Kvalita napájení má přímý vliv na provoz chladničky. Pokud v elektrické síti dojde k rázům nebo poklesům napětí, může dojít k vážnému poškození nebo úplnému selhání chladicího zařízení. Stabilizátor napětí může chránit důležité elektrické spotřebiče před takovým nebezpečím.

Náš článek vám řekne, jak vybrat správný stabilizátor napětí pro domácí ledničku, abyste již nemuseli přemýšlet o tom, jaké napětí je v zásuvce a co dělat s produkty, pokud náhle selžou kvůli přepětí.

 • Vlastnosti provozu různých typů chladniček
 • Proč chladnička potřebuje stabilizátor napětí?
 • Jaký stabilizátor napětí si mám vybrat pro svou lednici?
 • Elektromechanické stabilizátory
 • Stabilizátory relé
 • Elektronické stabilizátory
 • Invertorové stabilizátory
 • Základní kritéria pro výběr stabilizátoru napětí pro chladničku
 • Invertorové stabilizátory napětí “Stil” pro chladničky
 • Příklady výběru invertorového stabilizátoru „Calm“ pro chladničku
 • Kde koupit stabilizátor napětí pro ledničku?

Vlastnosti provozu různých typů chladniček

Lednička je nezbytným elektrickým spotřebičem téměř každého bytu, domu nebo soukromé domácnosti. Je schopen fungovat mnoho let, aby zajistil bezpečnost potravin nebo různých léků.

V současné době je na elektro trhu mnoho modelů lednic, které se liší nejen svým užitným objemem, počtem a typem komor, ale také výkonovou částí – kompresorem, který cirkuluje chladivo a ochlazuje komory. Právě tento důležitý prvek chladničky je nejzranitelnější vůči přepětí.

V závislosti na modelu je v chladničce instalován lineární nebo invertorový kompresor. Popišme podrobně provozní vlastnosti každého typu.

Typ chladničky pracovní funkce
Chladnička s lineárním kompresorem Zvláštností takových modelů je, že fungují cyklicky a ne neustále. Zařízení se zapnou, když teplota v chladicím oddílu stoupne. Kompresor nechá cirkulovat chladivo, dokud není dosaženo požadované úrovně chlazení, a poté se vypne.
Každé spuštění lineárního kompresoru je doprovázeno nejen charakteristickým brumem, ale také vysokými startovacími proudy, díky nimž se příkon chladničky několikanásobně zvyšuje. Pokud má zařízení například jmenovitý příkon 100 W, může se při spuštění kompresoru zvýšit na 700 W. Špičkový výkon dvoukomorových chladniček, které mají dva kompresory, může dosahovat až 1,5-2 kW.
Chladnička s invertorovým kompresorem Princip činnosti invertorových chladniček se od prvního typu liší tím, že jejich kompresor se spustí pouze jednou, když je zařízení připojeno k síti. Zároveň má nevýznamný rozběhový proud, který zvyšuje spotřebu zařízení pouze 1,5krát. Například invertorová chladnička s příkonem 200 W bude při startu odebírat ze sítě maximálně 300 W.
Když komora chladničky dosáhne požadované teploty, kompresor se nevypne, ale automaticky sníží otáčky a reguluje svůj chod na nízký výkon v závislosti na vnitřní teplotě zařízení.
Invertorové chladničky tak mají ekonomičtější spotřebu energie jak při provozu, tak při prvním spuštění. Jsou však náchylnější k napěťovým rázům.

Proč chladnička potřebuje stabilizátor napětí?

Chladnička může zůstat v provozu déle než 15 let, ale její životnost je výrazně zkrácena nekvalitním napájením. Chladničky a mrazničky používané pro domácí účely obvykle pracují z jednofázového zdroje s napětím 220/230 V. V závislosti na modelu a třídě spotřeby energie snesou tato zařízení různé odchylky napětí od normy: průměrný provozní rozsah je 195-245 V.

V ruských elektrických sítích, zejména mimo města, jsou však poklesy sítě nebo napěťové rázy, které výrazně přesahují provozní rozsah chladicích zařízení, zcela běžné. Pokud například výrazně pokleslo napětí v elektrické síti, kompresor chladničky se nemusí spustit nebo naopak může začít pracovat, ale s velkým odběrem proudu, což může způsobit jeho přehřátí. Zvýšené napětí je považováno za neméně nebezpečné pro provoz chladničky: kompresor se bude neustále přehřívat, což výrazně urychlí jeho opotřebení. Důsledkem vysokého napětí je také zvýšení produkce tepla z výkonové části elektrického zařízení a poruchy provozu jeho automatizačního systému. Cílem nestabilního napětí je také „chytrá“ elektronika chladničky.

