Pro ty, kteří žijí v bytech ve vícepodlažních budovách, není otázka uspořádání „vymožeností“ vznesena: v každém bytě jsou instalovány inženýrské systémy kanalizace, tepla a vody a jsou považovány za samozřejmost.

V soukromém sektoru malých měst, venkovských oblastí, rekreačních a chatových vesnic, které se nacházejí ve značné vzdálenosti od komunikačních systémů.

V tomto případě se majitelé sami musí buď smířit s životními podmínkami, když jsou všechny „vymoženosti“ na dvoře, nebo se samostatně vypořádat s instalací kanalizačních systémů a dodávkou „vody a tepla“ do domu. Vždy však existuje cesta ven: úroveň pohodlí lze zvýšit instalací septiku.

Sousedé mohou namítat porušení stavebních předpisů

Dnes septik nahrazuje tradiční žumpu a funkčně se od ní liší. Jímka je navržena tak, aby shromažďovala veškerý domácí odpad, který se v ní nachází, dokud nebude vyčištěn. Z hlediska životního prostředí je pro ni žumpa destruktivnější stavbou:

 • dno obvykle není tmeleno, ale jednoduše vyplněno drceným kamenem, který bude muset být po vyčištění a odstranění odpadních vod pomocí kanalizačního vozu zcela vyměněn;
 • při rozkladu odpadních vod se uvolňuje metan, který je vypouštěn průduchem; pokud je jáma zřídka čištěna, koncentrace plynu se zvyšuje a může představovat nebezpečí pro lidské zdraví;
 • nepřítomnost pevného pevného dna vede k pronikání odpadních vod do země, což může způsobit značné škody a vést k otravě nejen půdy, ale i podzemních vod, pokud jsou blízko povrchu.

Kromě toho, pokud je žumpa vybavena v rozporu s hygienickými normami (SanPiN), včetně požadované vzdálenosti od hranice pozemku odděleného plotem, je nepravděpodobné, že by sousedé měli radost z šířícího se zápachu a mohou si stěžovat u Rospotrebnadzor.

Žumpa na místě

Výhody septiku

Žumpa je poměrně primitivní design, septik je jiná věc. Je to, i když ne složitý, ale autonomní kanalizační systém a může se skládat ze 2-3 nádob spojených navzájem potrubím.

Trh dnes nabízí hotové kontejnery pro uspořádání septiku, které jsou vyrobeny z různých materiálů:

 • plast;
 • kov;
 • železobetonové konstrukce.

Úkolem systému je usadit kapalinu, která odtéká do nádob, a následně je dále čistit anaerobními bakteriemi, které pracují bez nutnosti vstupu vzduchu do zásobníků.

Nadzemní část konstrukce je malá, navíc:

 • systém funguje bez nepříjemného zápachu;
 • snadná údržba;
 • minimální nebo žádné poškození životního prostředí;
 • dlouhá životnost;
 • jednodušší a kvalitnější možnosti péče oproti žumpě.

Nejdůležitější výhodou je klid sousedů a dobré vztahy s nimi.

Výhody použití septiků

K instalaci septiku potřebujete oficiální povolení

Neměli byste si myslet, že stavba žumpy nebo septiku může být zahájena kdekoli, pokud je to vaše vlastní místní oblast.

Stát se stará o zachování bezpečnosti životního prostředí a reguluje takové touhy majitelů soukromých domů. Dnes jsou v platnosti předpisy, které určují pravidla pro instalaci septiku.

 1. Hlavním z nich je federální zákon 52-FZ „O hygienických a epidemiologických podmínkách obyvatelstva“. Jeho splněním majitel domu zajišťuje nejen pohodlné bydlení své rodině a nejbližším sousedům, ale také zdraví. Implementace požadavků zákona je povinná, jejich nedodržení bude mít za následek vážný trest.
 2. SNiP 2.04.03-85 je hlavním dokumentem upravujícím výstavbu vnějších kanalizací a konstrukcí.
 3. SNiP 2.04.04-84 a SNiP 2.04.01.-85 upravující postup při výstavbě vnitřních a vnějších vodovodních systémů v případě, kdy je přívod vody do domu proveden ze studní a vrtů.
 4. SanPiN 2.1.5.980-90, který formuluje požadavky na ochranná opatření zaměřená na zajištění čistoty povrchových vod.
 5. SanPiN 2.2.1/2.1.1.1200-03 z hlediska stanovení požadavků na uspořádání pásem hygienické ochrany u zařízení s nebezpečím výbuchu životního prostředí, jako jsou žumpy a septiky.
ČTĚTE VÍCE
Jakým nátěrem je nejlepší natřít dřevěnou podlahu garáže?

