Z jedné části podšívkového koberce se odstraní ochranná fólie.

Tato část podkladu je přilepena k podkladu. V době lepení byste měli plátno pečlivě vyhlazovat, abyste se vyhnuli tvorbě vrásek

Poté se fólie stejným způsobem odstraní z druhé poloviny podšívkového koberce.

Podložka je zcela přilepena k podkladu

DŮLEŽITÉ! Při ořezávání materiálu umístěte pod horní list pevnou základnu (kus překližky nebo podobně), aby nedošlo k poškození spodního listu.

Je nutné pečlivě odříznout přebytečné části materiálu:

Na převisu okapu se samolepicí obkladový koberec ořízne a položí tak, aby před ohybem okapního pásu byla mezera 10–20 mm. Na spodním okraji úžlabí je nutné koberec upravit s mírným zaoblením („jazykem“), aby se uzavřely spáry okapních pásů v úžlabí a zajistil se správný odvod vody.

Při teplotách od 0 do +10 °C je nutné dodatečně zajistit podbití střešními hřebíky se širokou hlavou. Vzdálenost mezi hřebíky je 300 mm.

Když dojde k překrytí materiálu

v údolní zóně se provádí na vrcholu

jeho části. Šířka příčného přesahu v oblasti údolí je 300 mm.

Příčný přesah podšívky

koberec ANDEREP ULTRA potažený

tenkou vrstvu bitumenového tmelu TECHNONICOL č. 23 (Fixer).

Vytvoření příčného přesahu podkladového koberce ANDEREP NEXT SELF nevyžaduje použití tmelu.

Poté se samolepicí podkladový koberec položí podél okapového přesahu na šířku okapového přesahu plus 600 mm od vnitřní roviny stěny do budovy nebo konstrukce.

Zarovnejte a přilepte část látky k základně, zbývající část zabalte do bodu, kde je materiál přilepen

Poté přilepte zbývající část plátna a současně srolujte a odstraňte ochrannou fólii z role

Příčné přesahy jsou 150 mm. Oblast příčného přesahu podkladového koberce ANDEREP ULTRA je potažena tenkou vrstvou bitumenového tmelu TECHNONICOL č. 23 (Fixer). Vytvoření příčného přesahu podkladového koberce ANDEREP NEXT SELF nevyžaduje použití tmelu

V oblasti podélného přesahu proveďte mechanické upevnění materiálu hrubými hřebíky. Krok upevnění hřebíků je 150 mm a provádí se běžným pohybem

Nahoru položte další list materiálu.

2. INSTALACE BITUMEN-POLYMEROVÝCH KOBERCŮ S MECHANICKOU FIXACÍ ANDEREP PROF, ANDEREP PROF PLUS, ANDEREP GL, ANDEREP GL PLUS, ANDEREP GL LIGHT, ANDEREP NEXT FIX

ČTĚTE VÍCE
Jakou teplotu by měl mít přívod podlahového vytápění?

Vyzkoušejte podkladový koberec na místě, narovnejte jej, upevněte a utáhněte tak, aby mezi nehty nebyly žádné vlny ani záhyby

V závislosti na typu podkladového koberce jej připevněte k základně podle níže uvedených schémat:

MONTÁŽ BITUMEN-POLYMEROVÉHO KOBERCE JAKO PROČASNÁ STŘEŠINA

Při použití podkladového koberce jako dočasné střechy se mechanické upevnění provádí pouze po obvodu materiálu bez mechanického upevnění ve středu (GL / GL LIGHT / GL PLUS / NEXT FIX). Po upevnění materiálu rovnoběžně s přesahem štítu se provede dodatečné upevnění podbití pomocí lišt nebo patek s krokem upevnění 500 mm

ANDEREP ULTRA, ANDEREP GL LIGHT / GL PLUS, ANDEREP PROF, ANDEREP NEXT FIX / NEXT SELF lze použít jako provizorní střechu po dobu až 6 měsíců.

3. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO POKLÁDKU KOBERCŮ S BITUMEN-POLYMEROVÝMI PODŠÍVKAMI.

Podbití je zajištěno k podkladu speciálními pozinkovanými střešními hřebíky se širokou hlavou.

DŮLEŽITÉ! Hlavička hřebíku by měla koberec pevně přitlačit k podkladu, ale ne jej prorazit. Před přímým přichycením podkladového koberce hřebíkem je nutné materiál narovnat a natáhnout tak, aby na povrchu nebyly žádné záhyby nebo nerovnosti.

Místa příčných přesahů mechanicky zajištěných vyzdívek

koberce jsou ošetřeny bitumenovým lepicím tmelem TECHNONICOL

č. 23 (Opravář). Tloušťka aplikační vrstvy

tmel ne více než 1 mm. Šířka příčného přesahu je 150mm.

