Ve starém domě býval běžný plynový sporák, ale chci něco modernějšího, chci si nainstalovat vestavnou plynovou varnou desku a troubu. Musím se koordinovat? A co když kamna už nejsou, vím, že je nemůžete vypnout sami, ale ve skutečnosti tam žádná kamna nejsou. Musím nainstalovat dočasnou desku nebo existuje jiný způsob, jak to zařídit?

Ano, mohu to dodat sám, slyšel jsem, že je to potřeba dohodnout, jinak budou problémy a nějaké pokuty. Říká se, že pokud je v domě podle dokumentů plynový sporák, musí tam být sporák.

Podle nařízení vlády Ruské federace ze dne 14. května 2013 č. 410 „O opatřeních k zajištění bezpečnosti při používání a údržbě vnitřních a vnitřních plynových zařízení“, odst. 10:
. Výměnu zařízení na vnitropodnikovém a (nebo) vnitrobytovém plynovém zařízení provádí specializovaná organizace v rámci uzavření smlouvy o údržbě a opravách vnitropodnikového a (nebo) vnitrobytového plynu. zařízení. Nezávislá výměna specifikovaného zařízení jeho vlastníkem bez zapojení specializované organizace není povolena.

Stalo se mi to takhle, rekonstrukce kuchyně, zavolali plynaře, ten vypnul starý sporák a sepsal protokol, po rekonstrukci mu zavolali znovu a uzavřeli dohodu
nainstaloval nový sporák, platba byla 963 rublů. přijde s účtenkou. Všechno

Potřebujeme předělat plynovod v kuchyni.
Zavolejte plynaře, udělejte, co říká. Nebude to stát ani korunu, ale je to tisíckrát bezpečnější a stotisíckrát levnější než jeden výbuch plynu s požárem a následnou úpravou. .
Nemůžete to udělat sami, jak podle pravidel, tak v životě. Dodávka plynu má mnoho funkcí, které nejsou podobné vodovodnímu potrubí.
„Chytré lidi“ jako Lisin.68 vedou k výbuchu plynu. Potřebuješ to?

1 – účastník může samostatně uzavřít ventil přívodu plynu na potrubí. To zapadá do rámce bezpečnosti provozu plynových zařízení.
2 – účastník sám nemůže odpojit plynový sporák od plynové sítě. To musí provést odborník s povolením k práci na plynárenských sítích. To je způsobeno skutečností, že musí být zajištěno, že neexistuje možnost náhodného přívodu plynu do objektu ze strany účastníka. Potrubí se buď přivaří, nebo se umístí zátka, kterou nelze bez speciálního nástroje odstranit.
Protože předplatitel nemůže kamna demontovat sám a nemůže je nainstalovat.
Moderní plynový sporák je navíc považován za KOMPLEXNÍ zařízení, protože má jak elektrické zapalování, tak ovládání plamene. Při prodeji je tedy nutné zařízení vyzkoušet na funkčnost. Prodejna ale nemá plynovou síť a chybí stojan pro připojení plynové zálivky. Montáž tedy musí provést odborník s povolením k práci na plynárenských sítích, práce musí být doloženy Potvrzením o provedení díla s vlastnoručním podpisem (míra odpovědnosti při práci na plynárenských sítích), musí být akceptovány propojovací práce (převzetí prací) specialistou na sledování provádění prací na sítích plynárenských sítí, které vydávají povolení k provozování distribučního místa plynu. Teprve poté odborník z AUTORIZOVANÉHO servisního střediska provede PRVNÍ SPUŠTĚNÍ plynového zařízení, zkontroluje shodu výkonu a bezpečnosti plynového zařízení a POUZE poté servisní středisko otevře záruku na zařízení.
Pokud chcete dostat případnou pokutu za nelegální práci na plynárenských sítích a zůstat bez záruky na plynový sporák, můžete si vše udělat sami

ČTĚTE VÍCE
Který svařovací drát je lepší, poměděný nebo leštěný?