ČTĚTE VÍCE
Je možné použít infrazářič bez termostatu?

Dávejte pozor!
Na závady chladničky, které vznikly v důsledku nekvalitního napájení, se nevztahuje záruka. Opravu výrobku, která může činit minimálně třetinu nákladů na samotné zařízení, v tomto případě provádí uživatel na vlastní náklady.

Jedinou možností, jak plně chránit chladničku před přepětím, je instalace stabilizátoru napětí. Některé obchody dokonce nabízejí tato zařízení jako doplňkovou možnost při nákupu chladicího zařízení. Je však důležité pochopit, že ne každý model stabilizátoru je schopen zcela chránit kritickou zátěž před všemi projevy nekvalitní elektřiny.

Invertorový stabilizátor “Calm” IS3000 s obrázkem chladničky

Jaký stabilizátor napětí si mám vybrat pro svou lednici?

V elektroprodejnách dnes najdete jak tuzemské, tak zahraniční stabilizátory napětí. Ale ze všech různých modelů nejsou všechna zařízení vhodná pro chladničku.

Níže uvedená tabulka porovnává hlavní výhody a nevýhody různých typů stabilizátorů, což vám může pomoci pochopit, který z nich se nejlépe hodí k ochraně tak kritické zátěže, jako je chladnička.

typ stabilizátoru Výhody Omezení
Elektromechanické • malá chyba výstupního napětí (v průměru 2-3%) • malý rozsah vstupního napětí (průměr 130-276 V)
• dlouhodobá reakce na výkyvy sítě
• žádná korekce zkreslení průběhu vstupního napětí
• mechanické prvky vyžadující pravidelnou údržbu
• hluk během provozu
Relé • rychlá (ale ne okamžitá) reakce na odchylky sítě • velká chyba výstupního napětí (průměr ±8 %)
• žádná korekce zkreslení průběhu vstupního napětí
• přerušení napájení při spínání relé
• šum při aktivaci relé
• rychlé opotřebení výkonových relé
Elektronický (tyristor/triak) • rychlá (ale ne okamžitá) reakce na odchylky sítě
• malá chyba stabilizace napětí (±5 % v průměru)
• tichý provoz
• žádná korekce zkreslení průběhu vstupního napětí
• přerušení napájení při spínání polovodičových spínačů
Invertor (dvojitá přeměna energie) • rozšířený rozsah vstupního napětí (90-310 V)
• okamžitá odezva na odchylky sítě (0 ms)
• minimální chyba výstupního napětí (ne více než 2 %)
• korekce zkreslení průběhu napětí
• nepřetržitý provoz při krátkodobých výpadcích sítě (do 0,2 s)
• tichý provoz
• vyšší náklady ve srovnání s jinými typy zařízení

Pojďme se blíže podívat na vlastnosti toho, jak jednotlivé typy stabilizátorů spolupracují s lednicí nebo mrazničkou.

Elektromechanické stabilizátory

Přesnost výstupního napětí elektromechanických stabilizátorů je pro napájení domácích chladniček zcela dostatečná. Tyto modely však nemají dostatečnou rychlost odezvy na změny napětí. Pokud dojde k významným odchylkám sítě, mohou být přeneseny na vstup kritické zátěže. Elektromechanické stabilizátory navíc neumí korigovat tvar vstupního napětí, takže veškerá zkreslení sítě se přenesou i do zátěže.

Stabilizátory relé

Ochranu chladničky založenou na reléových stabilizátorech také nelze nazvat úplnou. I přes vysokou rychlost odezvy mají zařízení nízkou přesnost stabilizace, což vede k výrazným odchylkám v napětí dodávaném do kompresoru. Zátěži budou škodit i případné krátkodobé výpadky napájení při spínání relé a zkreslený průběh napětí, který tato zařízení nekorigují.

ČTĚTE VÍCE
Jaký cement je nejlepší pro výrobu dlažebních desek?

Elektronické stabilizátory

Elektronické stabilizátory mají vysokou rychlost a přesnost výstupního napětí, ale tato zařízení také nejsou schopna korigovat tvar signálu. Navíc při jejich provozu může docházet i ke krátkodobým přerušením napájení zátěže, což je u mnoha moderních modelů lednic nežádoucí.