Chcete-li zahájit stavbu septiku, musíte získat povolení od místního úřadu hygienického a epidemiologického dozoru. Chcete-li to provést, musíte předložit balíček dokumentů.

Dokumenty pro instalaci septiku

Jaké dokumenty je třeba připravit?

Obsah balíku dokumentů se bude lišit podle toho, zda si majitel domu pořídí hotový septik a nechá si jej namontovat profesionálními řemeslníky, nebo zda si jej montuje sám. V prvním případě budete potřebovat:

 • technický pas čistírny;
 • schéma uspořádání systému, které ukazuje, kde by měl být septik instalován, v jaké vzdálenosti od plotu a také od domu souseda bude umístěn;
 • dokumenty potvrzující vlastnictví rezidenční nemovitosti a pozemku, na kterém by měl být septik umístěn;
 • topografický průzkum lokality;
 • dohoda s organizací provádějící likvidaci odpadu.

Pokud je systém „samostavbou“, kterou vyrobil sám domácí kutil, musí být legalizován. To bude vyžadovat „retroaktivní“ oprávnění:

 • pro návrh systému;
 • výstavba septiku přímo;
 • jeho instalace.

Dále je nutné získat technický průkaz na podomácku zhotovenou kanalizaci a schválit záměr v projekční kanceláři.

Pokud se jedná o výstavbu septiku v soukromé domácnosti umístěné ve městě, budete navíc potřebovat:

 • katastrální plán;
 • osvědčení od ZISZ;
 • certifikát společnosti Energonadzor potvrzující dostupnost elektřiny na místě; Je důležité si uvědomit, že doba jeho platnosti je omezena na 10 dní.

Se všemi těmito dokumenty se majitel domu obrátí na místní pobočku hygienického a epidemiologického dozoru (Rospotrebnadzor) nebo jinou organizaci, která má právo vydávat taková povolení, a sepíše žádost o povolení vybudovat na svém místě autonomní kanalizační systém.

Uspořádání septiku

Septik musí být správně umístěn

Pokud jsou splněny všechny požadavky na poskytnutí dokumentů a majitel domácnosti, kde se plánuje instalace septiku, nemá žádné další dotazy nebo stížnosti, můžete zahájit stavbu nebo vybavit ji hotovými kontejnery. Sám majitel domu musí jasně pochopit, kde může být septik instalován podle zákona.

Po získání povolení musíte přísně dodržovat požadavky na umístění systému. Je důležité vypočítat správnou vzdálenost od instalovaného septiku k obytné budově, aby byl zajištěn přístup čistého vzduchu do prostor.

Bez ohledu na to, kde se autonomní kanalizační systém nachází a zda je zakoupen nebo postaven vlastníma rukama, musí majitel domu vědět, kolik metrů od obytných budov, přístavků a hranic pozemku může být systém instalován a v jaké vzdálenosti od plotu. Lze umístit.

Jak umístit septik

Požadavky na vzdálenost

Důležitou podmínkou pro klidný život a dobré vztahy se sousedy je dodržení zákonných vzdáleností pro umístění systému. V souladu s SanPiNs a SNiPs můžete nainstalovat septik:

 • septik od domu by měl být 5 metrů nebo více;
 • do studny nebo studny – nejméně 20 metrů, přičemž kontakt filtračního pole s vodonosnou vrstvou je zakázán;
 • do studny nebo studny na půdách s vysokou propustností – 50–80 metrů;
 • na hranici sousedova oploceného pozemku – minimálně 4 metry od plotu;
 • do tekoucí nádrže – nejméně 10 metrů;
 • septik v dači u rybníka by měl být umístěn ve vzdálenosti nejméně 30 metrů od rybníka nebo jezera – nejméně 30 metrů;
 • k podzemnímu plynovodu – minimálně 5 metrů.
ČTĚTE VÍCE
Jak dlouho může čerpací stanice fungovat bez přerušení?

Pokud je septik z domu umístěn blíže, než jsou stanovené parametry, může se stát, že v horkém létě bude nepříjemné bydlet v něm.

Vzdálenost od septiku k plotu

Pokud dojde k překročení vzdáleností

Sousedé jsou různí lidé: někteří jsou přátelští a ochotně komunikují se svými sousedy. Jiní jsou „zavření“, nespolečenští, uzamčení před zvědavýma očima mnoha zámky. U nich je důležité dodržet požadavky na vzdálenost od septiku k obytnému domu SanPiN.

