Jak získat stavební povolení na dům

Píšeme články, ale ruské zákony se mění. Od roku 2018 již není nutné získávat stavební povolení na soukromý dům. Nyní musíte odesílat a přijímat oznámení. To platí pro zahradní domky a IZHS.

V článku je stále mnoho užitečných informací o přípravě lokality, standardech urbanismu a zadání adresy. To vše je relevantní, změnily se pouze formality. Pokud plánujete stavbu domu, určitě čtěte.

Můj bratr Oleg dostal v rámci regionálního programu pozemek o rozloze 15 akrů poblíž Belgorodu.

Avatar autora

pomohl mému bratrovi začít stavět dům

Chtěl na něm okamžitě postavit dům, ale ukázalo se, že nejprve musel shromáždit hromadu dokumentů a získat povolení od místní správy.

Nemůžete jen tak přijít za úředníky a požádat o povolení. Nejprve je potřeba zkontrolovat stav lokality, získat adresu a výpis z katastru, nakreslit projekt a situační plán. Pro spolehlivost se před zahájením stavby vyplatí provést geologické průzkumy. Řeknu vám, jak to všechno můj bratr udělal.

Podle zákona není možné postavit dům jen tak. Bez dokladů jej nebude možné zaevidovat, to znamená, že jej nelze prodat, vyměnit, darovat ani ponechat jako dědictví.

Ale ve skutečnosti, pokud se na svém webu postavíte do fronty, můžete soudní cestou legalizovat již hotový dům. Podle občanského zákoníku lze uznat vlastnické právo k neoprávněné stavbě, pokud splňuje všechny normy.

Ale najednou se ukáže, že soused je proti tomu, aby byl dům blízko jeho plotu? Nebo místem prochází centrální kabel a pozemní práce jsou zakázány. Poté bude stavba prohlášena za nelegální, dům bude muset být zbourán a majitel zaplatí pokutu. Proto je bezpečnější dělat vše podle očekávání.

Výpis z rejstříku

Podle zákona může být soukromý dům postaven pouze na pozemku, který je určen pro individuální bytovou výstavbu nebo pro osobní vedlejší pozemky. V dokumentech k pozemku by mělo být právě takové označení lokality – oficiálně. Pokud si sami myslíte, že pozemek je vhodný pro stavbu domu, nestačí to. Možná jste koupili pozemek pro dům, ale ukázalo se, že tam nemůžete stavět. Problémy mohou být například se zahradou a letní chatou.

Typ povoleného užívání pozemku lze zobrazit ve výpisu z Jednotného státního registru nemovitostí o hlavních charakteristikách a registrovaných právech. Výpis lze získat prostřednictvím vládních služeb, online služeb Rosreestr nebo na MFC. Stojí 290 ₽.

Obálka článku

Pokud pro lokalitu existuje osvědčení o registraci, je zde uveden typ povoleného využití pozemku.

Do roku 2013 byla vlastníkům pozemků vydávána taková osvědčení o registraci práv, uvádějí také druh povoleného užívání pozemků

Do roku 2013 byla vlastníkům pozemků vydávána taková osvědčení o registraci práv, uvádějí také druh povoleného užívání pozemků

Nyní je vlastnictví webu potvrzeno výpisem z USRN, uvádí také typ povoleného použití.

Nyní je vlastnictví webu potvrzeno výpisem z USRN, uvádí také typ povoleného použití.

Dům nelze postavit v pásmu hygienické ochrany v blízkosti průmyslových podniků, letišť, hřbitovů a skládek.

ČTĚTE VÍCE
Jaký je rozdíl mezi raženým betonem a běžným betonem?

Každý region má svá pravidla a zákony, které podrobně popisují, v jaké vzdálenosti od kterých objektů je zakázána výstavba. Na čerpacích stanicích a mycích linkách a dokonce i v blízkosti elektrického vedení je hygienická nebo bezpečnostní zóna.

Samostatně těžko pochopíte spletitost místní pozemkové legislativy, a pokud existuje podezření, že se lokalita nachází v takové zóně, pak je lepší kontaktovat místní pozemkový výbor nebo průzkumné středisko, kde jsou specialisté s potřebné databáze a katastrální plány.

