž elektrických zařízení. Sekce 534. Přepěťová ochrana

GOST R 50571.5.53-2013 Elektrické instalace nízkého napětí. Část 5-53. Výběr a montáž elektrických zařízení. Oddělení, spínání a ovládání

GOST R 50571.5.54-2011 Elektrické instalace nízkého napětí. Část 5-54. Výběr a montáž elektrických zařízení. Uzemňovací zařízení, ochranné vodiče a vodiče pro vyrovnání potenciálu

GOST R 50571.5.54-2013 Elektrické instalace nízkého napětí. Část 5-54. Výběr a montáž elektrických zařízení. Uzemňovací zařízení, ochranné vodiče a ochranné vodiče pro vyrovnání potenciálu

GOST R 50571.29-2009 Elektrické instalace budov. Část 5-55. Výběr a montáž elektrických zařízení. Ostatní vybavení

GOST R 50571.5.56-2013 Elektrické instalace nízkého napětí. Část 5-56. Výběr a montáž elektrických zařízení. Bezpečnostní systémy

GOST R 50571.16-2007 Elektrické instalace nízkého napětí. Část 6. Testy

GOST R 50571.11-96 Elektrické instalace budov. Část 7. Požadavky na speciální elektrické instalace. Sekce 701 Koupelny a sprchy

ČTĚTE VÍCE
Jak dlouho můžete nechat nahřátý věšák na ručníky zapnutý?

GOST R 50571.7.701-2013 Elektrické instalace nízkého napětí. Část 7. Požadavky na speciální elektrické instalace nebo jejich umístění. Oddíl 701 Koupelny a sprchy

Technický oběžník 23/2009 K zajištění elektrické bezpečnosti a zavedení systému dodatečného vyrovnání potenciálů v koupelnách, sprchách a sociálních zařízeních

GOST R 50571.7.702-2013 Elektrické instalace nízkého napětí. Část 7. Požadavky na speciální elektrické instalace nebo jejich umístění. Oddíl 702. Bazény a fontány

GOST R 50571.12-96 Elektrické instalace budov. Část 7. Požadavky na speciální elektrické instalace. Sekce 703. Prostory obsahující ohřívače sauny

GOST R 50571.23-2000 Elektrické instalace budov. Část 7. Požadavky na speciální elektrické instalace. Oddíl 704. Elektrické instalace na staveništi

GOST R 50571.14-96 Elektrické instalace budov. Část 7. Požadavky na speciální elektrické instalace. § 705. Elektroinstalace zemědělských a hospodářských budov

GOST R 50571.7.705-2012 Elektrické instalace nízkého napětí. Část 7-705. Požadavky na speciální elektrické instalace nebo jejich umístění. Elektroinstalace pro zemědělské a zahradnické objekty

GOST R 50571.13-96 Elektrické instalace budov. Část 7. Požadavky na speciální elektrické instalace. Oddíl 706. Omezené prostory s vodivými podlahami, stěnami a stropy

GOST R 50571.22-2000 Elektrické instalace budov. Část 7. Požadavky na speciální elektrické instalace. Oddíl 707: Uzemnění zařízení pro zpracování informací

GOST R 50571.25-2001 Elektrické instalace budov. Část 7. Požadavky na speciální elektrické instalace. Elektroinstalace budov a staveb s elektricky vytápěnými podlahami a povrchy

GOST R 50571.7.709-2013 Elektrické instalace nízkého napětí. Část 7. Požadavky na speciální instalace nebo jejich umístění. Sekce 709. Přístavy a podobná místa

GOST R 50571.28-2006 Elektrické instalace budov. Část 7-710. Požadavky na speciální elektroinstalace. Elektroinstalace zdravotnických prostor

GOST R 50571.7.712-2013 Elektrické instalace nízkého napětí. Část 7-712. Požadavky na speciální elektroinstalace nebo jejich umístění. Energetické systémy využívající solární fotovoltaiku (FV)

GOST R 50571.7.713-2011 Elektrické instalace nízkého napětí. Část 7-713. Požadavky na speciální instalace nebo jejich umístění. Nábytek

GOST R 50571.7.714-2014 Elektrické instalace nízkého napětí. Část 7-714. Požadavky na speciální elektrické instalace nebo jejich umístění. Instalace venkovního osvětlení

GOST R 50571.7.715-2014 Elektrické instalace nízkého napětí. Část 7-715. Požadavky na speciální elektrické instalace nebo jejich umístění. Ultra-nízkonapěťové osvětlovací systémy

GOST R 50571.7.717-2011 Elektrické instalace nízkého napětí. Část 7-717. Požadavky na speciální instalace nebo jejich umístění. Mobilní nebo přenosné moduly

ČTĚTE VÍCE
Jaká jsou nebezpečí solárních panelů?

GOST R 50571.27-2003 Elektrické instalace budov. Část 7-740. Požadavky na speciální instalace nebo jejich umístění. Dočasná elektroinstalace pro stavby, zábavní zařízení a pavilony na veletrzích, zábavních parcích a cirkusech

GOST R 50571-7-753-2013 Elektrické instalace nízkého napětí. Část 7-753. Požadavky na speciální elektrické instalace nebo jejich umístění. Elektroinstalace s vytápěnými podlahami a stropními plochami

GOST 28249-93 Zkraty v elektrických instalacích. Výpočtové metody ve střídavých elektrických instalacích s napětím do 1 kV

GOST R 52736-2007 Zkraty v elektrických instalacích. Metody výpočtu elektrodynamických a tepelných účinků zkratového proudu

GOST 12.1.030-81 SSBT. Elektrická bezpečnost. Ochranné uzemnění. Nulování

GOST 12.1.051-90 SSBT. Elektrická bezpečnost. Bezpečnostní vzdálenosti v bezpečnostní zóně elektrického vedení s napětím nad 1000 V

GOST R IEC 61140-2000 Ochrana před úrazem elektrickým proudem. Obecná ustanovení o bezpečnosti elektrických zařízení a elektrických instalací v jejich vzájemném vztahu

GOST IEC 61140-2012 Ochrana před úrazem elektrickým proudem. Obecná bezpečnostní ustanovení pro instalace a zařízení

RD 34.20.185-94 Pokyny pro projektování městských elektrických sítí. (Pokyny byly vydány před 20 lety, ale stále platí)

SP 42.13330.2011 Urbanismus. Plánování a rozvoj městských a venkovských sídel (Aktualizované vydání SNiP 2.07.01-89*)

SP 42.13330.2016 Urbanismus. Plánování a rozvoj městských a venkovských sídel

SP 54.13330.2016 Obytné vícebytové domy

GOST R 12.4.026-2001 Systém norem bezpečnosti práce. Signální barvy, bezpečnostní značky a signální značení. Účel a pravidla použití. Obecné technické požadavky a vlastnosti. Testovací metody

GOST 28763-90 Kód pro označování barev

GOST R 50462-2009 Základní principy a bezpečnostní principy pro rozhraní člověk-stroj, implementace a identifikace. Identifikace vodičů pomocí barev a alfanumerických označení

SP 2.5.1337-03 Hygienická pravidla pro provoz metra

SP 32-105-2004 Subways (soubor pravidel pro návrh a konstrukci)

SP 120.13330.2012 Subways (aktualizované vydání SNiP 32)

SP 98.13330.2012 TRAMVAJOVÉ A TROLEJBUSOVÉ LINKY (Aktualizované vydání SNiP 2.05.09-90)