Prostory musí mít přirozené a umělé osvětlení. Umístění pracovních stanic za monitory pro dospělé uživatele v suterénech není povoleno.

Plocha na jedno pracoviště s počítačem pro dospělé uživatele musí být minimálně 6 m2 a objem minimálně -20 m3.

Místnosti s počítači musí být vybaveny topením, klimatizací nebo účinnými systémy přívodu a odvodu vzduchu.

Pro vnitřní výzdobu místností s počítači by měly být použity difúzně reflexní materiály s koeficientem odrazivosti pro strop 0,7-0,8; pro stěny – 0,5-0,6; pro podlahu – 0,3-0,5.

Podlaha v počítačových operačních sálech musí být hladká, bez výmolů, protiskluzová, snadno se čistí a mokrá a musí mít antistatické vlastnosti.

V místnosti by měla být lékárnička a hasicí přístroj s oxidem uhličitým k uhašení požáru.

Požadavky na mikroklima, iontové složení a koncentraci škodlivých chemikálií ve vnitřním ovzduší

Na pracovištích uživatelů osobních počítačů musí být zajištěny optimální parametry mikroklimatu v souladu se SanPin 2.2.4.548-96. Podle tohoto dokumentu by pro kategorii 1a náročnosti práce neměla být teplota vzduchu v chladném období roku vyšší než 22-24 o C, v teplém období roku 20-25 o C. Relativní vlhkost by měla být být 40-60%, rychlost pohybu vzduchu –

ha – 0,1 m/s. Pro udržení optimálních hodnot mikroklimatu je použit systém vytápění a klimatizace. Pro zvýšení vlhkosti vzduchu v interiéru používejte zvlhčovače s destilovanou nebo převařenou pitnou vodou.

Iontové složení vzduchu musí obsahovat následující počet záporných a kladných iontů vzduchu; minimální požadovaná hladina je 600 a 400 iontů na 1 cm 3 vzduchu; optimální hladina je 3 000-5 000 a 1 500-3 000 iontů na 1 cm 3 vzduchu; maximálně přípustné je 50 000 iontů na 1 cm 3 vzduchu. Pro udržení optimálního iontového složení vzduchu, odprašování a dezinfekci vnitřního vzduchu se doporučuje používat přístroje ze závodu Diod řady Ellion.

Požadavky na osvětlení prostor a pracovišť

Počítačové učebny by měly mít přirozené a umělé osvětlení. Přirozené osvětlení je zajištěno okenními otvory s koeficientem přirozeného osvětlení KEO nejméně 1,2 % v oblastech se stabilní sněhovou pokrývkou a nejméně 1,5 % na zbytku území. Světelný tok z okenního otvoru by měl dopadat na pracoviště obsluhy na levé straně.

Umělé osvětlení počítačových operačních sálů by mělo být zajištěno systémem obecného jednotného osvětlení.

ČTĚTE VÍCE
Co by měl potenciálový vyrovnávací systém v budově kombinovat?

Osvětlení povrchu stolu v oblasti umístění dokumentu by mělo být 300-500 luxů. Je povoleno instalovat místní svítidla pro osvětlení dokumentů. Místní osvětlení by nemělo vytvářet odlesky na povrchu obrazovky a zvyšovat osvětlení obrazovky na více než 300 luxů. Přímé oslnění světelnými zdroji by mělo být omezeno. Jas svítících ploch (okna, lampy) v zorném poli by neměl být větší než 200 cd/m2.

Odražené oslnění na pracovních plochách je omezeno správnou volbou svítidla a umístěním pracovních stanic vzhledem k přirozenému zdroji světla. Jas odlesků na obrazovce monitoru by neměl překročit 40 cd/m2. Index oslnění u zdrojů obecného umělého osvětlení v prostorách by neměl být větší než 20, index nepohodlí v administrativních a veřejných prostorách by neměl být větší než 40. Poměr jasu mezi pracovními plochami by neměl překročit 3:1 – 5:1, a mezi pracovními plochami a plochami stěn a zařízením 10:1.

Pro umělé osvětlení místností s osobními počítači by měly být použity svítidla typu LPO36 se zrcadlovými mřížkami, vybavená vysokofrekvenčními předřadníky. Je povoleno používat svítidla přímého, převážně odraženého světla typu LPO13, LPO5, LSO4, LPO34, LPO31 se zářivkami typu LB. Je povoleno používat místní svítidla s žárovkami. Lampy by měly být umístěny ve formě plných nebo přerušovaných čar na straně pracovních stanic paralelně s linií pohledu uživatele pro různá umístění počítačů. Při obvodovém uspořádání by řady světel měly být umístěny lokálně nad pracovní plochou blíže k jejímu přednímu okraji směrem k obsluze. Ochranný úhel svítilen musí být nejméně 40 stupňů. Místní svítidla musí mít neprůsvitný reflektor s ochranným úhlem nejméně 40 stupňů.

Pro zajištění standardních hodnot osvětlení v prostorách by měla být skla okenních otvorů a svítidel čištěna nejméně dvakrát ročně a vypálená svítidla by měla být včas vyměněna.

Požadavky na hluk a vibrace v prostorách

Hladiny hluku na pracovištích uživatelů osobních počítačů by neměly překročit hodnoty stanovené SanPiN 2.2.4/2.1.8.562-96 a činit maximálně 50 dBA. Na pracovištích v prostorách s hlučnými jednotkami by hladina hluku neměla překročit 75 dBA a hladina vibrací v prostorách je v přípustných hodnotách dle SN 2.2.4/2.1.8.566-96 kategorie 3, typ „b“ .

ČTĚTE VÍCE
Jak spojit monolitické polykarbonátové desky dohromady?