Invertorové stabilizátory

Ve srovnání s jinými typy stabilizátorů vytvářejí invertorové modely nejpohodlnější „podmínky“ pro provoz chladničky: zaručeně poskytují zátěži vysoce kvalitní napětí, zcela nezávislé na změnách vstupního signálu a zkreslení jeho tvaru.

Zařízení mají působivý rozsah provozního napětí a nulovou rychlost, díky čemuž si dokážou poradit i s nejvýraznějšími výkyvy sítě.

Stabilizátory napětí střídače Obrázek „Calm“.

Základní kritéria pro výběr stabilizátoru napětí pro chladničku

Při výběru stabilizátoru napětí pro ochranu vaší chladničky nebo mrazničky se musíte řídit kritérii uvedenými v následující tabulce:

Výběrové kritérium Objasnění
fáze K ochraně domácích chladniček se používají jednofázové modely stabilizátorů pracující v sítích 220/230 V. Pro průmyslové chladicí jednotky jsou obvykle vyžadovány třífázové přístroje se jmenovitým vstupním napětím 380/400 V.
V současné době jsou na trhu také modely konfiguračních stabilizátorů 3 v 1, které pracují z třífázové sítě, ale jsou určeny pro jednofázové zatížení. Při instalaci je výkon připojeného zařízení rovnoměrně rozdělen do všech fází napájení.
Napájení připojené zátěže Výstupní výkon stabilizátoru by měl překročit maximální příkon chladničky s přihlédnutím k jejím startovacím proudům přibližně o 20-30%.

Dávejte pozor!
Při výběru zařízení je velmi důležité vzít v úvahu startovací proudy kompresoru, díky nimž se může spotřeba energie chladničky několikrát zvýšit. Bohužel ne všichni výrobci o tom poskytují informace. Pokud tedy údaje chybí, pak pro určení maximálního výkonu zátěže můžete vynásobit jmenovitý výkon chladničky 7 (pokud je kompresor lineární) nebo 1,5 (pokud je kompresor invertorový).

S ohledem na výše uvedené můžeme dojít k závěru, že pro zajištění úplné ochrany před kolísáním a přepětím domácí chladničky je optimálně vhodný jednofázový invertorový stabilizátor, protože má všechny potřebné technické vlastnosti pro práci s tak kritickou zátěží. Jeho výstupní výkon by přitom měl převyšovat spotřebu chladničky (s přihlédnutím k jejím startovacím proudům) o 20-30 %.

Invertorové stabilizátory napětí “Stil” pro chladničky

Ruský výrobce napájecích systémů Shtil nabízí širokou škálu jednofázových invertorových stabilizátorů nové generace pro ochranu chladniček a mrazniček. Mezi tato zařízení patří:

 • nástěnné modely s výstupním výkonem od 0,35 do 3,5 kVA;
 • univerzální (stojící/stojanové) modely s výstupním výkonem od 1 do 3,5 kVA.

Všechny produkty jsou založeny na technologii dvojité přeměny energie, která jim umožňuje okamžitě reagovat na jakékoli kolísání napětí v rozsahu 90-310 V, upravovat vstupní signál s vysokou přesností (chyba je pouze 2 %) a dodávat zátěž ideální sinusové napětí. Navíc jsou schopny ochránit chladničku před vypnutím při krátkodobém výpadku proudu (do 0,2 s).

Je důležité si uvědomit, že stabilizátory vyráběné výrobcem Shtil jsou vybaveny všemi potřebnými typy elektronické ochrany: proti přehřátí, přetížení, zkratu, nehodám v síti a provozním poruchám. Systém automatického restartu umožňuje zařízení samostatně obnovit jejich provoz poté, co byla odstraněna příčina ochrany.

Kromě toho jsou invertorové modely stabilizátorů od společnosti Shtil Group of Companies schopny pracovat několik sekund s přetížením 150%, což jim umožňuje efektivně se vyrovnat se startovacími proudy kompresoru chladničky.

