Na základě výsledků devíti měsíců roku 2021 – od ledna do září – vzrostla poptávka po službách realitních kanceláří v Moskvě a Petrohradu o 30 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku.

Spoluzakladatel společnosti Macromir a odborník na realitní trh Sergei Shulik hovořil o tom, jak optimálně a bezpečně budovat spolupráci mezi kupujícím a realitním makléřem.

Sergey Shulik Spoluzakladatel společnosti “Makrosvět” a odborník na realitní trhV současné době v Rusku působí mnoho realitních kanceláří a každá z nich funguje podle svých vlastních pravidel. Neexistuje jediný scénář, jak by společnosti měly spolupracovat s kupci domů. Organizace lze rozdělit do tří hlavních typů. První typ zahrnuje agentury, které na začátku spolupráce s klientem podepíší exkluzivní dohodu o vyhledání objektu a teprve poté začnou pracovat. Do druhého typu patří firmy, které pro klienta provedou prvotní výběr objektů dle jeho parametrů před podpisem smlouvy a prohlídky nejzajímavějších objektů jsou organizovány po doložení spolupráce. Navíc existují firmy, které klientům zasílají seznam objektů podle určitých parametrů, přičemž kupující samostatně chodí na prohlídky a realitní makléř se zapojuje až ve fázi, kdy je vybraný byt, ke kterému se shromažďují a ověřují dokumenty. Při výběru realitní kanceláře je důležité pochopit systém práce této společnosti a co v daném případě udělá. To znamená, že pokud se jedná o meziregionální dohodu, budou organizovány vzdálené výstavy. Pokud je kupující v regionu, ale chce ušetřit čas, provede realitní makléř sám předběžné vstupní prohlídky a teprve poté přivede klienta k osvědčeným možnostem. Jak se určují náklady na služby realitní kancelářeNáklady na služby realitní kanceláře se odvíjejí od objemu přidělených úkolů. Doporučuji při výběru realitní kanceláře nebo soukromého makléře kontaktovat více specialistů pro srovnání ceny práce u podobného objemu služeb. Teprve poté byste se měli rozhodnout ve prospěch té či oné realitní kanceláře nebo realitní kanceláře. Pokud se budeme bavit o tom, zda se vyplatí pro koupi nemovitosti vybírat více realitních kanceláří nebo realitních kanceláří. Podle mě to moc smysl nedává. Hlavním důvodem je, že odborníci pravděpodobně nabízejí stejné předměty. Zadruhé, motivace realitních kanceláří provádějících práci bude nižší než u specialisty, který totéž udělá výhradně pro klienta. Je to dáno tím, že profesionál, který pracuje výhradně, ví jistě, že za svou práci dostane provizi. V případě, že na stejném úkolu bude pracovat více lidí, nebudou mít takovou důvěru, a proto bude motivace nižší Optimální variantou spolupráce klienta s realitním makléřem je situace, kdy strany podepíší dohodu o několika fázích práce. Navíc byla každá etapa práce placena samostatně. Tento scénář umožňuje klientovi kdykoli opustit vztah s realitní kanceláří, pokud mu nevyhovuje kvalita služeb. Jak funguje práce realitního makléře?Když už mluvíme o fázích, první je samozřejmě vyhledávání a výběr objektů. Výsledkem práce pro klienta by měl být soupis s vybranými 20-40 nemovitostmi dle určitých parametrů zadaných kupujícím. Po dokončení této fáze práce je provedena část platby. Druhou fází je osobní prohlídka 10 nejvhodnějších nemovitostí realitním makléřem. Profesionál zde tedy bude schopen sestavit a předložit svému klientovi nejpřesnější obrázek o těchto pozemcích: od pohledu z oken až po stav vchodu. Třetí etapou prací jsou společné prohlídky bytů. V rámci této fáze realitní makléř upozorní klienta na určité aspekty objektů, které lidé obvykle nevidí. Poslední fází práce je příprava a podpora transakce. Tato část práce zahrnuje interakci s protistranou, shromažďování dokumentů, kontrolu majetku na všechna možná rizika a asistenci při provádění transakce. Řeknu tedy, že většina práce realitního makléře nespočívá v samotném provedení transakce, ale v přípravě na ni. Kromě samotného vyhledávání sem patří kontrola nemovitosti, odsouhlasení všech podmínek, jednání o ceně na straně klienta.Shrnu-li to, podotýkám, že při výběru specialisty nebo agentury je nutné se nejprve setkat s několika odborníky. To vám umožní porovnat kvalitu, cenu a objem poskytovaných služeb. Kromě toho ve smlouvě určete a specifikujte fáze prací, které vám umožní kontrolovat postup prací.

