Dvakrát měř, jednou stavej. Pokud si předem nezjistíte, jak budovy lokalizovat a náhodně je postavit, můžete skončit v soudním sporu se sousedy. V tomto článku vám řekneme, v jaké vzdálenosti od plotu postavit dům, abyste se vyhnuli problémům.

Zulya a Misha dostali od státu pozemek po narození svého třetího dítěte. Plánují tam postavit dům, hospodářské budovy a lázeňský dům. Vzhledem k tomu, že oblast je malá, Zulya navrhuje umístit budovy přímo na hranici, ale Misha slyšela, že to není možné.

Pojďme zjistit, v jaké vzdálenosti od plotu můžete postavit dům a další budovy a co se stane, když porušíte zákon.

Lemonard – 1 miliarda rublů TSFSR 1924 – přezdívka největší bankovky států bývalého ruského impéria.

Na jaké dokumenty se spolehnout

Je možné postavit dům na hranici vašeho pozemku? Můžete, pokud jste dostatečně opatrní.

Vzdálenost od plotu k budovám není stanovena jedním konkrétním zákonem, ale různými dokumenty, které se mohou region od regionu lišit.

Pro určité území jsou například stanovena pravidla využívání půdy a rozvoje (LRU). Toto je hlavní dokument, na který byste se měli zaměřit.

Zohledňuje nejen federální zákony, ale také všechny zavedené stavební normy s přihlédnutím k dalším požadavkům správy.

Pravidla také specifikují parametry jako: minimální a maximální velikost pozemku, procento budovy, počet nadzemních podlaží a velikost budov. Takže v Kazani je velikost pozemku pro stavbu soukromého domu od 400 do 2500 metrů. Procento budovy je 50 % a vzdálenost od hranic je tři metry.

Pomocí přiděleného čísla rychle zjistíte parametry pro typ pozemku, o který máte zájem:

 • 2.1 – pro individuální bytovou výstavbu (IHC);
 • 2.2 – pro osobní vedlejší pozemky (LPH);
 • 13.1 – pro zahradnictví;
 • 13.2 – pro zahradnictví.

Stavebníkům také přijdou na pomoc stavební a hygienické normy a předpisy (SNiP a SanPiN) a kodexy praxe (SP).

 • SP 30-102-99;
 • SP 53.13330.2019;
 • SP 30-102-99;
 • SanPin 2.2.1/2.1.1.1200-03;
 • SNiP 30-02-97.

Je důležité věnovat pozornost pravidlům požární bezpečnosti, která stanoví přijatelné vzdálenosti mezi budovami.

Pokud tedy domy nejsou ošetřeny speciální hmotou nebo mezi nimi není protipožární stěna, je doporučená vzdálenost minimálně šest metrů. Kromě toho je důležité, z čeho je dům vyroben. Vzdálenost se zvětšuje u dřevěných domů a zmenšuje se u zděných.

Potřebujete velké množství peněz na realizaci vysněného projektu? Pozor na úvěr zajištěný nemovitostí. Umožní vám dostat do rukou více peněz a udržet si pohodlnou měsíční splátku.

Potřebujete nutně velkou sumu peněz? Pak si vezměte úvěr zajištěný nemovitostí. Půjčka může být poskytnuta ve výši až 30 milionů rublů na dobu až 15 let.

ČTĚTE VÍCE
Jaké jsou požadavky na nábytek pro předškoláky?

V jaké vzdálenosti by měly být budovy od sousedova plotu?

Pojďme si prostudovat doporučení pro domy, různé budovy a zelené plochy.

Od domu až na hranici pozemku

Kolik metrů od plotu by měl být dům? Pro individuální bytovou výstavbu je zpravidla minimální doporučená vzdálenost od domu k plotu sousedů tři metry.

Na některých územích nejsou vždy uvedeny požadované ústupky od hranic pozemku. To ale neznamená, že je možné stavět budovy blízko sebe. Důležité je nezapomenout na požární bezpečnost a doporučenou vzdálenost šest metrů.