Příklady výběru invertorového stabilizátoru „Calm“ pro chladničku

příklad popis
Výběr stabilizátoru pro lednici se stupňovým kompresorem Chladnička se stupňovým kompresorem má příkon 150 W. Jeho startovací síla není známa. Maximální příkon zátěže bude: 150 W x 7 = 1050 W. Pro tohoto spotřebitele jsou vhodné dva modely stabilizátorů: IS1500 nástěnné nebo IS1500RT podlahové/rackové s výstupním výkonem 1125 W.
Výběr stabilizátoru pro invertorovou lednici Invertorová chladnička má příkon 150 W. Jeho maximální spotřeba energie bude: 150 W x 1,5 = 225 W. Pro tohoto spotřebitele je vhodný nástěnný model IS350 s výstupním výkonem 300 W.
ČTĚTE VÍCE
Proč nemůžete vařit v štípaném smaltovaném nádobí?

Kde koupit stabilizátor napětí pro ledničku?

Stabilizátor napětí střídače pro chladničku si můžete zakoupit v našem oficiálním internetovém obchodě výrobce „Shtil“. Stránka poskytuje komplexní informace o každém modelu, zejména: technické vlastnosti, výhody, provozní a spojovací vlastnosti a také skutečné uživatelské recenze.

Objednávku mohou zadat fyzické i právnické osoby. Při registraci máte na výběr způsob platby a přepravní společnost, která doručí zboží do jakéhokoli regionu Ruska v krátké době. Navíc v našem internetovém obchodě můžete požádat o půjčku na nákup vybavení online prostřednictvím služby Sberbank.

Máte-li jakékoli dotazy ohledně výběru a instalace stabilizátoru, můžete se vždy rychle poradit se specialisty společnosti v online chatu na webu.

Podle statistik právě kvůli nesprávným parametrům elektrické sítě, zejména kvůli nízkému nebo naopak vysokému napětí, lednice nejčastěji selhávají.

A není se čemu divit, protože všechny klíčové prvky chladničky – elektromotor kompresoru a řídicí elektronika – jsou velmi citlivé na změny napětí.

Instalace stabilizátoru napětí pomůže ochránit vaši chladničku a dokonce jednoduše výrazně prodlouží její životnost., který obnoví parametry napájecí sítě na požadované hodnoty a pokud dojde k jeho poruše a dojde k prudkému poklesu napětí nebo naopak k přepětí, ochrana zabudovaná ve stabilizátoru zařízení okamžitě vypne, čímž ušetří lednička.

Výrobci chladniček znají tento problém již dlouhou dobu a některé moderní modely mají vlastní vestavěnou ochranu a jednoduše se nezapnou, pokud se napětí v síti odchyluje od normy, v jiných případech je vysoká pravděpodobnost, že se chladnička selhat, i když ne okamžitě, a toto bohužel nebude případ záruky.

Kdy potřebujete stabilizátor napětí pro chladničku?

01 kogda nuzhen stabilizátor napryazheniya dlya holodilnika

Jak jste pochopili, stabilizátor napětí pro chladničku není vždy potřeba a ne pro každého. Nejčastěji, zejména pokud žijete ve velkém městě, v poměrně moderním bytě, jej s největší pravděpodobností nebudete potřebovat.

Problémy s napětím se obvykle vyskytují tam, kde není dobře monitorován stav elektrických sítí, rovnováha rozložení zátěže a jednoduše tam, kde je elektrické vedení staré nebo nekvalitní.

Zda potřebujete stabilizátor napětí zjistíte jednoduše změřením napětí v zásuvce, ke které plánujete chladničku připojit, pomocí multimetru. Normální indikátory budou v rozsahu 198-242 V, to jsou maximální přípustné odchylky napětí, které mohou být v jednofázové elektrické síti podle odstavce 4.2.2 GOST 32144-2013. Téměř všechny moderní chladničky pracují v rozsahu od 220 do 240 voltů, podle jejich datových listů.

Při jakém síťovém napětí bude chladnička pracovat?

Nejlepší je samozřejmě provádět taková měření pravidelně, v různou denní dobu, dny v týdnu a dokonce i v různých obdobích roku, protože i když je v tuto chvíli napětí v zásuvce v normálním rozsahu, není nutné, aby k tomu vždy docházelo, protože existuje mnoho faktorů, které mohou způsobit pokles nebo přepětí.

Kromě toho, Existuje několik dalších nepřímých indikátorů, pomocí kterých můžete určit, že něco není v pořádku s napětím v bytě nebo domě:

– Blikající nebo slabé světlo lamp, jejich časté vyhoření

– Poruchy v provozu domácích spotřebičů: topná tělesa se pomalu zahřívají, transformátory hučí, časovače se resetují, spotřebiče se nezapínají nebo selhávají bez zjevného důvodu atd.