Podélný přesah podšívkových koberců je 100mm. Místa podélných přesahů podkladových koberců ANDEREP PROF a ANDEREP GL LIGHT jsou natřena bitumenovým lepicím tmelem TECHNONICOL č. 23 Fixer o tloušťce maximálně 1 mm.

Pro vytvoření podélného přesahu ANDEREP GL se spojí termoaktivní pásy horní a spodní stojiny a odstraní se ochranné fólie.

Podélný přesah podložního koberce ANDEREP GL PLUS je vytvořen pomocí lepicích montážních lišt. Pro vytvoření přesahu je nutné současně odstranit ochranné fólie z lepicích pásků horního a spodního panelu a pevně je přitlačit k sobě.

Vytvoření podélného přesahu ANDEREP NEXT FIX nevyžaduje použití tmelu. Před spojením pláten se lepicí plocha dodatečně zbaví prachu pomocí čistého ubrousku (hadru).

Vzdálenost mezi příčnými přesahy sousedních panelů musí být minimálně 500 mm

Vytvoření podélných přesahů na okrajích střechy:

ČTĚTE VÍCE
Měla by chladnička stát šikmo nebo vodorovně?

K vytvoření přesahů na okrajích střechy dochází podle typu vytvoření příčného přesahu. List materiálu na jednom ze svahů je oříznut podél linie tvorby žeber. Z dalšího přilehlého svahu zůstává výstup materiálu rovný 150 mm, který je položen v přesahu na sousední listy materiálu. Vlastní přesah je potažen bitumenovým tmelem TECHNONICOL č. 23 Fixer a dodatečně připevněn k podkladu pomocí hrubých střešních hřebíků s upevňovací roztečí 150 mm, provedených šachovnicově.

Je možné vytvořit koncový prvek ze samostatného listu položeného podél okraje. V tomto případě jsou spodní plechy řezány podél linie tvorby žebra střechy a na horní část samotného žebra je položen prvek podkladového koberce s přesahem 150 mm na obě strany svahu. Oblast přesahu je natřena bitumenovým tmelem TECHNONICOL No. 23 Fixer. Samotný prvek je podél svahu na obou stranách zajištěn drápanými hřebíky s krokem upevnění k základně 150 mm, provedenými v šachovnicovém vzoru

DŮLEŽITÉ! Instalace by měla být provedena na suchém, tvrdém, rovném, vlhkosti odolném podkladu, zbaveném nečistot a prachu. Před montáží je třeba počkat, až se rám dřevostavby a samotný dřevěný podklad po celé ploše smrští (uvolní nahromaděnou vlhkost), aby se na instalované střeše netvořily vlny a nerovnosti.

4. INSTALACE POLYMEROVÉHO PODŠÍVÉHO KOBERCE S MECHANICKOU FIXACÍ ALPHA ANDEREP

Instalace samolepícího koberce v oblasti okapů a štítových přesahů.

Instalace samolepícího koberce v oblasti okapů a štítových přesahů. Samolepicí podkladový koberec položte podél okapového přesahu na šířku samotného okapového přesahu plus 600 mm od vnitřní roviny vnější stěny do budovy. Podél štítového přesahu po celé výšce svahu položit samolepicí podkladový koberec šíře 500 mm s přesahem 100 mm na samolepicí koberec namontovaný na okapu.

Instalace samolepícího koberce v oblasti okapů a štítových přesahů.

V oblasti údolí je uprostřed položen samolepící podkladový koberec.

Přesah ALPHA ADEREP na samolepicím podkladovém koberci je 150 mm, plocha přesahu je potažena tenkou vrstvou bitumenového tmelu FIXER, tloušťka aplikace není větší než 1 mm.

POZORNOST! Upevnění podkladového koberce ALPHA ANDEREP na široké pozinkované konzoly je přípustné při současné montáži střešní krytiny.

Montáž Alpha ANDEREP v oblasti štítových a okapových převisů

ČTĚTE VÍCE
Jaké elektrody a svařovací dráty se používají pro obloukové svařování hliníku?