To znamená, že pokud jeden soused postaví dům poblíž hranic, aniž by porušil předpisy o požární bezpečnosti svého regionu, druhý si bude muset postavit svůj dům alespoň o šest metrů dál, aby neporušil pravidla o požárních vzdálenostech.

 • U domů z kamene, cihel a betonu se vzdálenost zvyšuje na 10 metrů;
 • vyrobeno ze dřeva – až 15 metrů;
 • pro dvou- nebo třípatrové domy – více než 15 metrů.

Sousedé mohou tuto vzdálenost legálně zkrátit, pokud podepíší dohodu a přijmou odpovědnost za možnost rozšíření požáru.

Existují také samostatné požadavky na rostliny. Květiny lze vysadit kdekoli, ale stromy a keře by neměly rušit sousedy

Od budov až po hranici pozemku

Existují také zavedené normy pro výstavbu přístavků. Různé typy přístřešků, skleníků, garáží a altánů by měly být umístěny minimálně metr od hranice se sousedy. Stavby pro zvířata – ve čtyřech. Ale vany, sauny a kotelny – stavby využívající otevřený oheň – nejsou blíže než pět metrů.

Pokud je vzdálenost jeden metr, měl by sklon střechy směřovat k vašemu dvoru, aby se voda z ní nedostala k sousedovi. V opačném případě hrozí nebezpečí přemokření půdy souseda nebo poškození základů jeho budov. A pak narazí na scénář „stížnosti – hádky – soud“.

Bytové jednotky nejsou vždy umístěny samostatně, ale často jsou připojeny k obytné části. Tato praxe je běžná pro garáže a kůlny, lázně a dokonce i prostory pro hospodářská zvířata.

V tomto případě zůstávají doporučení týkající se norem pro umístění budov stejná. Vzdálenost od domu k hranici je menší než tři metry a od rozšíření – jeden metr nebo čtyři, pokud je určeno pro zvířata.

Minimální vzdálenost mezi domem a plotem v roce 2023 byla schválena souborem pravidel přijatých na legislativní úrovni. Jsou pravidelně revidovány. Poslední změny byly provedeny v roce 2020.

Vzdálenost od budov k plotu

Obsah článku

 1. Legislativní rámec
 2. Vzdálenost od vašeho plotu
 3. Vzdálenost mezi budovami
 4. Jak zasadit rostliny
 5. Dům a silnice
 6. Budovy budou muset být zbourány
 7. Soudní spory
 8. Často kladené dotazy
 9. Názor odborníka

Legislativní rámec

Dříve byla vzdálenost od domu k plotu regulována SNiP 30-02-97. Tato právní úprava platí od začátku roku 1998. Po dlouhou dobu se to jednoduše změnilo zavedením pozměňovacích návrhů. Ale v roce 2020 byl přijat soubor pravidel SP 53.13330.2019. Není to však jediný právní úkon, ze kterého se doporučuje vycházet při výstavbě domu a staveb na pozemku. Je také důležité seznámit se s následujícími dokumenty:

 • SP 30-102-99 (pravidla pro výstavbu budov ve městě);
 • SanPin 2.2.1/2.1.1.1200-03;
 • federální zákon-123 z roku 2008;
 • SNiP 30-02-97;
 • SP 53.13330.2019;
 • SP 30-102-99 a další.
ČTĚTE VÍCE
Jak určit anodu a katodu v galvanickém článku?

Některé zahrádkářské svazy přijaly své vlastní normy. Přijímají se na valné hromadě.

Důležité! SP, které upravují vzdálenost budov od plotu a další normy mají poradní charakter. To znamená, že nikdo nebude nikoho trestat za nedodržení, ale pouze pokud to nepoškodí sousedy.

Vzdálenost od vašeho plotu

Při plánování umístění dvorních staveb na místě se doporučuje dodržovat normy upravené na legislativní úrovni. Společný podnik schválil zejména vzdálenost od plotu k budovám a domům nacházejícím se na pozemku.