Obálka článku

Můj bratr dostal pozemek speciálně pro individuální výstavbu, vlastně na volném prostranství, takže neměl problémy. Jsou ale případy, kdy si lidé koupí parcely na velké volné ploše, a pak se ukáže, že jde o ochranné pásmo vod. A přestože účel lokality vyhovuje, není zde dovoleno stavět domy. Rodinám zbyla nepotřebná půda, půjčky a žádné peníze.

Inženýrské a geologické průzkumy

Podzemní voda a vlastnosti půdy mohou komplikovat výstavbu. Pokud postavíte dům na špatné půdě, praskliny projdou podél stěn a základ a suterén se zahřejí. Aby k tomu nedocházelo, je žádoucí provádět inženýrské a geologické průzkumy.

Existuje mnoho společností, které to dělají. Na místo přijedou specialisté, v místě budoucí stavby vyvrtají studny a odeberou vzorky půdy. V důsledku toho bude připravena zpráva na několik desítek stran, ve kterých budou různá schémata a grafy srozumitelné pouze ostatním odborníkům. Můžete požádat geodety o ústní vysvětlení, zda je možné zahájit stavbu.

Obálka článku

Pokud pro specialisty vůbec nejsou peníze, stojí za to mluvit se sousedy: někdy jsou rady staromilce užitečnější než názor odborníka. Majitel, který si dům postavil sám a žije v něm mnoho let, zná všechny vlastnosti půdy na místě a řekne vám, jak hluboký by měl být základ a suterén.

Společnost Belgorod, kterou můj bratr našel, požádala za svou práci o 65 000 rublů. Protože peněz bylo málo, rozhodl se nedělat geologické průzkumy a spoléhat na náhodu. Stavba stále probíhá, žádné praskliny zatím nejsou vidět. Bratr doufá, že bude mít štěstí: má pozemek bez svahu, hustou půdu, spodní voda je hluboká. Ale nedoporučuje vám to: přestavba bude stát víc než výzkum.

Za dva roky můj bratr postavil stěny a střechu

Adresa a výpis z katastru

Jak přiřadit adresu. Ulice, kde si můj bratr staví dům, existovala jen na papíře, takže si adresu musel sehnat sám. Místní správa přidělila budoucímu domu číslo a Oleg dostal usnesení, že pozemek se nachází na adrese s konkrétním názvem ulice a číslem domu.

Adresu budete muset získat, i když ulice existuje a jsou na ní domy s čísly. Pokud je například velká oblast rozdělena na dvě části: jedna z nich bude mít novou adresu. Někdy trvá vyřízení papírování i několik měsíců.

ČTĚTE VÍCE
Je možné získat zahraniční pas bez vojenského průkazu 2023?

Jak získat výpis z katastru. Každý pozemek má své katastrální číslo. Ve skutečnosti je to adresa webu, ale zapsaná ve speciálním kódu ve společné databázi. Znáte-li katastrální číslo, na webu Rosreestr můžete vidět, kde se lokalita nachází, na pozemcích jaké kategorie, o jakou oblast se jedná. Stavební povolení lze získat pouze na pozemek, který má katastrální číslo potvrzené výpisem z katastru.

Bratr dostal výpis z katastru od místního MFC. Přílohou žádosti je kopie listu o zápisu vlastnictví a doklad o přidělení adresy.

Registrace domu je nedílnou součástí stavebního procesu. Registrace domu nejen potvrzuje jeho existenci, ale také umožňuje jeho majiteli požívat všech práv a výsad spojených s nemovitostí. Mnoho stavebníků a potenciálních majitelů nemovitostí si však často klade otázku: v jaké fázi výstavby lze dům přihlásit?

Podle právních předpisů Ruské federace může být dům registrován v několika fázích výstavby. Hlavní fází registrace je však fáze dokončení výstavby a obdržení osvědčení o převodu a převzetí nemovitosti. To znamená, že dům musí být kompletně postaven a musí být potvrzena jeho připravenost k užívání.