Starý můžete vyhodit, ale k instalaci nového je třeba pozvat plynaře. Zaregistrují vám nový GMO, připojí ho a zkontrolují úniky. Mimochodem, pokud jsem pochopil, budete potřebovat dvě připojení, takže budete muset některé věci předělat.

Velmi záleží na tom, zda je plynová pouze varná deska. Nebo bude trouba také plynová. Vzhledem k tomu, že se již jedná o dvě přípojky plynu a u stacionárního sporáku je to „dva v jednom“ – existuje pouze jedno přípojné místo plynu. Pokud je trouba elektrická nebo ji vůbec neplánujete instalovat, není potřeba schválení. Obecně platí, že když je vše nainstalované, tedy až namontujete celou kuchyň a vyříznete otvor pro varnou desku, zavolejte plynaře, vše vám zapojí. Někdy připojují panel také instalatéři kuchyní. Poté (pro vyčištění svědomí) můžete (později) zavolat plynaře, aby zkontroloval únik plynu.

Ale neřekne mi volaný zaměstnanec, že ​​proč jsem sakra sám vypnul starý sporák a je to dovoleno zákonem?

Ano, plynaři to říkají pořád. A také mi neustále nabízejí výměnu plynového kohoutu, přestože ho před půl rokem měnil úplně stejný plynař. Jde jen o to, jak vydělávají peníze – nejprve musí klienta vyděsit, aby omdlel. Pak mu něco prodejte pod věrohodnou záminkou jako úsporné opatření.

Významné změny obytných prostor často vyžadují souhlas vládních úřadů. V případě výměny plynového sporáku za varnou desku je nutný také souhlas s přestavbou od JSC Mosgaz. v opačném případě pouzdro, je to považováno za neoprávněné rekonstrukce, která může vést na pokutu, příkaz k nápravě porušení nebo legitimizaci vykonávané práce.

Potřebuji povolení k přesunu plynového sporáku?

Pokud se bavíme o výměně plynového sporáku za jiný plyn desky, pak není vyžadováno žádné další povolení. Ale, výměna plynového sporáku za varnou desku již vyžaduje oficiální schválení přestavby. Společnost JSC Mosgaz bude muset poskytnout projektovou dokumentaci, aby získala povolení k provádění prací.

Je možné vyměnit plynový sporák v bytě svépomocí?

Ne, nezávislá výměna plynového sporáku je nepřijatelná. Kontaktujte profesionály specialistékdo ví všechny nuance a zajistit, aby bylo zařízení instalováno v souladu se všemi zákonnými požadavky.

ČTĚTE VÍCE
Jak připravit strop na lepení stropních obkladů?

Jaká je pokuta za výměnu plynového sporáku?

Za porušení požadavkysouvisející s výměnou plynu desky, na základě článku 9.23 Řád správních deliktů jsou nainstalovány následující pokuty: za první porušení – Rublů 1000-2000; pro opakování – Rublů 2000-5000. Pokud instalované zařízení povede k k nehodě, může být majiteli uložena pokuta.

Je možné odmítnout údržbu plynového sporáku?

Zákon nezakazuje uzavřít smlouvu o předplatném za údržbu plynu desky, avšak dodavatel plynu nemá právo nařídit tuto službu v souladu se zákonem „O ochraně práv spotřebitele“. Ale, pravidelná údržba zaručuje bezpečnost používání plynu desky a umožňuje předcházet mnoha nouzovým situacím.

Závěry a rady

  • Výměna plynového sporáku za varnou desku vyžaduje souhlas s přestavbou od JSC Mosgaz.
  • Je nepřípustné měnit plynový sporák sami. Kontaktujte profesionální specialisty.
  • Přerušení požadavkysouvisející s výměnou plynu desky, znamená pokuty a opravný příkaz porušení nebo legalizace práce.
  • Pravidelná údržba plynového sporáku zajišťuje bezpečnost použití a krizová prevence.