Pokud plot směřuje do ulice, pak je nutné dodržet předpisy související s umístěním vašeho domu z průchodu. Ve skutečnosti musíte ustoupit 5 metrů od červené čáry.

Navíc může plot stát přímo u příslušné značky. Ale v tomto případě by se brána měla otevírat do dvora a ne ven.

Je třeba poznamenat, že pokud jsou oplocení umístěny podél hranice, musíte se postarat o průchodnost. To znamená, že plot majitele domu by neměl vytvářet překážky pro provoz na ulici, například pro auta, sanitky nebo hasiče.

Vzdálenost staveb od plotu k ostatním objektům schvaluje společný podnik, dodržování předmětných norem není povinné.

Název budovy

Minimální vzdálenost na pozemku (od vašeho plotu k budově), v m

Sklad vybavení domácnosti

Hovoříme o projektech neinvestiční výstavby

Sklon střechy se doporučuje umístit ve vašem směru

Ostatní budovy musí být umístěny ve standardní vzdálenosti od sebe

Stavby určené k chovu drobného dobytka

Od sousedova plotu

1 pro SNT a 2 pro individuální bytovou výstavbu

Pokud má dvě nebo více kamer, pak je povoleno ji umístit 1 m od plotu

Pokud jde o hořlavé budovy, například lázeňské domy, zde je nutné dodržovat nejen SP, ale také federální zákon-123, který upravuje pravidla požární bezpečnosti. Pokud je podle společného podniku možné umístit saunu na pozemek 1 m od plotu, pak je podle federální legislativy důležité dodržet osmimetrovou vzdálenost mezi dvěma obytnými budovami.

Konzultace ELS Konzultace ELS

Máte neshody se sousedy kvůli nesprávnému umístění staveb? Nevíte co dělat? Požádejte o radu našeho právníka. Specialista je připraven vám pomoci kdykoli během dne. Odpovědi na vaše otázky dostanete i o víkendech či svátcích. Ale co je nejdůležitější, nemusíte se rozptylovat od každodenní rutiny, protože konzultace se provádí na dálku.

ČTĚTE VÍCE
Kam nejlépe umístit vypínač?

Vzdálenost mezi budovami a sousedovým plotem

Podle obecných pravidel by vzdálenost od domu k sousedovu plotu měla být alespoň 3 metry. Stejná vzdálenost je poskytována pro ostatní budovy umístěné na pozemku.

Nutno podotknout, že bližší umístění objektů na místě je nepohodlné nejen pro sousedy, ale i pro samotného majitele. Koneckonců, obsluha soukromé budovy v „přeplněných podmínkách“ je poměrně problematická.

Budovy příliš blízko u sebe porušují požární předpisy. V závislosti na hořlavosti materiálů, ze kterých jsou obytné budovy vyrobeny, by měly být umístěny od sebe v následující vzdálenosti:

 • 15 metrů (dřevěné trámy, rám);
 • 6 m (cihly, betonové bloky a jiné podobné materiály).

Pamatujte, že některá pravidla neruší jiná. To znamená, že při umisťování staveb na pozemku je nutné zohlednit standardy všech právních předpisů najednou.

Případová studie:

Vasilkov A.R. postavil lázeňský dům 2 metry od svého plotu, který se nachází na hranici mezi jeho pozemkem a pozemkem jeho souseda Abramova R.L. Tomu se nelíbilo umístění sousedovy stavby a podal žalobu k soudu. Soudce upozornil na skutečnost, že podle legislativních norem musí být mezi dvěma obytnými domy zachována vzdálenost 8 m. V posuzovaném případě to byly 4 m, což je porušení požární bezpečnosti. Soud rozhodl o demolici lázeňského domu.

Důležité je dodržet nejen vzdálenost od zahradního domku k plotu a dalším objektům, ale také vzdálenost mezi budovami a sousedním domem.