Navzdory své nedružnosti se však mohou ukázat jako trpěliví lidé, kteří nepoužívají metr ke kontrole, kolik metrů od jejich plotu by septik měl být. Pokud neotráví nepříjemnými pachy, je jim jedno, kolik metrů od plotu se septik nachází.

Velký problém přijde od „hlasitých“ energických sousedů. Sami přesně vědí, jak daleko by měl být sousedův septik od plotu, a ve skutečnosti je.

Budou to oni, kdo změří, na kolik metrů od jejich plotu by septik měl být. A problém je, že pokud se porušení zjistí byť jen v centimetrech, mají plné právo podat stížnost.

Neměli byste však vinit své sousedy za skandální: přísné dodržování požadavků na umístění septiku od sousedova domu ve vzdálenosti 5 metrů nebo více není rozmar.

Dodržování standardů zajistí pohodlí života majiteli autonomní kanalizace a celé jeho rodině, pohodlné bydlení pro sousedy a dobré vztahy s nimi.

Požádejte o zavolání odborného konzultanta. Odpovíme na všechny vaše dotazy, vybereme vybavení, pomůžeme vám ušetřit peníze!

8 (800) 222-16-59

Veškeré vybavení Zagorod lze zakoupit na 0% splátky bez přeplatku.

Výrobce může zrušit záruku na zařízení, pokud nebylo zakoupeno u autorizovaného zástupce.

Vzdálenost od septiku nebo autonomní kanalizace k hranici sousedního pozemku: normy, pravidla a jejich aplikace

Při vybavování venkovského domu autonomním kanalizačním systémem je jednou z otázek, na kterou musí uživatelé hledat odpověď: „Kde by měl být instalován?

Abyste na to mohli odpovědět, musíte vědět:

– místo vykládky upraveného odpadu;

– minimální přípustné vzdálenosti stanovené pravidly a předpisy od septiku k domu, sousedovu plotu, studně nebo studni s pitnou vodou a dalším objektům na pozemku.

Více o výběru místa pro autonomní kanalizaci podle stávajících norem si můžete přečíst zde.

V tomto článku se budeme zabývat užším, ale důležitým tématem: v jaké vzdálenosti je přípustné umístit septik od hranice pozemku – jak ze strany sousedního pozemku, tak ze strany ulice. Budeme se řídit pouze aktuálními a doporučenými normami pro praktické použití.

Náš článek nebude obsahovat žádné spekulace, rady z fór ani nepodložená doporučení, pouze holá fakta a odkazy na předpisy.

ČTĚTE VÍCE
Jak připravit alkalický roztok pro geopolymerní beton?

Regulační rámec pro umístění kanalizace dacha na místě v roce 2022

1) SanPiN 2.2.1/2.1.1.1200-03 „Zóna hygienické ochrany a hygienická klasifikace podniků, staveb a jiných objektů“.

Tento regulační dokument měl ztratit platnost v loňském roce kvůli tzv. legální gilotině, ale byl prodloužen do 01.01.2025. I když je stále platný, jeho použití ve vztahu k septikům na jednotlivých pozemcích je sporné:

5.1. V pásmu hygienické ochrany není dovoleno umísťovat: obytné budovy včetně samostatných bytových domů, krajinné a rekreační plochy, rekreační oblasti, areály rekreačních středisek, sanatoria a domovy důchodců, území zahradnických partnerství a chatové zástavby, hromadné nebo individuální chaty a zahrady, jakož i další území se standardizovanými ukazateli kvality stanoviště; sportovní zařízení, hřiště, výchovné a dětské ústavy, léčebné, preventivní a zdravotní ústavy pro veřejnost.

To znamená, že dokument je spíše navržen pro použití ve vztahu ke speciálně určeným pásmům hygienické ochrany některých velkých objektů, izolovaných od obytné zástavby: výrobních zařízení, úpraven sídlišť, elektrických rozvoden atd. Zdůrazňujeme: pásmo hygienické ochrany, tím definice, nemůže se protínat se zahradními pozemky a nemůže být v jejich hranicích.

Závěr! Umístění septiků na území venkovských a chatových osad není regulováno velikostí zón hygienické ochrany, ale minimálními překážkami z různých objektů na místě.

2) SP 53.13330.2019 (SNiP 30-02-97) „Plánování a rozvoj území zahrádkaření občany. Budovy a stavby”

Tento dokument lze považovat za hlavní v odpovědi na naši otázku: v jaké vzdálenosti od hranice pozemku lze instalovat septik. Nejzajímavější je, že tento dokument také není závazný.

