Vestavěný nástroj pro odstraňování problémů v OS vyřeší základní problémy, které nastanou při pokusu o odeslání dokumentu k tisku. Musíte jej použít především k odstranění těchto nejčastějších poruch.

Postup není vždy účinný, takže pokud nedojde k žádné změně v provozu tiskárny, zvažte následující metody.

Metoda 2: Kontrola výchozího zařízení

V některých případech je nezbytné, aby použité tiskové zařízení bylo ve stavu “Výchozí”. Je to způsobeno spouštěním tisku různými aplikacemi, kdy automaticky určí zařízení, pro které se má vytvořit fronta. Zda je tento atribut nastaven pro problematickou tiskárnu, můžete zkontrolovat takto:

Metoda 3: Spusťte službu “Správce tisku”.

Dalším důvodem, proč tiskárna zobrazená v systému Windows netiskne, je zakázaná služba “Správce tisku”která tento proces řídí. Pro kontrolu bude potřeba spustit odpovídající aplikaci, zobrazit a případně změnit vlastnosti služby.

Metoda 4: Kontrola stavu zařízení

Existují určité důvody, proč může tiskárna pozastavit tisk nebo přejít do režimu offline. Zahrnují hardwarové a systémové poruchy, které se pravidelně vyskytují téměř u každého zařízení. Pokud je tisk pozastaven, dokumenty přidané do fronty tam zůstanou, dokud uživatel ručně neopraví nastavení.

Pokud se poté tisk nezačne automaticky, vymažte frontu podle pokynů v následující metodě a poté vyberte dokument, který chcete znovu vytisknout.

Metoda 5: Vymažte tiskovou frontu

Vymazání tiskové fronty umožňuje tiskárně fungovat normálně, když se dokumenty, které jsou tam umístěny, nezpracovávají kvůli vnitřním nebo systémovým chybám. Obvykle k dokončení úkolu musíte stisknout pouze jedno tlačítko v nabídce, o které jsme se zmínili výše, ale někdy seznam úkolů zamrzne a k jeho odstranění je třeba provést celý algoritmus akcí, který je podrobně popsán v článku níže.

Vymazání tiskové fronty za účelem normalizace pracovního stavu tiskárny v systému Windows 10

Metoda 6: Opravte proměnné prostředí

Windows má řadu proměnných prostředí, které jsou zodpovědné za provádění systémových úloh, z nichž některé zpracovávají dokumenty odeslané k tisku. Pokud program, virus nebo uživatel provede změny v těchto souborech, začnou problémy, které ovlivní provoz tiskárny.

Pokud byly provedeny nějaké změny, nezapomeňte restartovat počítač, aby se projevily.

Metoda 7: Dočasně vypněte bránu firewall a antivirus

Metoda je vhodná pouze pro uživatele, kteří pracují se síťovou tiskárnou nebo tisknou přes místní síť. Jak víte, pro výměnu dat se používá port, který se automaticky otevírá standardním firewallem a antivirem třetí strany, pokud je nainstalován. Někdy však kvůli specifikům modelu tiskárny nebo jejího ovladače tento proces selže, v důsledku čehož je port zablokován a tisk je nemožný. Chcete-li tuto situaci zkontrolovat, dočasně vypněte antivirus a bránu firewall podle pokynů v níže uvedených článcích.

ČTĚTE VÍCE
Kde lze tekutou gumu použít?

Chcete-li tiskárnu v systému Windows 10 normalizovat, vypněte bránu firewall

Pokud se náhle ukázalo, že problém je skutečně port blokovaný firewallem, měl by být znovu otevřen a nastavit všechny výjimky. Proces je podrobně popsán v jiném materiálu na našich webových stránkách.

Metoda 8: Nastavte sdílení tiskárny

Další metoda vhodná pouze pro uživatele síťových zařízení. Každá tiskárna musí být správně nakonfigurována, aby správně komunikovala s počítači v místní síti. Chcete-li to provést, musíte nejprve otevřít sdílený přístup na hostitelském počítači a uspořádat pravidla místní sítě, o kterých si můžete přečíst níže.

Sdílení tiskárny za účelem její normalizace v systému Windows 10

Na ostatních počítačích připojených k místní síti se provádějí stejné kroky pro přidání samotné tiskárny. Návod k tomu naleznete níže.

Metoda 9: Software pro čištění tiskárny

Pojďme analyzovat poslední důvod, proč tiskárna zobrazená v OS nemusí tisknout dokumenty. Je to způsobeno ucpanou tiskovou hlavou, podávacím válcem papíru nebo tryskami. Nejjednodušší způsob, jak se těchto problémů zbavit, je spustit čištění softwaru.

Podrobné informace o tom, jak používat jednotlivé dostupné servisní nástroje, naleznete níže.

Pokud tiskárna nemůže komunikovat s vaším počítačem, může zobrazit stav Offline. Chcete-li tiskárnu vrátit do stavu online, postupujte takto.

Než začnete

Začněte spuštěním nástroje pro odstraňování problémů s offline tiskárnou v aplikaci Technická podpora. Technická podpora automaticky spustí diagnostiku a provede správné kroky k vyřešení většiny problémů s tiskárnou.