V roce 2020 byly provedeny změny, podle kterých se změnily některé vzdálenosti mezi budovami.

Například již není možné instalovat venkovní záchod, kompostovací jímku nebo septik méně než 2 metry od sousedova plotu.

Jakékoli budovy s chovem drobných hospodářských zvířat mohou být umístěny minimálně 4 metry od sousedské hraniční čáry.

Pokud majitel nemovitosti neplánuje umístit domácí mazlíčky do stodoly a budova je určena pro skladování vybavení, může být umístěna metr od sousedova plotu.

Jak správně zasadit rostliny na místě

Vzdálenost od plotu k domu nebo jiným budovám není jediným standardem, který je důležité dodržovat při rozmístění objektů na pozemku. Pozor si také musíte dát na vzdálenost v porovnání se sousedním mezem a velkou výsadbou.

Mluvíme o stromech a keřích. Tyto normy jsou schváleny, aby zajistily, že rostliny nebudou stínit pozemek souseda.

Podle obecných pravidel by minimální vzdálenost od obytné budovy k vysokým rostlinám nebo od plotu ke stromům měla být 1 m.

Nízké keře do 15 m lze vysadit alespoň 2 m od sousedova pozemku. Pokud je však strom vyšší než 15 metrů, pak je důležité udržovat vzdálenost 4 metry od sousedovy hranice.

ČTĚTE VÍCE
Jak správně pečovat o pokojové rostliny doma?

Dávejte pozor! Dotyčná vzdálenost se měří od středu kmene stromu k nejvzdálenější části budovy.

Dům a silnice

Podle přijatých pravidel by vzdálenost od hranice k domu měla být alespoň 3 metry. To znamená, že výstavba samotného plotu je povolena přímo na hranici pozemku. Ale obytná budova musí být postavena alespoň 3 metry od ní.

Pokud je však vzdálenost od plotu k domu individuální bytové výstavby 3 metry, pak je vzdálenost pro ostatní budovy 1 metr.

Soubor pravidel neumožňuje výstavbu žádných budov na místě v blízkosti plotu. Pokud plot směřuje k silnici nebo průchodu, je důležité vzít v úvahu vzdálenost k danému objektu.

Hranice, která odděluje průchod pro chodce nebo silnici od pozemku, se obvykle nazývá „červená čára“. Chcete-li správně postavit dům ve vztahu k silnici, musíte od ní měřit 5 metrů k okraji budovy. Pokud jde o příjezdovou cestu nebo přechod pro chodce, obytný dům musí být vzdálen minimálně 3 metry.

Případy, kdy je nutné zbourat budovy na místě

Pouhá skutečnost nejednotnosti umístění staveb na pozemku nemůže být důvodem k donucení vlastníka k jejich demolici. Jak ukazuje praxe, i když soused podá u soudu odpovídající žalobu a přitom se spoléhá pouze na porušení společného podniku, soudce odmítne nároky uspokojit.

Pokud je bytový dům vzdálen od sousedova plotu méně než 3 metry, rozhodne soudce o jeho rekonstrukci nebo demolici pouze v případě, že takové umístění představuje potenciální hrozbu.

Soud může vyhovět žalobě na zbourání stavby, pokud tato (její umístěním) porušuje práva souseda:

 • vytváří ohrožení života a zdraví občanů;
 • z důvodu nevhodného umístění stavby nemůže soused svůj pozemek řádně užívat;
 • kvalita sousedních pozemků je ohrožena.

Před výstavbou domu nebo jiných staveb se doporučuje pečlivě pročíst společný podnik a další předpisy schválené na legislativní úrovni. To pomůže vyhnout se porušování práv sousedů při výstavbě individuální bytové výstavby nebo nebytových budov.