Kromě toho musíte k registraci domu doložit řadu dokumentů, jako je technický pas nemovitosti, potvrzení o převzetí dokončené práce atd. Před zahájením stavby se proto doporučuje seznámit se s požadavky a postupy předem, abyste předešli zdržení a problémům při registraci vašeho domova.

V jaké fázi je domácí registrace dokončena?

V jaké fázi je domácí registrace dokončena?

Registrace domu je důležitý právní proces, který potvrzuje vlastnictví a vlastnictví nemovitosti. Registrace se provádí u státních orgánů evidence nemovitostí a v jaké fázi výstavby lze registraci dokončit?

V této fázi byste se měli obrátit na místní úřad pro registraci nemovitostí a získat informace o nezbytných dokumentech a postupu registrace. Také v této fázi byste měli získat příslušná stavební povolení a dokumenty potvrzující vlastnictví pozemku.

V této fázi si majitel domu musí shromáždit všechny potřebné dokumenty jako pas, list vlastnictví pozemku, stavební povolení a další dokumenty, které jsou nutné k registraci. Poté byste měli podat žádost o registraci domu státnímu úřadu pro evidenci nemovitostí.

Po podání žádosti o registraci domu bude tato přezkoumána orgány státní evidence nemovitostí. Tento proces obvykle trvá několik dní nebo týdnů v závislosti na místních postupech a zátěži orgánů. Pokud v dokumentech nebudou žádné nedostatky, bude žádost přijata a postoupí do další fáze.

Po kladném přezkoumání žádosti o zápis domu a doložení všech potřebných dokladů bude zápis vydán. Při procesu registrace domu obdrží vlastník zvláštní registrační list potvrzující jeho vlastnictví domu a pozemku.

Je důležité si uvědomit, že registrace domu ve velmi rané fázi výstavby se nedoporučuje, protože to může způsobit potíže při získávání povolení a předávání technických znalostí. Nejlepší je zaregistrovat se po dokončení stavby a obdržení všech potřebných provozních povolení.

ČTĚTE VÍCE
Jaké minerály se používají jako stavební materiály?

Přípravná fáze

Před zahájením stavby domu je nutné projít řadou přípravných fází, které pomohou vyřešit důležité otázky a zajistí úspěšnou realizaci projektu. V této fázi je třeba provést následující kroky:

 1. Výběr pozemku: Je třeba pečlivě vybrat místo pro stavbu domu s ohledem na faktory, jako je poloha, dostupnost komunikací, podmínky prostředí atd.
 2. Uzavření kupní smlouvy: Ke koupi pozemku je nutné uzavřít kupní smlouvu s vlastníkem pozemku nebo právnickou osobou s právem prodeje.
 3. Registrace povolovací dokumentace: Pro zahájení stavby je nutné získat stavební povolení od místních úřadů. K tomu je potřeba podat žádost a projekt domu.
 4. Dispozice a návrh domu: V této fázi je vypracován plán domu, kde je určena jeho funkčnost a vzhled. Je navržena i stavební část domu.
 5. Získání financování: Je nutné určit zdroj financování stavby domu, ať už se jedná o vlastní prostředky nebo vypůjčené prostředky od banky či jiných organizací.

Co je dobré vědět: Mechanismy pro vyřizování stížností na sociální ochranu obyvatelstva: soudní cesta a interakce s vládními úřady

Přípravná fáze výstavby umožňuje kontrolovat všechny aspekty projektu, zajistit jeho právní a finanční součásti a také se připravit na zahájení výstavby domu.

Fáze výstavby základů

Fáze výstavby základů

Stavba nadace je jednou z nejdůležitějších etap v procesu výstavby domu. Pevnost a trvanlivost celé konstrukce závisí na kvalitě práce provedené v této fázi.