Za prvé, pokud zaznamenáte takové odchylky v provozu elektrického zařízení nebo jednoduše zjistíte příliš nízké nebo vysoké napětí v síti pomocí multimetru, měli byste se obrátit na svou energetickou společnost a pokusit se obnovit požadované parametry příchozího elektrického proudu.

ČTĚTE VÍCE
Jak daleko od domu může být umístěna skládka?

Bohužel, tento proces, jak jste pochopili, je pomalý, zvláště pokud mluvíme o nízkém nebo vysokém napětí v soukromém domě nebo na letní chatě, proto na nějakou dobu určitě potřebujete stabilizátor napětí, abyste chránili vaši ledničku, dovolte aby pracoval v normálním režimu.

Jaký stabilizátor napětí je potřeba pro chladničku?

Jaký stabilizátor napětí je potřeba pro chladničku?

Při výběru stabilizátoru pro vaši ledničku je třeba zvážit několik klíčových bodů a všechny je popíšu níže.

1. Stabilizátor napětí pro jakoukoli domácí chladničku musí být jednofázový, 220V

Drtivá většina domácích chladniček bez ohledu na počet komor, velikosti, funkce atp. – jednofázové a fungují na napětí 220V. Připojují se do běžné domácí zásuvky, takže potřebují podobný stabilizátor napětí – jednofázový.

2. Jaký typ stabilizátoru je lepší zvolit do chladničky?

V současné době existuje mnoho typů stabilizátorů napětí. Všechny jsou založeny na různých provozních principech a součástech. Liší se rychlostí odezvy, dosahem ovládání, stupněm zabezpečení a řadou dalších charakteristik.

Samozřejmě je vždy snazší doporučit ty nejmodernější, pokročilé modely, které s největší pravděpodobností stabilizují napětí co nejúčinněji a udrží chod chladničky v širokém rozsahu vstupního napětí. Ale buďme realisté, pro mnohé U stabilizátoru je důležitější jednoduchost, spolehlivost, udržovatelnost a hlavně cena.

V současné době by nejúčinnějším řešením speciálně pro lednici byl běžný reléový stabilizátor. Základem je autotransformátor s několika odbočkami s různým stupněm transformace.

Pro chladničku je lepší koupit reléový jednofázový stabilizátor

Reléový stabilizátor má vysokou rychlost spínání, relé perfektně odolávají náběhovým proudům, které vznikají při startu kompresoru chladničky a navíc jsou cenově více než dostupné.

Obvykle, když se mě klienti ptají, jaký stabilizátor napětí by si měli koupit do chladničky, Doporučuji vám vybrat si levný, který již mnozí milují RESANTA ACH-2000 nebo jeho analogy, které jsou vždy k dostání v nejoblíbenějších prodejnách elektrotechniky a nejsou žádné problémy s nákupem a servisem.

Nejlepší stabilizátor do chladničky RESANTA ACH-2000

Zároveň za pouhých 2000 2500–2 2 rublů získáte poměrně spolehlivý a rychlý stabilizátor napětí s výkonem XNUMX kVA (Vyrábí XNUMX kW aktivního výkonu), obvykle to stačí na to, aby vaše chladnička pokračovala v nepřetržitém provozu i při spravedlivém silné poklesy napětí.

3. Jaký by měl být výkon stabilizátoru napětí pro lednici?

Výkon stabilizátoru napětí je hodnota, která ukazuje, jakou maximální zátěž může dané zařízení napájet. Je důležité si uvědomit, že většina zejména levných modelů stabilizátorů má přímou závislost na poklesu výstupního výkonu v závislosti na vstupním napětí v síti.

Zjednodušeně řečeno, pokud vám klesne napětí např. na 190V, tak stabilizátor 1000 VA udrží 100% deklarované zátěže, ale jakmile napětí klesne pod např. na 150V, tak max. možné zatížení klesne, obvykle asi o 40 % a bude činit pouze 600 VA.

Podívejme se, jak všechny tyto faktory vzít v úvahu při výběru stabilizátoru napětí.

To znamená, Při výpočtu výkonu stabilizátoru potřebujete znát dvě základní veličiny:

– Startovací proud nebo výkon kompresoru chladničky

– Minimální a maximální síťové napětí

Startovací proud kompresoru chladničky

Špičková spotřeba elektrické energie chladničky nastává přesně v okamžiku spuštění kompresoru, protože obsahuje elektromotor, který v okamžiku spuštění na krátkou dobu může spotřebovat 3-5krát více proudu, resp. je stejně tolikrát, než je deklarováno.