Vzor žalobního návrhu k vynucení demolice nelegální stavby ohrožující život a zdraví občanů v roce 2023

Stáhněte si vzor žaloby k vynucení demolice nelegální stavby, která ohrožuje život a zdraví občanů

Soudní spory

R. Kovalev podal žalobu na vynucení demolice nelegálních staveb Žalobce tvrdí, že jeho soused T. Fedorov zahájil výstavbu obytného domu na svém pozemku v obci, aniž by získal příslušné povolení. Kromě toho staví lázeňský dům v blízkosti Kovalevova plotu, což porušuje zavedené společné podniky.

V průběhu líčení soud jmenoval nezávislý znalecký posudek. Znalec zjistil, že vzdálenost domu od sousedova plotu je 5,8 m. 1,7 m od hranice pozemku se staví nebytový dům (lázně).

V hlavním líčení žalovaný uvedl, že stavby byly postaveny na jeho vlastním pozemku, neporušují práva žalobce, což potvrzuje i znalecký posudek. Fedorov poznamenal, že pokud se žalobce domnívá, že údržba domu a lázeňského domu porušuje jeho práva, má žalovaný v úmyslu je uvést do řádného stavu.

ČTĚTE VÍCE
Jak se liší dlouho hořící kamna od běžných kamen?

Při projednávání případu soud zjistil, že podle občanského zákoníku Ruské federace vlastnické právo k nové věci vyrobené nebo vytvořené osobou pro sebe v souladu se zákonem a jinými právními úkony nabývá ta osoba. Vlastnické právo k nepovolené stavbě může být zase uznáno soudem a v případech stanovených zákonem i jiným zákonem stanoveným způsobem.

Rozestavěný dům na předmětném pozemku dle provedeného zkoumání splňuje stanovené požadavky. Žalobce nepředložil důkazy o tom, že lázeňský dům a objekt individuální bytové výstavby (dacha) ohrožuje život nebo zdraví občanů, poškozuje jeho pozemek nebo brání Kovalevovi v užívání jeho majetku. Soud odmítl vyhovět požadavkům žalobce a vymáhal od něj náklady na vyšetření provedené v rámci hlavního líčení.

Často kladené dotazy

Vše závisí na materiálu, ze kterého je postaven. Pokud je objekt individuální bytové výstavby dřevěný, pak by měl stát ve vzdálenosti 15 metrů od sousedního obytného domu, pokud je zděný, betonový apod. – 6 m. Vzdálenost mezi domem samotným a plotu (hranice sousedního pozemku) by měla být 3 metry.

SNiP 30-02-97 je v Rusku v platnosti od roku 1998. Byl několikrát aktualizován. Ale v roce 2020 byl přijat SP 53.13330.2019, ve kterém byly revidovány dříve existující normy. Nyní je vzdálenost mezi plotem a domem 3 metry.

Maximální přípustná výška plotu byla revidována pro rok 2020. Nyní je to 1,8 metru. Podle dříve platných pravidel nesměl plot být delší než 1,5 m. Také se doporučuje, aby plot samotný byl vyroben z pletiva.

Názor odborníka

Podle obecných pravidel je minimální vzdálenost mezi domem a plotem 3 metry. Standardy regulované společným podnikem jsou však pouze doporučeními. Čili pokud je vzdálenost mezi projektem individuální bytové výstavby a hranicí menší než 3 m, tak nikdo nebude majitele nutit dům zbourat.

Soud má právo rozhodnout o vynucení likvidace stavby umístěné na pozemku, který není v souladu s normami obsaženými v Řádu, pouze v případě, že to představuje ohrožení života a zdraví občanů, životního prostředí, nebo znesnadňuje sousedovi užívání pozemku.

Obecně byly přijaty společné podniky, aby bylo jasné, jaké uspořádání budov na místě bude vhodné nejen pro samotného majitele, ale i pro jeho souseda.

Je třeba poznamenat, že při výstavbě individuálních projektů bytové výstavby nebo komerčních nebytových budov se doporučuje věnovat pozornost pouze společnému podniku, ale také předpisům upravujícím pravidla požární bezpečnosti, normy územního plánování atd.