Důležité! Od 1. září 2022 (usnesení vlády Ruské federace č. 914 ze dne 20.05.2022. května XNUMX) je ve stavebnictví v platnosti pouze pět povinných SP a GOST, zbývající soubory pravidel a státních norem obdržely dobrovolné postavení. Podle zákonodárců by to mělo urychlit schvalování a realizaci projektů a také snížit jejich náklady. Pravda, dobrovolnost takových společných podniků se vztahuje pouze na právo developera vybrat si, které konkrétní standardy bude při výstavbě konkrétního zařízení dodržovat. Poté, co je dobrovolný společný podnik považován za základ pro vypracování projektové dokumentace, stává se povinným pro provedení.

Ukazuje se, že pokud se shromáždění členů SNT rozhodne vyhovět SP 53.13330.2019, pak bude dokument závazný pro území tohoto konkrétního SNT.

3) STO NOSTROY 2.17.176-2015 „Autonomní kanalizační systémy se septiky a podzemními zařízeními pro filtraci odpadních vod“

Přestože má dokument Svazu stavebníků poradní charakter, má velkou praktickou hodnotu. Přímo stanovuje standardy vhodné pro individuální bytovou výstavbu. Zejména s ohledem na autonomní kanalizační systémy určené pro sběr a zpracování nízkokapacitních odpadních vod z domácností: do 15 metrů krychlových. m/den Požadavky dohodnutého normativního dokumentu samoregulační organizace přitom nemohou odporovat závazným, ale mohou se pouze duplikovat nebo být přísnější.

Podle informací k říjnu 2022 se na základě tohoto dokumentu připravuje nový státní standard. Pravda, jak jsme již zjistili, většina našich GOST, kupodivu, má také status dobrovolnosti. I když znějí velmi povinně.

ČTĚTE VÍCE
Co je součástí systému ochrany budov a staveb před bleskem?

Proč je důležité udržovat požadovanou vzdálenost od sousedova plotu? Požadavky JV

To však neznamená, že lze zapomenout na SP 53.13330.2019 a další dobrovolné soubory pravidel pro soukromou příměstskou výstavbu. Ano, pokud porušíte požadavky takových společných podniků, váš soused se na ně nebude moci odvolávat u soudu při uplatňování nároků vůči vám. Pokud se mu nepodaří shromáždit důkazy o konkrétních škodách, které mu byly způsobeny v důsledku vašeho porušení souboru pravidel: například že výkaly z vašeho přístavku stojícího příliš blízko jeho plotu otrávily pitnou vodu v jeho studni. Ale i tak si hodně usnadníte život, pokud bude vše na vašem webu odpovídat standardům.

Názor odborníka! V případě, kdy se můžete odvolat na normy, se případ s největší pravděpodobností nedostane k soudu.

Další argument ve prospěch výstavby podle pravidel: porušením požadavků dobrovolného společného podniku se můžete, aniž byste o tom věděli, dostat do rozporu s povinným regulačním dokumentem, který je s ním spojený. Zeptejte se právníka, takové situace nejsou neobvyklé. Stále se tedy vyplatí dodržovat SP 53.13330.2019 – koneckonců je navržen tak, aby byl život v zahradnictví pohodlný.

Naše povinné dokumenty jsou SanPiNs. Pro rozvoj zahrad ale platí máloco. Dále existují GP – hygienická pravidla, která stanovují MPC – nejvyšší přípustné koncentrace škodlivých látek v půdě, ovzduší, vodě. To znamená, že znovu, pokud soused prokáže, že to bylo kvůli vašemu septiku, že maximální přípustná koncentrace v jeho studni byla vyšší než norma, pak vás bude moci pohnat k odpovědnosti. A to jsou pokuty, příkazy, různé náhrady: veškeré náklady (včetně soudních), újmu na zdraví a morálku. A nepřímým důkazem viny bude právě porušení aktuálně doporučovaných předpisů.

Dodržování minimální vzdálenosti od sousedova plotu k vašemu septiku je tedy důležité především pro váš vlastní klid. Pokud umístíte čističku příliš blízko vašeho domova nebo studny s pitnou vodou, můžete být potenciální obětí. Samozřejmě není nic dobrého na riskování svého zdraví, ale je snazší „vypořádat se“ s nároky na sebe než s nároky ostatních. Proto je lepší hrát na jistotu a vše, co se týká vnějších hranic lokality, dělat přísně podle zákona. Navíc to obvykle nezpůsobuje potíže ani na malé stavební ploše.