Stavba základů obvykle probíhá takto:

 1. Přípravné práce. V této fázi probíhá plánování a označení místa pro stavbu nadace. Vegetace je také vyčištěna a urovnána.
 2. Položení základu. Na připravenou plochu se položí vrstva písku a štěrku, která umožňuje tlumení nárazů a snižuje vliv tlaku spodní vody.
 3. Montáž bednění. Bednění je nezbytné pro vytvoření tvaru budoucího základu. Vyrábí se z dřevěných trámů nebo kovových panelů a slouží k držení betonových řešení v požadovaném tvaru.
 4. Pokládka výztuže. Výztuž je speciální kovové konstrukce, které zlepšují pevnost a stabilitu základu. Výztuž je položena v určitém pořadí a zajištěna pomocí svorek nebo svařování.
 5. Lití betonové směsi. Po položení výztuže se betonová směs nalije do bednění. K tomuto účelu se používají betonová čerpadla nebo speciální vozidla.
 6. Vytvrzování betonu. Po nalití betonu musíte počkat, až bude zcela vytvrzený. Tento proces může trvat několik týdnů v závislosti na povětrnostních podmínkách a typu použitého betonu.

Je důležité si uvědomit, že stavba nadace musí být provedena v souladu se všemi požadavky a normami stavebních pravidel a předpisů. Nedodržení těchto požadavků může vést k nežádoucím důsledkům a ke zhoršení výkonu nadace.

Fáze výstavby stěn a střechy

V této fázi výstavby jsou stěny a střecha domu postaveny. Toto je jedna z nejdůležitějších fází, protože jsou to stěny a střecha, které chrání dům před nepříznivými vnějšími vlivy.

ČTĚTE VÍCE
Jaká je pojistná část důchodu?

Při stavbě stěn a střech probíhají následující práce:

 • Příprava základu. Než začnete stavět zdi, musíte se ujistit, že základ je spolehlivý a pevný. V případě potřeby se provádějí další práce na posílení základu.
 • Instalace na zeď. Stěny domu mohou být vyrobeny z různých materiálů: cihla, pórobeton, dřevo a další. V této fázi jsou stěny instalovány s ohledem na rozhodnutí o návrhu.
 • Montáž oken a dveří. Po postavení stěn jsou instalována okna a dveře. To umožňuje uzavřít otevřené otvory a zajistit spolehlivou ochranu prostor před vnějším prostředím.
 • Stavba střechy. Střecha je ochranným prvkem domu, který chrání prostory před srážkami a jinými vlivy. Ve fázi výstavby střechy se instaluje střešní krytina a odvodňovací systém.
 • Hydroizolace a tepelná izolace. Po vybudování stěn a střechy je nutné zajistit spolehlivou hydroizolaci a tepelnou izolaci domu. To umožňuje udržet teplo uvnitř prostor a zabránit pronikání vlhkosti do konstrukce domu.

V této fázi výstavby ještě není možné dům přihlásit. Pro získání povolení k provozu je nutné dokončit veškeré stavební práce a podstoupit příslušné vyšetření.

Dokončovací práce uvnitř domu

Dokončovací práce uvnitř domu jsou důležitou fází výstavby, která dává interiéru sofistikovaný vzhled a vytváří pohodlné podmínky pro život. V této části článku se podíváme na hlavní fáze výzdoby interiéru a také poskytneme malý seznam prací, které lze provést.

Fáze dokončení interiéru:

Tato fáze zahrnuje instalaci podlah, stěn a stropů, instalaci komunikací (elektrické rozvody, instalatérské práce) a tepelné a zvukové izolace.

Výběr dokončovacího materiálu pro stěny (tapety, obklady, omítka, malba) a jeho aplikace, stejně jako instalace soklových lišt a rohů. Lze zde vyrobit i dekorační prvky jako lišty nebo niky do vestavěných skříní.

Montáž podhledů, výběr a montáž panelů, malování, montáž lustrů a svítidel. Lze použít i dekorativní prvky, jako jsou zavěšené nebo plastové podhledy.

Povrchová úprava podlahy:

Výběr a pokládka podlahových krytin (lamino, parkety, dlažba, koberec). Také zde lze provést instalaci soklových lišt, prahů a dalších prvků.

Montáž oken a dveří:

Montáž vchodových a interiérových dveří, montáž okenních rámů, izolace okenních otvorů. Je důležité věnovat pozornost kvalitě instalace, aby byla zajištěna spolehlivost a zachována tepelná izolace prostor.

Dokončovací práce koupelen a koupelen:

Montáž zařizovacích předmětů, pokládka obkladů, dokončování stěn a stropů. Zvláštní pozornost je třeba věnovat správnému návrhu drenážního systému a hydroizolaci, aby nedocházelo k zatékání a poškození.