Je možné nabíjet baterii šroubováku pomocí nabíječky do auta?

Je možné nabíjet baterii šroubováku pomocí autonabíječky? Chcete-li to provést, musíte upravit přívod proudu v nabíječce do auta s ohledem na elektrické parametry baterie šroubováku. Poté musíte správně připojit nabíječku ke svorkám baterie šroubováku, aniž byste porušili polaritu. Baterie se musí nabíjet přibližně 30 minut, přičemž tento proces pečlivě sledujte. Nedoporučuje se nechávat baterii delší dobu bez dozoru, protože by mohlo dojít k jejímu přebití nebo dokonce přehřátí. Veškeré práce související s nabíjením akumulátoru šroubováku musí být prováděny v souladu s technickými pokyny a za dodržení bezpečnostních opatření.

Jak napájet zapalovač cigaret z baterie

Chcete-li napájet zapalovač cigaret z baterie, musíte provést několik jednoduchých kroků. Nejprve je třeba připojit zápornou (-) svorku k vybité baterii a nezapomeňte vypnout motor. Poté musíte odpojit kladný pól (+) od baterie asistovaného vozu a od „dárcovského vozu“ a je vhodné to udělat současně. Nezapomeňte odpojit záporný pól (-) a baterii „dárcovského vozu“ od druhého vozu. V tomto případě je důležité dodržovat sled akcí a neporušovat bezpečnostní pravidla, aby se předešlo možným poruchám a nehodám. Pokud vše proběhlo správně, zapalovač cigaret bude úspěšně napájen z baterie.

ČTĚTE VÍCE
Jaký je nejlepší způsob ošetření vápenopískových cihel před omítkou?

Dá se jezdit s vypnutou lambdou?

Mnoho automobilových nadšenců se ptá, zda je možné řídit auto s vypnutou lambdou. Odborníci to však kategoricky nedoporučují. Lambda sonda je nezbytná pro stanovení množství kyslíku ve výfukových plynech a pomáhá regulovat směs paliva a vzduchu, čímž zajišťuje optimální výkon motoru. Pokud je lambda sonda vadná nebo odpojená, motor ztratí dynamiku a může začít spotřebovávat více paliva. Navíc to může negativně ovlivnit životní prostředí a bezpečnost na silnici. Proto je lepší nešetřit na opravách, ale rychle vyměnit vadné díly a udržovat vůz v souladu s pokyny výrobce.

Je možné připojit DVR přímo?

Článek pojednává o možnosti připojení DVR přímo k autobaterii. Tato metoda je jednou z nejoptimálnějších, ale vyžaduje dovednosti a pochopení konstrukce motorového prostoru. Pro připojení musíte zakoupit vodiče a pojistku s odpovídajícími charakteristikami. Umístění baterie a technické vlastnosti vozidla se mohou lišit, proto se před nákupem musíte ujistit, že jste vybrali správné komponenty. Použití této metody může mít navíc negativní dopad na elektrické vybavení automobilu, takže má smysl obrátit se na odborníky s instalací. Rozhodnutí o přímém připojení DVR by mělo být učiněno vědomě as ohledem na všechny výše uvedené faktory.

Výměna plynového sporáku za varnou desku je nedůsledná změna, která může vést k nepříjemným následkům. V souladu se zákonem se takové jednání považuje za nepovolenou rekonstrukci, za kterou můžete dostat pokutu a příkaz k nápravě porušení. Před výměnou desky je důležité zjistit, zda je nutné přestavbu koordinovat s JSC Mosgaz. Pokud potřebujete kontaktovat organizaci, doporučuje se vyplnit žádost a poskytnout všechny potřebné dokumenty. Předejdete tak budoucím konfliktům a zajistíte, že vaše nemovitost splňuje zákonné požadavky. Obecně platí, že pro výměnu plynového sporáku za varnou desku je třeba získat příslušná povolení a dodržovat pravidla, abyste neporušili zákon.