Pokud můžete v reakci na tvrzení vašeho souseda prokázat, že byly splněny všechny standardy vzdálenosti, i když jsou dobrovolné, značně to zvýší šance, že případ bude posouzen ve váš prospěch. Soused bude muset prokázat, jakou konkrétní škodu jste mu způsobili. A to je mnohem obtížnější. Například nepříjemný zápach ze septiku není regulován, nelze jej „změřit“. Hlučnost z provozu kompresoru stanice biologického čištění se zavřeným víkem by měla být nižší než 40 dB, ale veškerá moderní čistící zařízení pro soukromé domy tuto normu splňují.

Konečně je užitečné dodržovat požadavky předpisů, aby se nekazily vztahy se sousedy: vždyť špatný mír je lepší než dobrá válka. A kromě toho, jak jsme již řekli, porušením dobrovolných norem můžete nechtěně porušit i ty povinné. Například při stavbě domu překračování červených čar, a to již riskuje nucenou demolici budovy. Našim klientům proto důrazně doporučujeme dodržovat nezávazná pravidla a předpisy.

ČTĚTE VÍCE
Jaká by měla být vzdálenost od varné desky ke zdi?

vzdálenost od septiku k plotu

Septik neumísťujte blíže než 1 metr od plotu sousedního pozemku!

Případ z praxe. Vitalij SEDUNOV, generální ředitel společnosti ZAGOROD: „V naší praxi se vyskytl případ, kdy i při standardní vzdálenosti septiku od plotu klient strávil spoustu nervů reagováním na sousedovy stížnosti na provoz jeho stanice BioDeka. Žena byla rozhořčena tím, že VOC dělá hluk a brání jí v pohodlném odpočinku. Klient nás požádal o pomoc při řešení problému s kompresorem stanice. Opravdu se ukázalo, že není úplně provozuschopný a vydával zvýšený hluk, ale ne o moc hlasitější než standardní. Kompresor byl vyměněn za nový, byl tišší. To sousedku neuklidnilo, klientka svými tvrzeními dále útočila. Konflikt se ale nakonec vyřešil, když si uvědomila, že stanice je instalována v přísném souladu s předpisy a funguje správně.

Požadované vzdálenosti od septiku a zařízení pro dodatečné čištění k hranici pozemku

Minimální přípustná vzdálenost od septiku k plotu je uvedena v SP 53.13330.2019 „Plánování a rozvoj území pro zahrádkaření občany. Budovy a stavby”:

článek 6.3 Na zahradním pozemku by měla být vytvořena opatření pro vybudování kompostiště, jímky nebo boxu a v případě absence kanalizačního systému, přístavku nebo septiku ne blíže než 2 m od hranic sousedního pozemku. pozemku nebo k plotu ze strany ulice.

čl. 8.7 Na staveništi je nutné zajistit umístění jedno- a dvoukomorových septiků ve vzdálenosti minimálně 1 m od hranic staveniště.

čl. 8.8 Shromažďování a čištění odpadních vod ze sprch, vany, sauny a domovních odpadních vod by mělo být prováděno ve filtračním výkopu se štěrkopískovým zásypem nebo v jiných čistírnách umístěných ve vzdálenosti ne blíže než 1 m od hranice sousedního pozemku.

Jak vidíte, normy jsou protichůdné: v jednom případě je povoleno ustoupit o 2 metry (používané hlavně v dacha a zahradních sdruženích), v jiném – 1 metr. Pokud je to možné, je lepší zaostřit na vzdálenost 2 metrů. To bude v každém případě právně odůvodněné.

Článek 8.8 obsahuje normu, která je podle našeho názoru použitelná pro dočištění půdy za septikem – do filtračních polí, filtračních jímek nebo tunelů.

Důležité! Otevřené vypouštění po klasickém netěkavém septiku je zakázáno. Vyčištěná odpadní voda musí být odeslána k čištění půdy. To značně snižuje rozsah septiků: jsou zapotřebí filtrační zeminy a nízká hladina podzemní vody (pod 1,5 metru). Pokud půdní podmínky tento požadavek nesplňují, je instalována biologická čistírna s vyčištěnou vodou vypouštěnou do příkopu nebo jiné nízko položené oblasti terénu.

Minimální přípustná vzdálenost od septiku k sousedovu domu

Bohužel umístění septiku na hranici zahradního pozemku není omezeno na vzdálenost k plotu. Musíte věnovat pozornost tomu, co se nachází nebo bude nacházet jak na vašem území, tak za plotem – na pozemku vašeho souseda.