Na hlavní ploše střechy je ALPHA ANDEREP položen rovnoběžně s přesahem okapu zdola nahoru. V oblasti přesahu štítu: přesah Alpha ANDEREP na samolepicím koberci je 500 mm, na přesah je nanesen bitumenový tmel „Fixer“, šířka nanesení tmelu po přesahu štítu je 100 mm, tloušťka nanesení tmelu není větší než 1 mm

V oblasti přesahu okapu: přesah Alpha ANDEREP na samolepicím koberci v oblasti přesahu okapu je 100 mm; Fixační bitumenový tmel se nanáší na plochu přesahu po celé šířce přesahu, tloušťka aplikace ne více než 1 mm . Místo, kde se polymerový koberec překrývá se samolepicím, je upevněno hřebíky a plastovou podložkou v souladu se značením. Průměr hlavičky hřebíku je 5,5mm, průměr plastové podložky je 23mm. Spotřeba hřebíků je 14–16 ks. na m2 při úhlu sklonu 18°

Montáž podélných přesahů ALPHA ANDEREP. Podélný přesah desek ALPHA ANDEREP mezi sebou závisí na úhlu sklonu střechy.

Při sklonu střechy > 18° je šířka přesahu 100 mm

Při úhlu sklonu střechy od 12° do 18° je šířka přesahu 750 mm, přesah se fixuje samolepicí jednostrannou páskou ALFABEND 60.

Montáž příčných přesahů Alpha ANDEREP

Příčné přesahy polymerového koberce ALPHA ANDEREP jsou 150 mm. Přesah je nahoře nalepen samolepicí jednostrannou páskou ALFABEND 60. Vzdálenost mezi příčnými přesahy musí být minimálně 500 mm.

Použití Alpha ANDEREP jako dočasné střechy po dobu až 3 měsíců

Při použití jako provizorní střecha dodatečně zajistěte lamelami nebo podpatky v krocích po 500 cm.

Polymerová podložka je moderní řešení pro instalaci hydroizolační vrstvy do šikmých střech z pružných tašek. Jedná se o dvouvrstvý tkaný materiál s protiskluzovým povrchem. Je lehký a odolný. Označení na vrchní vrstvě a samolepicí proužky na obou stranách zjednodušují montážní práce. Kromě toho jsou na plátně značky pro mechanické spojovací prvky.

Použití polymerového koberce pomáhá výrazně ušetřit na instalaci podšívkového koberce pod flexibilní dlaždice ve srovnání s tradičními bitumenovými řešeními. Délka role je 46,67 bm, plocha je 70 mXNUMX. m

Požadované nástroje

K provedení instalačních prací budete potřebovat:

  • stavební nůž;
  • kladivo;
  • pozinkované hrubé hřebíky s plastovou podložkou;
  • špachtle;
  • Fixační tmel nebo páska Alfaband 60.
ČTĚTE VÍCE
Jak množit orchidej doma pomocí řízků?

Instalace polymerového podkladového koberce krok za krokem

Instalace může začít po položení samolepícího koberce v místech, kde jsou nejpravděpodobnější netěsnosti v údolí, na okapech nebo na převisu štítu.

V údolí je položen samolepicí koberec v šířce 1 m (50 cm na každý svah).

Podél převisu okapu v rozsahu samotného přesahu okapu + 60 cm od vnitřní roviny vnější stěny do objektu.

Podél štítu je položen koberec šíře 500 mm s přesahem 100 mm. Na přední straně materiálu jsou značky, které umožňují pohodlné řezání na požadované rozměry.

Instalace polymerového koberce krok za krokem:

  1. Hmotu rozválejte rovnoběžně s přesahem okapu. Šířka role 1,5 m umožňuje rychlejší pokrytí plochy střechy.
  2. Vyhlaďte koberec rukou, abyste se vyhnuli vlnám a vráskám.

Užitečné informace!

Další nepochybnou výhodou polymerového koberce je, že rychle schne, když je mokrý. Díky tomu může sloužit jako provizorní zastřešení až 3 měsíce.

Montáž flexibilních dlaždic Shinglas

Pokládka flexibilních dlaždic se provádí v souladu s montážním návodem k materiálu. Pokud upevňovací prvek krytiny spadne na upevnění podšívkového koberce, musí být horní hřeb vodorovně posunut o 2-3 cm.

Podkladový koberec dokonale ladí s různými barevnými schématy flexibilních dlaždic Shinglas.

Zařízení mansardové střechy

Systém uspořádání podkrovní střechy zahrnuje následující vrstvy:

  • parotěsná fólie ISOBOX D70;
  • Kamenná vlna Rocklight;

Studené půdní zařízení

Při uspořádání studeného podkroví je opláštění namontováno na krokve. Nahoře jsou položeny desky OSB-3.

Nahoře je instalován polymerový podkladový koberec TechnoNIKOL.

Vrchní nátěr lze provést z flexibilních dlaždic TechnoNIKOL Optima.

Dávejte pozor!

Při uspořádání studeného podkroví není potřeba izolace, hydroizolace ani ochrana před větrem.

Při instalaci šikmých střech poskytuje polymerový podkladový koberec TechnoNIKOL vysokou spolehlivost za poměrně nízkou cenu.