ČTĚTE VÍCE
Jaké ochranné prostředky je nutné použít při instalaci uzemnění v elektrické instalaci nad 1000V?

Výkon kompresoru chladničky

Výrobci bohužel většinou neuvádějí startovací proud kompresoru, maximum zobrazují pouze množství elektřiny spotřebované lednicí za určitou dobu, např. počet kWh/rok je množství energie spotřebované lednici po celý rok, pokud je neustále zapnutá.

Ve skutečnosti, Příkon jakékoli domácí chladničky nejčastěji nepřesahuje 150-250W a jak ukazuje praxe, startovací proudy motoru kompresoru zřídka dosahují dokonce 6A – což v jednofázové síti odpovídá 1,32 kW, ale častěji jsou mnohem méně.

Optimálním řešením by bylo zjistit značku kompresoru nebo kompresorů nainstalovaných v chladničce, pokud jich je několik, a následně zjistit parametry startovacího proudu na webu výrobce nebo zavolat jeho technickému servisu. Podpěra, podpora.

Dále se zdá, že s vědomím tohoto indikátoru můžete bezpečně jít do obchodu a koupit vhodný stabilizátor, ale ne všechno je tak jednoduché.

Jak si pamatujete, výkon jakéhokoli stabilizátoru závisí na vstupním napětí, které je obvykle součástí technické dokumentace pro každý model. Graf poklesu výstupního výkonu stabilizátorem v závislosti na vstupním napětí vypadá asi takto:

Graf závislosti výkonu stabilizátoru na vstupním napětí

Toto je graf pro stabilizátory Resanta , jak vidíte, minimální napětí, při kterém budou pracovat, je 140 voltů, pokud je nižší, vypnou se, horní práh je 260 V.

Maximální výkon stabilizátoru Resanta při 140V, soudě podle grafu, nebude větší než 50% nominální hodnoty.

Pokud tedy máte ve své zásuvce místo požadovaných 140V pouze 220V, při použití stabilizátoru RESANTA ACH-2000/1-C – pro výkon 2000 VA dostanete na jeho výstupu jen polovinu, tzn. pouze 1000 VA. Neexistuje žádná záruka, že se vaše chladnička spustí a bude fungovat správně, protože, jak jsme zjistili, některé modely mohou vyžadovat přibližně 1,32 kW výkonu.

Pokud je napětí ve vývodu alespoň 160 Voltů, bude výstupní výkon tohoto stabilizátoru již 70 % jmenovitého, tzn. 1400 kVA – což je docela dost pro provoz téměř každé chladničky.

Síťové napětí

Napětí v domácí elektrické síti pro připojení chladničky

Chcete-li zjistit napětí ve vašem domácím elektrickém systému, nejjednodušším způsobem je použít multimetr, který měří a zaznamenává výsledky získané v různých časových obdobích.
Čím přesněji zjistíte, jaké minimální a maximální napětí je ve vašem bytě či domě, navíc změřte, jak intenzivně se mění, zda nedochází k náhlým skokům nebo zda jsou změny vcelku plynulé, tím vhodnější model stabilizátoru si můžete vybrat .

Závěr

Abychom to shrnuli: pokud máte problémy s napětím ve svém bytě, domě nebo venkovském domě, zaznamenáte změny – přepětí nebo poklesy, problémy s provozem elektrického zařízení nebo lamp – Instalace stabilizátoru napětí pro chladničku je prostě nezbytná.

V tomto případě je nejlepší zvolit levné jednofázové reléové stabilizátory s výkonem 1500-2000 VA nebo vypočítat samostatně pro konkrétní model chladničky. Kromě toho, který je uveden v článku Resanta, vám také doporučuji, abyste se na model podívali blíže ELITECH ASN 2000 nebo QUATTRO ELEMENTI Stabilia 2000 , které mají dobré recenze a jsou zaslouženě vybírány spotřebiteli.

Dále prosím, pokud máte zkušenosti s výběrem, nákupem a používáním stabilizátorů do lednic, určitě o tom napište do komentářů k článku, i když nebude příliš úspěšný. Navíc jako obvykle vítám jakékoliv názory, kritiku, dotazy – pokusím se všem promptně odpovědět!