ČTĚTE VÍCE
Co je součástí technologického napojení na elektrické sítě?

Koupě bytu bez realitní kanceláře: co potřebujete vědět o rizicích

Je levnější koupit nemovitost sami, ale je to nebezpečné. Pojďme zjistit, jak se vyhnout hlavním rizikům, pokud se rozhodnete uzavřít obchod bez realitní kanceláře

Nina Machaidzeová

jednal s realitními kancelářemi a smlouvami

V tomto článku vám řekneme, jak se vyhnout hlavním rizikům při transakcích s nemovitostmi. Tato rizika jsou mnohem větší a předvídat je může pouze odborník.

Pokud se rozhodnete uzavřít smlouvu bez realitní kanceláře, je lepší se poradit s právníkem

Byt se prodává bez souhlasu bývalého manžela

Byt prodává muž, který se nedávno rozvedl. Majitel ukazuje rozvodový list a říká, že manželka si na nemovitost neuplatňuje nárok.

Dokumenty byly podepsány, peníze převedeny. O rok později přichází bývalý majitel k soudu s předvoláním. Bývalá manželka chce rozdat polovinu bytu zakoupeného za manželství. K prodeji nedala souhlas.

O rozdělení majetku můžete žádat ještě 3 roky poté, co se exmanželka o prodeji bytu dozvěděla

Soud uzná obchod za neplatný, byt je třeba vyklidit.

Prodejce utratil peníze za byt. Chcete-li je získat zpět, musíte se sami obrátit na soud.

Bez notářského souhlasu bývalého manžela lze prodej bytu napadnout u soudu
Zdroj: uk-34.ru

každoročně uznáno za neplatné pouze v Moskvě

Chcete-li se vyhnout nárokům bývalých manželů:

1. Zjistíme, zda má manželka právo na byt

Byt lze prodat i bez souhlasu manželky, pokud k němu nemá žádná práva.

Kontrolujeme dokumenty, které potvrzují, že manželka nemá žádná práva k bytu:

  • Manželská smlouva. V dokumentu musí být uvedeno, že manželka nemá po rozvodu právo na byt.
  • Darovací smlouva pro manžela
  • Právo na dědictví manžela. Pokud byl byt privatizován během manželství, manželka musí napsat odmítnutí privatizace. Tento dokument je uložen v Registru: můžete si vyžádat informace o jeho dostupnosti

2. Pokud byl byt koupen během manželství a existuje možnost, že o nemovitost požádá manželka

Pojďme zjistit, kdy se prodávající stal vlastníkem
Díváme se na datum ve výpisu z EGRN, v listu vlastnictví.

Kontrolujeme pas prodejce
Kromě toho kontrolujeme, kolik času uplynulo od rozvodu, abychom zjistili, kdy byl byt koupen, zda ženatý nebo ne.

ČTĚTE VÍCE
Co v těle chybí, pokud kůže na prstech popraská?

Musíte také zkontrolovat, kdy byl pas vydán. Pokud byl pas změněn po rozvodu, nebudou uvnitř žádná razítka o manželství a rozvodu.

Žádáme o rozhodnutí soudu o rozdělení majetku
V rozhodnutí musí být uvedeno, že byt zcela patří prodávajícímu.

Pokud nedojde k rozhodnutí soudu
Manželka musí podepsat dohodu o dokončení transakce. Souhlas je ověřen notářem.