Hladinu hluku v místnostech lze snížit použitím materiálů pohlcujících zvuk s maximálními koeficienty pohltivosti zvuku ve frekvenčním rozsahu 63-8000 Hz pro povrchovou úpravu stěn a stropů místností. Dodatečný efekt pohlcování zvuku vytvářejí obyčejné závěsy vyrobené z husté tkaniny, zavěšené v záhybu ve vzdálenosti 15-20 cm od plotu. Šířka závěsu by měla být 2krát větší než šířka okna.

Požadavky na organizaci a vybavení pracovišť

Pracoviště s osobními počítači ve vztahu ke světelným otvorům by měla být umístěna tak, aby přirozené světlo dopadalo ze strany, nejlépe zleva.

Plány uspořádání pracovních stanic s osobními počítači musí brát v úvahu vzdálenosti mezi stolními počítači s monitory: vzdálenost mezi bočními plochami monitorů je alespoň 1,2 m a vzdálenost mezi obrazovkou monitoru a zadní stranou jiného monitoru je alespoň 2,0 m

Pracovní stůl může být libovolného provedení, které splňuje moderní ergonomické požadavky a umožňuje pohodlné umístění vybavení na pracovní plochu s přihlédnutím k jeho množství, velikosti a charakteru vykonávané práce. Pro umístění klávesnice je vhodné používat stoly, které mají speciální pracovní plochu oddělenou od hlavní desky stolu. Používají se pracovní stoly s nastavitelnou i nenastavitelnou výškou pracovní plochy. Pokud nedojde k žádnému nastavení, výška stolu by měla být mezi 680 a 800 mm.

Hloubka pracovní plochy stolu by měla být 800 mm (povoleno nejméně 600 mm), šířka – 1 600 mm a 1 200 mm. Pracovní plocha stolu by neměla mít ostré rohy nebo hrany a měla by mít matný nebo polomatný povrch.

Pracovní stůl musí mít prostor pro nohy o výšce minimálně 600 mm, šířce minimálně 500 mm, hloubce v úrovni kolen minimálně 450 mm a v úrovni natažených nohou minimálně 650 mm.

Rychlé a přesné čtení informací je zajištěno umístěním roviny obrazovky pod úroveň očí uživatele, nejlépe kolmo k normální linii pohledu (normální linie pohledu 15 stupňů dolů od horizontály).

Klávesnice by měla být umístěna na povrchu stolu ve vzdálenosti 100-300 mm od okraje směrem k uživateli.

Pro snazší čtení informací z dokumentů se používají pohyblivé stojany (řečníky), jejichž rozměry na délku a šířku odpovídají rozměrům dokumentů na nich umístěných. Hudební podložka je umístěna ve stejné rovině a ve stejné výšce jako obrazovka.

ČTĚTE VÍCE
Jak dlouho trvá odvětrání místnosti po ozonátoru?

Pro zajištění fyziologicky racionální pracovní polohy a vytvoření podmínek pro její změnu v průběhu pracovního dne jsou zvedací a otočné pracovní židle se sedákem a opěradlem nastavitelné ve výšce a úhlu sklonu a také vzdálenosti opěradla zepředu. okraje sedáku, jsou použity.

Konstrukce židle by měla zajistit:

šířka a hloubka sedací plochy je nejméně 400 mm;

plocha sedáku se zaoblenou přední hranou;

nastavení výšky sedací plochy v rozmezí 400-550 mm a úhlu náklonu dopředu až 15 stupňů a dozadu až 5 stupňů.;

výška zádové opěrné plochy je 300±20 mm, šířka je nejméně 380 mm a poloměr zakřivení vodorovné roviny je 400 mm;

úhel sklonu opěradla ve svislé rovině je v rozmezí 0±30 stupňů;

nastavení vzdálenosti opěradla od přední hrany sedáku v rozmezí 260-400 mm;

stacionární nebo odnímatelné područky o délce nejméně 250 mm a šířce 50–70 mm;

nastavení výšky područek nad sedadlem v rozmezí 230±30 mm a vnitřní vzdálenosti mezi područkami v rozmezí 350–500 mm;

povrch sedadla, opěradla a područek by měl být poloměkký, s protiskluzovým, neelektrizujícím, vzduchotěsným povlakem, snadno čistitelným od znečištění.

Pracoviště musí být vybaveno podnožkou o šířce minimálně 300 mm, hloubce minimálně 400 mm, výškovém nastavení do 150 mm a úhlem sklonu opěrné plochy stojanu do 20 stupňů. Povrch stojanu by měl být zvlněný a podél předního okraje by měl mít lem vysoký 10 mm.

Režim práce a odpočinku při práci s počítačem

Režim práce a odpočinku zajišťuje dodržování určité doby nepřetržité práce na PC a přestávek, regulované s přihlédnutím k délce pracovní směny, druhům a kategoriím pracovní činnosti.

Typy pracovních činností na PC jsou rozděleny do 3 skupin: skupina A – práce na čtení informací z obrazovky s předběžnou žádostí; skupina B – práce na zadávání informací; Skupina B – kreativní práce v dialogovém režimu s PC.

Pokud uživatel v průběhu pracovní směny vykonává různé druhy prací, pak je jeho činnost klasifikována jako skupina prací, na kterou je vynaloženo alespoň 50 % doby pracovní směny.

Kategorie náročnosti a náročnosti práce na PC jsou určeny úrovní zátěže během pracovní směny: pro skupinu A – celkovým počtem přečtených znaků; pro skupinu B – celkovým počtem přečtených nebo zadaných znaků; pro skupinu B – na základě celkové doby přímé práce na PC. V tabulce jsou uvedeny kategorie náročnosti a náročnosti práce v závislosti na míře zatížení během pracovní směny.