Pokud aplikace Technická podpora nedokáže vyřešit problém s tiskárnou, vyzkoušejte následující možná řešení:

Chcete-li zjistit, zda je vaše tiskárna připojena k síti Wi-Fi, podívejte se, zda má vestavěná nabídka tiskárny k dispozici možnosti pro otestování připojení Wi-Fi, nebo vyhledejte v příručce k tiskárně pokyny, jak tiskárnu přidat do sítě Wi-Fi. -Fi síť.

Někdy lze problém vyřešit zapnutím tiskárny. Vypněte tiskárnu a odpojte ji, počkejte 30 sekund, znovu tiskárnu zapojte a zapněte.

vybrat „> Parametry > Bluetooth a zařízení > tiskárny a skenery .

Vyberte svou tiskárnu a poté vyberte “Nastavit jako výchozí”.
Pokud nevidíte možnost Nastavit jako výchozí, můžete vybrat Povolit systému Windows spravovat výchozí tiskárnu.” Chcete-li ručně vybrat výchozí tiskárnu, musíte ji zakázat.

vybrat > Parametry > Bluetooth & > tiskárny a skenery .

Vyberte tiskárnu a klikněte na tlačítko “Otevřít tiskovou frontu”.

ČTĚTE VÍCE
Jak zabránit sklouznutí skleněné desky stolu?

В Sekce „Název dokumentu“.“ vyberte všechny uvedené dokumenty a poté vyberte „Dokument “ a stiskněte tlačítko Zrušení”.

Přejít na do sekce “ Hledat“ na hlavním panelu zadejte Služby“ a poté vyberte „ Služby “ v seznamu výsledků.

Přejděte dolů na službu fronty vytiskněte, vyberte a podržte (klikněte pravým tlačítkem) a vyberte „ Restartovat”.

Zkuste tiskárnu odinstalovat a znovu nainstalovat.

Odeberte tiskárnu:

vybrat > Parametry > Bluetooth & > tiskárny a skenery .

Vyberte tiskárnu, kterou chcete odebrat, klikněte na tlačítko Smazat” a poté vyberte ” ano”.

Přeinstalujte tiskárnu:

vybrat > Parametry > Bluetooth & > tiskárny a skenery .

Ujistěte se, že je tiskárna zapnutá a připojená k počítači. U “Přidat tiskárnu nebo skener”“ vyberte „Přidat zařízení“ a podle pokynů přidejte tiskárnu.

Restartování počítače může někdy pomoci aktualizovat služby a součásti potřebné pro komunikaci zařízení s tiskárnou.

Chcete-li zjistit, zda je vaše tiskárna připojena k síti Wi-Fi, podívejte se, zda má vestavěná nabídka tiskárny k dispozici možnosti pro otestování připojení Wi-Fi, nebo vyhledejte v příručce k tiskárně pokyny, jak tiskárnu přidat do sítě Wi-Fi. -Fi síť.

Někdy lze problém vyřešit zapnutím tiskárny. Vypněte tiskárnu a odpojte ji, počkejte 30 sekund, znovu tiskárnu zapojte a zapněte.

vybrat > Parametry > zařízení > tiskárny a skenery .

Vyberte tiskárnu a klikněte na tlačítko “Otevřená fronta”.

vybrat tiskárnaa poté vyberte „Instalovat как výchozí tiskárna“ a zrušte zaškrtnutí Pokud je vybrána možnost Pozastavit tisk a použít tiskárnu offline“.
Pokud se zobrazí zpráva „Windows již nebude spravovat výchozí tiskárnu“, klepněte na “OK”.

Poznámka: Pokud zvolíte OK Systém Windows již nebude automaticky vybírat poslední tiskárnu, kterou jste použili jako výchozí. Chcete-li tuto funkci znovu zapnout, klikněte na tlačítko Start“ a poté vyberte Nastavení > Zařízení > Tiskárny a skenery > Povolit Windows spravovat výchozí tiskárnu.

vybrat > Parametry > zařízení > tiskárny a skenery .

Vyberte tiskárnu a klikněte Otevřít frontu.

В Sekce „Název dokumentu“.” vyberte všechny uvedené dokumenty, poté vyberte „Dokument” a klikněte na tlačítko ” Zrušení”.

Přejít na do sekce “ Hledat“ na hlavním panelu zadejte Služby“ a poté vyberte „ Služby “ v seznamu výsledků.

ČTĚTE VÍCE
Kolik jednotlivých cihel je v jednom čtverečním metru zdiva?

Nalézt služba zařazování tisku , vyberte a podržte (klikněte pravým tlačítkem) a vyberte ” Restartovat”.

Zkuste tiskárnu odinstalovat a znovu nainstalovat.

Odeberte tiskárnu:

vybrat > Parametry > zařízení > tiskárny a skenery .

Vyberte tiskárnu a poté vyberte Smazat zařízenía poté vyberte Ano.

Přeinstalujte tiskárnu:

vybrat > Parametry > zařízení > tiskárny a skenery .

Ujistěte se, že je tiskárna zapnutá a připojená k počítači. Vybrat „Přidejte tiskárnu nebo skener“ a podle pokynů znovu nainstalujte tiskárnu.

Restartování počítače může někdy pomoci aktualizovat služby a součásti potřebné pro komunikaci zařízení s tiskárnou.