Konečná fáze práce, která zahrnuje instalaci lamp, zásuvek, vypínačů, nastavení systémů vytápění a ventilace, jakož i instalaci nábytku a interiérového designu.

Toto je pouze obecné schéma pro dokončení interiéru a konkrétní seznam prací se může lišit v závislosti na projektu a individuálních požadavcích zákazníka. I při minimální povrchové úpravě je však důležité dbát na kvalitu a bezpečnost provedené práce.

ČTĚTE VÍCE
Jaké stavební materiály se používají při stavbě moderních domů?

Vnější dokončovací práce

Po dokončení vnitřních dokončovacích prací začnou provádět vnější dokončovací práce. Tato fáze výstavby domu zahrnuje několik hlavních typů práce:

Zateplení fasády. V závislosti na klimatických podmínkách a požadavcích na energetickou účinnost se volí vhodný typ izolace. Oblíbené materiály pro zateplení fasád jsou minerální vlna, pěnový polystyren a ecowool.

Fasádní obklad. Proces opláštění fasády lze provádět pomocí různých materiálů: cihla, klinkerové dlaždice, přírodní nebo umělý kámen, obklady a další. Výběr materiálu závisí na designu domu a preferencích zákazníka.

Instalace drenážního systému. V této fázi jsou instalovány a připojeny prvky drenážního systému: okapy, přelivy, odtoky. Hrají důležitou roli při odvádění dešťové vody ze střechy a ochraně fasády před poškozením.

Barvení a ochrana. Fasáda domu je natřena speciálními barvami, které jsou odolné vůči povětrnostním vlivům a zajišťují trvanlivost nátěru. Také v této fázi se na fasádu nanáší ochranný nátěr, který zvyšuje její životnost.

Montáž oken a dveří. Okna a dveře jsou důležitými prvky fasády, zajišťují její vzhled, tepelnou izolaci a bezpečnost. V této fázi se provádí instalace a utěsnění okenních a dveřních jednotek.

Vnější dokončovací práce jsou konečnou fází výstavby domu. Dodávají dokončené stavbě ucelený a atraktivní vzhled a také ji chrání před nepříznivými vlivy prostředí.

Získávání povolení

Získání povolení na stavbu domu je jednou z klíčových fází procesu. Tyto dokumenty potvrzují soulad se zákonem a opravňují k zahájení stavebních prací.

Chcete-li získat povolení, musíte provést následující kroky:

 1. Kontaktování místních úřadů. Prvním krokem je kontaktovat odbor architektury a urbanismu místního výkonného orgánu nebo správy města. Zde vám bude poskytnut seznam požadovaných dokumentů a bude vám podrobně vysvětlen postup a požadavky.
 2. Poskytování dokladů. Budete muset shromáždit a poskytnout celý potřebný balík dokumentů, který může zahrnovat: projekt územního rozvoje, obecný plán, architektonický a plánovací úkol, stavební úkol, konstrukční a pracovní výkresy, rádiovou a elektrickou automatizaci, posouzení vlivů na životní prostředí, povolení k otevření stavebního projektu a další potřebné dokumenty.
 3. Revize dokumentů. Po předložení balíčku dokumentů budou přezkoumány příslušnými orgány. V určité lhůtě (zpravidla od 30 do 60 dnů) prozkoumá projektovou dokumentaci, přezkoumá odhad, zkontroluje soulad dokumentů se zákonnými požadavky a rozhodne o vydání povolení nebo zamítnutí.
 4. Vydání povolení. Pokud je rozhodnutí kladné, je oficiálně vydáno povolení ke stavbě domu. Toto povolení platí po stanovenou dobu a opravňuje k zahájení stavby.

Je důležité si uvědomit, že bez získání povolení může být stavba pozastavena nebo zakázána. Získání povolení a dodržování zákonů v této oblasti jsou pro stavebníky povinnými požadavky.

Kromě toho se v průběhu výstavby doporučuje sledovat dodržování všech podmínek a požadavků uvedených v povolovací dokumentaci, protože jejich nedodržení může mít vážné následky.