Návštěva notáře zabere několik hodin. Pojišťovací služby stojí asi 2000 rublů. Obvykle platí prodávající, ale po dohodě může platit i kupující.

stojí to získat notářskou certifikaci v Ťumenu

3. Pokud jste byt koupili před svatbou

Manželka nemá žádná práva k bytu zakoupenému před svatbou. Ale pokud byl byt koupen na úvěr nebo společné peníze byly vynaloženy na rekonstrukci, může manželka uplatnit nárok na nemovitost.

Dříve se soudy přikláněly na stranu manžela/manželky, pokud společně utráceli peníze na splacení půjčky nebo vylepšení bytu. V dnešní době soudy více rozhodují ve prospěch vlastníka. Manželka se může domáhat podílu na bytě, ale soud pravděpodobně nerozhodne v její prospěch.

Pro zajištění transakce nákupu a prodeje je lepší vzít souhlas manželky, bez ohledu na to, kdy byl byt zakoupen: během manželství nebo po něm.

Na byt je hypotéka

Prodejce koupil byt na hypotéku. Říká, že bance splatil všechny své dluhy, ukazuje splátkový kalendář a potvrzení o platbě.

Kupující převede peníze za byt a podepíše kupní a prodejní smlouvu.

Pro registraci nemovitosti na své jméno jde kupující spolu s prodávajícím do rejstříku. Brzy odmítnou přepsat jeho vlastnická práva. V databázi jediného rejstříku je poznámka o věcném břemeni: ukázalo se, že dluh vůči bance nebyl zcela uhrazen. Ze zákona nelze byty prodávat.

Uzavřená kupní smlouva je neplatná.

Byt se zástavou nelze prodat bez souhlasu banky

Uzavřená smlouva se považuje za neplatnou – dohoda je neplatná. Vlastnická práva nelze přeregistrovat.

Prodejce odmítá vrátit peníze. Je třeba je vrátit prostřednictvím soudu.

Potvrzení od banky potvrzuje, že majitel bytu splatil hypotéku. Na základě potvrzení je odstraněno zatížení nemovitosti a může být uzavřen obchod.
Zdroj: img-cdn.tinkoffjournal.ru

Co zákon říká o transakcích se zastavenými byty, ze kterých nebylo odstraněno věcné břemeno

Chcete-li koupit byt, u kterého nebyl splacen hypoteční dluh, musíte si vybrat jednu z možností:

  • Zbývající dluh bance splaťte sami.
  • Vezměte si půjčku od banky, která odstraní zátěž na transakci.
  • Požádejte o úvěr na byt v bance, kde majitel bytu hypotéku přijal. Nejprve musíte získat souhlas banky.
ČTĚTE VÍCE
Je možné připojit airbrush ke kompresoru auta?

Pokud jste při koupi zastaveného bytu použili mateřský kapitál, pak děti dostávají podíly na nemovitosti.

Transakce s byty, kde jsou podíly přiděleny dětem, jsou povoleny pouze se souhlasem opatrovnických orgánů.

Abyste se vyhnuli koupi bytu s hypotečními dluhy:

Dokud nebudou ověřeny vaše doklady, nemůžete převést peníze prodejci bytu.

Peníze převádíme až po přeregistraci vlastnických práv.

Pojďme zjistit, zda má vlastník právo byt prodat

Kontrolujeme doklady k nemovitostem. Může to být osvědčení státu. registrace, výpis z EGRN. Pokud dokumenty neobsahují žádné známky omezující vlastnická práva, lze obchod uzavřít.

Pokud se hypotéka stále platí, v dokladech k bytu bude poznámka, že byt je zatížen věcným břemenem.

Byt nemůžete prodat. Nejprve musíte odstranit zákaz transakce.

Postup při zrušení zákazu závisí na podmínkách dohody s bankou. Věcné břemeno lze odstranit automaticky – nebo lze požadovat, aby majitel přinesl do Registru potvrzení o splacení hypotéky a splacené hypotéky.